Bài giảng Chúa Nhật IV PS - B, 21.4.2024
Bài giảng Chúa Nhật IV PS - B, 21.4.2024

/ 160 / Ta khát
“Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” (Ga 10,14) “Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó ...
Bài giảng Chúa Nhật Tuần III Phục Sinh - 14/04/24- Lm. GB Võ Khắc Duy OP
Bài giảng Chúa Nhật Tuần III Phục Sinh - 14/04/24- Lm. GB Võ Khắc Duy OP
/ 137 / Ta khát
Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.” Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh ...
Hãy cho tôi niềm tin - Bài giảng CN II Phục Sinh - Lm GB. Võ Khắc Duy, O.P.
Hãy cho tôi niềm tin - Bài giảng CN II Phục Sinh - Lm GB. Võ Khắc Duy, O.P.
/ 186 / Ta khát
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (20,19-23) Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !” Nói xong, Người cho ...
CHÚA ĐANG Ở ĐÂU! Thánh Lễ Phục Sinh - 31/03/2024- Lm. GB Võ Khắc Duy OP
CHÚA ĐANG Ở ĐÂU! Thánh Lễ Phục Sinh - 31/03/2024- Lm. GB Võ Khắc Duy OP
/ 251 / Ta khát
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (20, 1-9). Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương ...
Bài giảng Thánh Lễ Thứ Năm Tuần Thánh, 28/03/2024 - Lm. GB Võ Khắc Duy, O.P.
Bài giảng Thánh Lễ Thứ Năm Tuần Thánh, 28/03/2024 - Lm. GB Võ Khắc Duy, O.P.
/ 273 / Ta khát
Bài Ðọc I: Xh 12, 1-8. 11-14 - Chỉ thị về bữa ăn Vượt Qua. Bài Ðọc II: 1 Cr 11, 23-26 - Mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Tin Mừng: Ga 13, 1-15 - Đức Giê-su yêu họ đến cùng. ...
Tha thứ để yêu thương lần nữa - Bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá - 24/03/2024
Tha thứ để yêu thương lần nữa - Bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá - 24/03/2024
/ 204 / Ta khát
Is 50,4-7 - Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ, tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Pl ,6-11 - Đức Ki-tô đã tự khiêm tự hạ, nên Thiên Chúa đã siêu tôn Người. Mc 15,1-39 - Quả thật, người này là Con Thiên Chúa. ...
Tình Cha - Lễ Thánh Giuse, 19/3/2024
Tình Cha - Lễ Thánh Giuse, 19/3/2024
/ 324 / Ta khát
 _Lm. GB Võ Khắc Duy OP_ Thánh Giuse là một Đấng công chính, một mẫu gương lao động, một Con Người trung tín và là một Gia Trưởng mẫu mực… ...
Sống hay tồn tại? - Bài giảng Chúa Nhật V MC-B, 17/03/2024
Sống hay tồn tại? - Bài giảng Chúa Nhật V MC-B, 17/03/2024
/ 207 / Ta khát
Bài Ðọc I: Gr 31, 31-34 - Ta sẽ lập một giao ước mới, và không còn nhớ đến lỗi lầm của dân Ta nữa. Ðáp Ca: Tv 50, 3-4. 12-13. 14-15 - Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. Bài Ðọc II: Dt 5, 7-9 - Đức ...
Dấu ấn tình yêu - Bài giảng Chúa Nhật IV MC-B, 10/03/2024
Dấu ấn tình yêu - Bài giảng Chúa Nhật IV MC-B, 10/03/2024
/ 175 / Ta khát
Bài Ðọc I: 2Sb 36, 14-16. 19-23 - Chúa đày ải và giải phóng dân để bày tỏ cơn thịnh nộ và lòng thương xót. Bài Ðọc II: Ep 2, 4-10 - Anh em đã chết vì phạm tội, nhưng được cứu độ nhờ ân sủng. Phúc Âm: Ga 3, 14-21 - Thiên Chúa sai Con ...
Đền thờ - Bài giảng Chúa Nhật III MC-B, 03/03/2024
Đền thờ - Bài giảng Chúa Nhật III MC-B, 03/03/2024
/ 182 / Ta khát
Bài đọc I : Xh 20,1-17 - Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê Bài đọc II : 1Cr 1,22-25 - Chúng tôi rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người ta coi là ô nhục, nhưng đối với những ai được kêu gọi, thì đó là sự khôn ngoan của ...