Thánh Tôma Bàn Về Giảng Thuyết
Thánh Tôma Bàn Về Giảng Thuyết

/ 574 / Đạo lý Tôma
THÁNH TÔMA BÀN VỀ GIẢNG THUYẾT VỚI BỐN ĐIỂM : 1. Nhà giảng thuyết phải có tư cách và các phẩm chất thích hợp 1.1. Rao giảng với tư cách ngôn sứ, là “môi miệng Chúa Kitô”, tham dự vào vai trò ngôn sứ của Giám mục. 1.2. Chuyên chủ học hỏi, hiểu ...
Linh Đạo Thánh Tôma - Bài 5 : Đường nên thánh theo linh đạo Tôma
Linh Đạo Thánh Tôma - Bài 5 : Đường nên thánh theo linh đạo Tôma
/ 1246 / Đạo lý Tôma
Linh Đạo Thánh Tôma  Giuse Phan Tấn Thành Bài 5. Đường nên thánh theo linh đạo Tôma ...
Linh Đạo Thánh Tôma - Bài 4 : Thánh Linh trong linh đạo thánh Tôma
Linh Đạo Thánh Tôma - Bài 4 : Thánh Linh trong linh đạo thánh Tôma
/ 933 / Đạo lý Tôma
Linh Đạo Thánh Tôma Giuse Phan Tấn Thành Bài 4. Thánh Linh trong linh đạo thánh Tôma I. Thánh Linh trong các tác phẩm của Tôma A. Summa Theologiae ...
Linh Đạo Thánh Tôma - Bài 3 : Đức Kitô trong linh đạo thánh Tôma
Linh Đạo Thánh Tôma - Bài 3 : Đức Kitô trong linh đạo thánh Tôma
/ 1007 / Đạo lý Tôma
Linh Đạo Thánh Tôma Giuse Phan Tấn Thành Bài 3. Đức Kitô trong linh đạo thánh Tôma I. Đức Kitô là Thầy dạy II. Đức Kitô là gương mẫu A. Mẫu gương luân lý ...
Linh Đạo Thánh Tôma - Bài 2 : Thiên Chúa và con người trong linh đạo Tôma
Linh Đạo Thánh Tôma - Bài 2 : Thiên Chúa và con người trong linh đạo Tôma
/ 1359 / Đạo lý Tôma
  Linh Đạo Thánh Tôma  Giuse Phan Tấn Thành Bài 2. Thiên Chúa và con người trong linh đạo Tôma   I. Sự tạo dựng nói chung A. Vật chất tốt lành B. Tạo dựng và tái tạo dựng: gratia non destruit naturam ...
Linh Đạo Thánh Tôma - Bài 1 : Dẫn Nhập
Linh Đạo Thánh Tôma - Bài 1 : Dẫn Nhập
/ 1783 / Đạo lý Tôma
  Linh Đạo Thánh Tôma Giuse Phan Tấn Thành Bài 1: Dẫn Nhập I. Đường nên thánh của Tôma A. Tiến trình phong thánh ...
Thánh Tôma Aquinô: Người Tôi Tớ Phục Vụ Chân Lý - Phần Ba
Thánh Tôma Aquinô: Người Tôi Tớ Phục Vụ Chân Lý - Phần Ba
/ 1025 / Đạo lý Tôma
  Thánh Tôma Aquinô: Người Tôi Tớ Phục Vụ Chân Lý                                                       ...
Thánh Tôma Aquinô: Người Tôi Tớ Phục Vụ Chân Lý - Phần Hai
Thánh Tôma Aquinô: Người Tôi Tớ Phục Vụ Chân Lý - Phần Hai
/ 823 / Đạo lý Tôma
  Thánh Tôma Aquinô: Người Tôi Tớ Phục Vụ Chân Lý                                                       ...
Thánh Tôma Aquinô: Người Tôi Tớ Phục Vụ Chân Lý - Phần Một
Thánh Tôma Aquinô: Người Tôi Tớ Phục Vụ Chân Lý - Phần Một
/ 1647 / Đạo lý Tôma
  Thánh Tôma Aquinô: Người Tôi Tớ Phục Vụ Chân Lý                                                       ...
Nhân kỷ niệm 740 năm thánh Tôma Aquinô tạ thế (7/3/1274)
Nhân kỷ niệm 740 năm thánh Tôma Aquinô tạ thế (7/3/1274)
/ 2880 / Đạo lý Tôma
  Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.   Trước đây, phụng vụ kính thánh Tôma vào ngày 7 tháng 3, nghĩa là vào ngày “sinh vào nước trời” (dies natalis). Vì ngày này trùng vào mùa chay và vì muốn bầu khí khắc khổ của mùa này không bị phá vỡ do ...
Tình Thầy Trò Theo Thánh Tôma (Nhân Kỷ Niệm 740 Năm Thánh Tôma Aquinô Tạ Thế (7/3/1274))
Tình Thầy Trò Theo Thánh Tôma (Nhân Kỷ Niệm 740 Năm Thánh Tôma Aquinô Tạ Thế (7/3/1274))
/ 2533 / Đạo lý Tôma
  Nhân Kỷ Niệm 740 Năm Thánh Tôma Aquinô Tạ Thế (7/3/1274)   Phan Tấn Thành   Trước đây, phụng vụ kính thánh Tôma vào ngày 7 tháng 3, nghĩa là vào ngày “sinh vào nước trời” (dies natalis). Vì ngày này trùng vào mùa chay và vì muốn ...
