Thứ Hai Tuần 3 MV: Vâng Theo Ý Chúa
Thứ Hai Tuần 3 MV: Vâng Theo Ý Chúa

/ 7 / Chia sẻ tin mừng
96 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...
Chúa Nhật Tuần 3 MV – B: Thắp Sáng Niềm Tin Kitô
Chúa Nhật Tuần 3 MV – B: Thắp Sáng Niềm Tin Kitô
/ 48 / Chia sẻ tin mừng
96 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...
Thứ Bảy Tuần 2 MV: Chỉnh Đốn Mọi Sự
Thứ Bảy Tuần 2 MV: Chỉnh Đốn Mọi Sự
/ 50 / Chia sẻ tin mừng
96 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...
Thứ Sáu Tuần 2 MV: Nhiệt Liệt Hưởng Ứng
Thứ Sáu Tuần 2 MV: Nhiệt Liệt Hưởng Ứng
/ 69 / Chia sẻ tin mừng
96 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...
Thứ Năm Tuần 2 MV: Hạnh Phúc Nước Trời
Thứ Năm Tuần 2 MV: Hạnh Phúc Nước Trời
/ 92 / Chia sẻ tin mừng
96 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...
Thứ Tư Tuần 2 MV: Hiền Lành Và Khiêm Nhường
Thứ Tư Tuần 2 MV: Hiền Lành Và Khiêm Nhường
/ 74 / Chia sẻ tin mừng
96 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...
Thứ Ba Tuần 2 MV: Trân Trọng Yêu Thương
Thứ Ba Tuần 2 MV: Trân Trọng Yêu Thương
/ 64 / Chia sẻ tin mừng
96 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...
Thứ Hai Tuần 2 MV: Hiệp Thông Trong Đức Tin
Thứ Hai Tuần 2 MV: Hiệp Thông Trong Đức Tin
/ 59 / Chia sẻ tin mừng
96 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...
Chúa Nhật Tuần 2 MV – B: Sống Tâm Tình Chờ Đợi
Chúa Nhật Tuần 2 MV – B: Sống Tâm Tình Chờ Đợi
/ 91 / Chia sẻ tin mừng
96 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...
Thứ Bảy Tuần 1 MV: Thể Lý Và Thiêng Liêng
Thứ Bảy Tuần 1 MV: Thể Lý Và Thiêng Liêng
/ 71 / Chia sẻ tin mừng
96 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...
Thứ Sáu Tuần 1 MV: Đấng Đầy Ơn Phúc
Thứ Sáu Tuần 1 MV: Đấng Đầy Ơn Phúc
/ 71 / Chia sẻ tin mừng
96 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...
Thứ Năm Đầu Tháng Tuần 1 MV: Thực Thi Lời Chúa
Thứ Năm Đầu Tháng Tuần 1 MV: Thực Thi Lời Chúa
/ 62 / Chia sẻ tin mừng
96 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...
Thứ Tư Đầu Tháng Tuần I MV: Để Sống Dồi Dào Hơn
Thứ Tư Đầu Tháng Tuần I MV: Để Sống Dồi Dào Hơn
/ 107 / Chia sẻ tin mừng
96 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...
Thứ Ba Tuần 1 MV: Ngôn Ngữ Của Chúa
Thứ Ba Tuần 1 MV: Ngôn Ngữ Của Chúa
/ 80 / Chia sẻ tin mừng
96 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...
Thứ Hai Tuần 1 MV: Tiệc Lớn Và Vui
Thứ Hai Tuần 1 MV: Tiệc Lớn Và Vui
/ 83 / Chia sẻ tin mừng
96 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...
Chúa Nhật Tuần 1 MV – B: Canh Thức
Chúa Nhật Tuần 1 MV – B: Canh Thức
/ 91 / Chia sẻ tin mừng
96 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...
Thứ Bảy Đầu Tháng Tuần 34 TN: Chiếc Lưới Tử Thần
Thứ Bảy Đầu Tháng Tuần 34 TN: Chiếc Lưới Tử Thần
/ 181 / Chia sẻ tin mừng
96 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...
Thứ Sáu Đầu Tháng Tuần 34 TN: Để Nước Chúa Mau Trị Đến
Thứ Sáu Đầu Tháng Tuần 34 TN: Để Nước Chúa Mau Trị Đến
/ 34 / Chia sẻ tin mừng
96 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...
Thứ Năm Tuần 34 TN: Là Cầu Nối Của Chúa
Thứ Năm Tuần 34 TN: Là Cầu Nối Của Chúa
/ 86 / Chia sẻ tin mừng
“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mt 4,19) 800x600 Suy niệm: Antonio Mancuso là thị trưởng trẻ nhất của Ý lúc mới 27 tuổi. Một tháng sau Đại hội giới trẻ năm 2000, anh lặng lẽ từ giã ...
Thứ Tư Tuần 34 TN: Mối Lợi Đích Thực
Thứ Tư Tuần 34 TN: Mối Lợi Đích Thực
/ 86 / Chia sẻ tin mừng
“Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù…” (Lc 21,12) 800x600 Suy niệm: Chúa Giêsu hứa ban cho các môn đệ sự bình an, không phải “bình an theo kiểu thế gian” (Ga 14,27), mà là sự bình an giữa những ...