Hội thảo dành cho các tân giám tỉnh tại Santa Sabina
Hội thảo dành cho các tân giám tỉnh tại Santa Sabina

/ 653 / Trung ương Dòng
Hình ảnh Hội thảo dành cho các tân Giám tỉnh đang diễn ra tại Trung ương Dòng - Santa Sabina, Rôma, bắt đầu từ ngày 28/2 và kết thúc ngày 8/3. (Nguồn từ Facebook : Ordo Praedicatorum) ...
Ơn Toàn Xá cho Năm Thánh Dòng Đa Minh
Ơn Toàn Xá cho Năm Thánh Dòng Đa Minh
/ 2830 / Trung ương Dòng
Chúng tôi vui mừng thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô ưu ái Ban Ơn Toàn Xá cho tất cả các tín hữu tham dự lễ kỷ niệm Năm Thánh sẽ diễn ra cả tầm mức quốc tế hay ở mỗi Tỉnh Dòng và cho tất cả những ai hành hương đến các nhà thờ và nhà nguyện của Gia ...