Tỉnh Dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo
Tỉnh Dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo

/ 998 / Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam
TỈNH DÒNG NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO Thành lập: 18-03-1967 Danh xưng pháp lý DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM THE DOMINICAN PROVINCE OF VIETNAM Trụ sở Tỉnh dòng 229 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Đt: (+84) 028 3932 ...