Phẩm Giá Con Người và Ơn Gọi Làm Kitô Hữu
Phẩm Giá Con Người và Ơn Gọi Làm Kitô Hữu

/ 1311 / Đời sống Kitô hữu
Phẩm giá con người dù mang tính vĩnh cửu, nhưng nó phải được bộc lộ trong đời sống để tôn vinh Đấng là nguồn mạch của phẩm giá đó. Quả thật, Thiên Chúa ban cho con người nhiều cách thức để làm triển nở phẩm giá của họ và một trong những con đường để ...
Theo Cách Giuđa...
Theo Cách Giuđa...
/ 369 / Đời sống Kitô hữu
Lời dẫn : Các bài Tin Mừng của Tuần thánh cho chúng ta bắt gặp một nhân vật tên là Giuđa Ítcariốt. Ông nằm trong số 12 Tông đồ được Đức Giêsu tuyển chọn, nhưng chính ông cũng là người góp phần tích cực đưa đến cái chết của Thầy, và vì thế phải ...
Chúa Thánh Thần- Đấng Bảo Trợ Cho Hội Thánh Và Đời Sống Người Tín Hữu
Chúa Thánh Thần- Đấng Bảo Trợ Cho Hội Thánh Và Đời Sống Người Tín Hữu
/ 3352 / Đời sống Kitô hữu
Dẫn nhập Trong Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu đã nói trước về công việc của Chúa Thánh Thần và Người hứa trước khi trở về với Chúa Cha: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em ...
Hoa Trái Ân Sủng Chúa Thánh Thần Trong Đời Sống Gia Đình
Hoa Trái Ân Sủng Chúa Thánh Thần Trong Đời Sống Gia Đình
/ 1778 / Đời sống Kitô hữu
Ba Ngôi Thiên Chúa là nền tảng cho tình yêu giữa con người với nhau, đặc biệt là tình yêu giữa người nam, người nữ trong đời sống hôn nhân gia đình. Tình yêu ấy được hun đúc và nung nấu nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, vốn là Tình Yêu phát xuất bởi ...
Linh Đạo Giáo Dân Hay Nẻo Đường Nên Thánh Cho Mọi Gia Đình Kitô Giáo
Linh Đạo Giáo Dân Hay Nẻo Đường Nên Thánh Cho Mọi Gia Đình Kitô Giáo
/ 681 / Đời sống Kitô hữu
  Linh Đạo Giáo Dân Hay Nẻo Đường Nên Thánh   Cho Mọi Gia Đình Kitô Giáo     Quốc Văn, OP.     Dẫn nhập   Khởi đi từ những mệnh lệnh của Tin mừng : “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì ...
Linh Đạo Thừa Sai
Linh Đạo Thừa Sai
/ 415 / Đời sống Kitô hữu
    Linh Đạo Thừa Sai   L.m. An-rê Đỗ xuân Quế o.p.   Hội Dòng nào dũng có một nền linh đạo riêng để huấn luyện các thành viên của mình, hầu đáp ứng mục đích và các đòi hỏi Hội Dòng đã đề ra.   1. Vẫn có những nền linh ...