Luân Lý Theo Tinh Thần Thánh Tôma Và Linh Đạo Về Việc Học Hành
Luân Lý Theo Tinh Thần Thánh Tôma Và Linh Đạo Về Việc Học Hành
/ 4822 / Đạo lý Tôma
  Ts. Gilles BERCEVILLE, OP.   “Kho tàng của bạn ở đâu thì lòng của bạn ở đó” Tôi thấy dường như ngày nay người ta cảm thấy không thoải mái cho lắm khi tự nhận là một người chuyên môn về thánh Tôma. Nhận mình là người chuyên môn về ...
Những Nguyên Tắc Nền Tảng Của một Nền Nhân Học Chính Trị Trong Tư Tưởng Thánh Tôma
Những Nguyên Tắc Nền Tảng Của một Nền Nhân Học Chính Trị Trong Tư Tưởng Thánh Tôma
/ 3247 / Đạo lý Tôma
    Giuse Nguyễn Hữu Nghị, O.P.   (Thời sự Thần học – Số 56,  tr. 150-179)   Dẫn nhập   Khi nghiên cứu vấn đề chính trị trong tư tưởng tôn sư Tô-ma[1], chúng tôi nhận thấy Tôn sư đã không biên soạn một khảo luận ...
Công Bình Theo Giải Thích Của Thánh Tôma Aquinô
Công Bình Theo Giải Thích Của Thánh Tôma Aquinô
/ 6960 / Đạo lý Tôma
      Công Bình Theo Giải Thích Của Thánh Tôma Aquinô     Nguyễn Văn Phương,OP.     Sống trong thời đại nào người ta cũng mong muốn cư xử với nhau cách công bằng. Để đáp lại mong ước đó, từ xưa đến nay đã ...
Thánh Tô-ma A-qui-nô, Con Người và Tác Phẩm
Thánh Tô-ma A-qui-nô, Con Người và Tác Phẩm
/ 3562 / Đạo lý Tôma
    THÁNH TÔ-MA A-QUI-NÔ   CON NGƯỜI VÀ TÁC PHẨM     SƠ LƯỢC TIỂU SỬ   TÔ-MA A-QUI-NÔ chào đời vào mùa xuân năm 1225 tại Rocca-secca gần A-qui-nô (một thị trấn ở miền Nam nước Ý).   TÔ-MA là con trai thứ ...
Thần Học Về Con Người Theo Các Giáo Phụ Và Thánh Tôma
Thần Học Về Con Người Theo Các Giáo Phụ Và Thánh Tôma
/ 6646 / Đạo lý Tôma
    Thần Học Về Con Người Theo Các Giáo Phụ Và Thánh Tôma   Phan Tấn Thành OP   Khi nghiên cứu tư tưởng của Kinh thánh về con người, chúng ta có dịp nhận xét rằng Kinh thánh không có chủ ý cống hiến cho ta một thiên tâm lý ...
Quan Niệm Về Thần Học Luân Lý Theo Thánh Tôma
Quan Niệm Về Thần Học Luân Lý Theo Thánh Tôma
/ 4414 / Đạo lý Tôma
    Quan Niệm Về Thần Học Luân Lý Theo Thánh Tôma   Kim Thao   Trong Thời Sự Thần Học số 2, chúng tôi đã trình bày một vấn đề nóng bỏng của thần học luân lý sau Công Đồng Va-ti-ca-nô II: Ki-tô giáo có một nền luân lý riêng ...
Thánh Tôma Aquinô Và Sự Hài Hòa Tự Nhiên Giữa Đức Tin Và Lý Trí
Thánh Tôma Aquinô Và Sự Hài Hòa Tự Nhiên Giữa Đức Tin Và Lý Trí
/ 6113 / Đạo lý Tôma
    Thánh Tôma Aquinô Và Sự Hài Hòa Tự Nhiên Giữa Đức Tin Và Lý Trí   Ngày 2 tháng 6 vừa qua, trong buổi triều yết chung tại quảng trường Nhà Thờ Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã có bài giáo lý sau đây về Thánh Tôma ...
Kitô Luận – Theo Thánh Tôma Aquinô
Kitô Luận – Theo Thánh Tôma Aquinô
/ 5223 / Đạo lý Tôma
      Kitô Luận Theo Thánh Tôma Aquinô       Đặt vấn đề?   Thánh Gioan đã chép trong Tin Mừng rằng: “Ngôi Lời đã trở thành người phàm”[1]. Điều đó hoàn toàn phù hợp với lời thiên sứ đã thưa với Đức Trinh Nữ ...
Học Thuyết Tôma
Học Thuyết Tôma
/ 2886 / Đạo lý Tôma
    HỌC THUYẾT TÔMA VÀ THẦN HỌC ĐƯƠNG ĐẠI   VỀ CHỨC LINH MỤC[1]    Émile MARCUS,   Tổng Giám mục Giáo phận Toulouse     Trong phần nghiên cứu này, trước hết, chúng tôi sẽ trình ...