Thánh Giuse – Người Là ai?
Thánh Giuse – Người Là ai?

/ 279 / Phụng vụ
Lm. Phêrô Lê văn Chính (Giám học ĐCV Thánh Giuse) [Thời sự Thần học ( số 2) Tháng 3/2008, tr. 159-165] Người công giáo Việt Nam có thói quen kính thánh Giuse, nhiều người mang tên thánh Giuse. Hơn thế nữa, Giáo hội công giáo Việt Nam nhận bổn mạng ...
Ánh sáng Phục Sinh
Ánh sáng Phục Sinh
/ 2739 / Phụng vụ
Phụng vụ đêm vọng Phục Sinh hết sức phong phú. Không chỉ qua nhiều bài đọc Kinh Thánh mà còn qua nhiều hình ảnh biểu tượng. Có khi ta nghe nhiều bài Kinh Thánh quá thì đâm ra mệt. Mà chúng ta sống trong thời đại hình ảnh, ta lại gặp nhiều hình ảnh ...