Chút suy tư về sứ vụ truyền giáo tại Giáo hội Thái Lan và Lào
Chút suy tư về sứ vụ truyền giáo tại Giáo hội Thái Lan và Lào

/ 1397 / Truyền giáo
Khi được bổ nhiệm sang Thái Lan, thực tình lúc ấy tôi cũng chẳng mấy hứng thú. Khi công việc ở Việt Nam đang ổn định, Tỉnh dòng lại bổ nhiệm tôi sang Thái Lan. Tôi phải bắt đầu làm quen môi trường mới, học một ngôn ngữ mới mà tôi đây thì không còn ...
Chút Suy Tư Về Truyền Giáo
Chút Suy Tư Về Truyền Giáo
/ 219 / Truyền giáo
    CHÚT SUY TƯ VỀ TRUYỀN GIÁO   Tự bản chất Giáo Hội là Giáo Hội truyền giáo cho nên từ thuở ban sơ cho đến ngày tận thế Giáo Hội không thể nào đành mất bản chất của mình.   Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, ...