Canh Tân Đời Sống Đức Tin
Canh Tân Đời Sống Đức Tin

/ 2856 / Mục vụ
Kinh cầu nhẹ gõ cửa hồn, Trần gian dục vọng bồn chồn tâm linh, Bao nhiêu thệ ước ân tình, Chúa thương xin để an bình tin yêu.[1] Chúng ta đang sống trong năm Phúc Âm Hoá đời sống giáo xứ và cộng đoàn. Đây là cơ hội thuận tiện, là “chặng dừng ...
Lời Cầu Chúc Trong Lễ Giao Thừa
Lời Cầu Chúc Trong Lễ Giao Thừa
/ 3026 / Mục vụ
Tết là những ngày lễ rất quan trọng, đặc biệt đối với người Việt Nam. Trong những ngày này, người ta thăm viếng, tưởng nhớ đến nhau và cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp. Những câu chúc quen thuộc luôn ở trên môi và đầu lưỡi của mọi người lớn bé ...
Cộng Đoàn Giáo Xứ Loan Báo Tin Mừng
Cộng Đoàn Giáo Xứ Loan Báo Tin Mừng
/ 1989 / Mục vụ
Truyền giáo là ơn gọi và là bổn phận chính yếu của Giáo Hội. Là phản ảnh của Giáo Hội hoàn vũ, cộng đoàn giáo xứ cũng liên đới trong công cuộc loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Quả vậy, trong tông huấn Niềm vui Tin Mừng, Đức thánh cha Phan-xi-cô viết: ...