Sống đạo số 53 - Chuyện tình yêu nhà Đạo
Sống đạo số 53 -  Chuyện tình yêu nhà Đạo
/ 774 / Sống đạo
Kính thưa quý vị, Tình yêu, vốn là một đề tài nói mãi không hết chuyện, bởi nó liên quan và gắn liền với tất cả mọi người, mọi dân tộc, mọi văn hóa và niềm tin. Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình Công giáo cũng vậy, luôn là đề tài được nhiều người quan ...
Sống đạo số 52 - Thánh lễ trong đời sống đức tin
Sống đạo số 52 -  Thánh lễ trong đời sống đức tin
/ 801 / Sống đạo
Thánh lễ là trung tâm của đời sống đức tin người Công giáo. Một thánh lễ, tự nó mang lấy những mầu nhiệm của đức tin Công giáo, những ý nghĩa thần học và những mối tương quan giữa người cử hành và người tham dự của phụng vụ và mục vụ... Trong chương ...
Sống đạo số 51 - Đức Giêsu và ơn cứu độ
Sống đạo số 51 -  Đức Giêsu và ơn cứu độ
/ 552 / Sống đạo
Kính thưa quý vị, Đức Giêsu Giáng sinh làm người và thực hiện lời hứa Ơn Cứu Độ nhân loại của Thiên Chúa. Tuy nhiên, mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể không phải là điều dễ hiểu đối với tất cả mọi người, vì nó vừa mang ý nghĩa nhân văn, vừa chứa đựng ...