Chúa Nhật Tuần 5 MC - B : Để Sinh Nhiều Hoa Trái
Chúa Nhật Tuần 5 MC - B : Để Sinh Nhiều Hoa Trái

/ 33 / Chia sẻ tin mừng
800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Thứ Bảy Tuần 4 MC
: Dám Tuyên Xưng Niềm Tin
Thứ Bảy Tuần 4 MC
: Dám Tuyên Xưng Niềm Tin
/ 55 / Chia sẻ tin mừng
800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Chúa Nhật IV MC: Tin Và Lựa Chọn
Chúa Nhật IV MC: Tin Và Lựa Chọn
/ 44 / Chia sẻ tin mừng
Tin Mừng Ga 3 ,14-21 14 Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng : “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. 16 Thiên Chúa yêu thế gian ...
Thứ Sáu Tuần 4 MC: 
Thân Thế Chúa Kitô
Thứ Sáu Tuần 4 MC: 
Thân Thế Chúa Kitô
/ 88 / Chia sẻ tin mừng
800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Thứ Năm Tuần 4 MC
: Bạn Có Yêu Chúa Không?
Thứ Năm Tuần 4 MC
: Bạn Có Yêu Chúa Không?
/ 64 / Chia sẻ tin mừng
800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Thứ Tư Tuần 4 MC
: Bí Quyết Trường Sinh Bất Tử
Thứ Tư Tuần 4 MC
: Bí Quyết Trường Sinh Bất Tử
/ 66 / Chia sẻ tin mừng
800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Thứ Ba Tuần 4 MC
: Chúa Thương Xót Mãi
Thứ Ba Tuần 4 MC
: Chúa Thương Xót Mãi
/ 81 / Chia sẻ tin mừng
800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Thứ Hai Tuần 4 MC
: Tin Vào Lời Đức Giêsu
Thứ Hai Tuần 4 MC
: Tin Vào Lời Đức Giêsu
/ 63 / Chia sẻ tin mừng
800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Chúa Nhật Tuần 4 MC - B
: Ánh Sáng Đẩy Lùi Bóng Tối
Chúa Nhật Tuần 4 MC - B
: Ánh Sáng Đẩy Lùi Bóng Tối
/ 78 / Chia sẻ tin mừng
800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Thứ Bảy Tuần 3 MC
: Hạ Mình Xuống Để Vươn Lên
Thứ Bảy Tuần 3 MC
: Hạ Mình Xuống Để Vươn Lên
/ 83 / Chia sẻ tin mừng
800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
CN III MÙA CHAY: ĐỀN THỜ MỚI
CN III MÙA CHAY: ĐỀN THỜ MỚI
/ 71 / Chia sẻ tin mừng
Tin Mừng: Ga 2,13-25 13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Giêrusalem. 14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. 15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ ...
Thứ Sáu Tuần 3 MC
: Mến Chúa Yêu Người
Thứ Sáu Tuần 3 MC
: Mến Chúa Yêu Người
/ 58 / Chia sẻ tin mừng
800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Thứ Năm Tuần 3 MC
: Cuộc Chiến Không Khoan Nhượng
Thứ Năm Tuần 3 MC
: Cuộc Chiến Không Khoan Nhượng
/ 89 / Chia sẻ tin mừng
800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Thứ Tư Tuần 3 MC
: Kiện Toàn Chứ Không Phá Đổ
Thứ Tư Tuần 3 MC
: Kiện Toàn Chứ Không Phá Đổ
/ 80 / Chia sẻ tin mừng
800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Thứ Hai Tuần 3 MC
: "Bụt Nhà Không Thiêng"!
Thứ Hai Tuần 3 MC
:
/ 73 / Chia sẻ tin mừng
800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Chúa Nhật Tuần 3 MC - B: 
Sốt Sắng Tham Dự Phụng Vụ
Chúa Nhật Tuần 3 MC - B: 
Sốt Sắng Tham Dự Phụng Vụ
/ 70 / Chia sẻ tin mừng
800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Thứ Bảy Đầu Tháng Tuần 2 MC
: Lòng Thương Xót: Chuẩn Mực Của Thiên Chúa
Thứ Bảy Đầu Tháng Tuần 2 MC
: Lòng Thương Xót: Chuẩn Mực Của Thiên Chúa
/ 55 / Chia sẻ tin mừng
800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Thứ Sáu Tuần 2 MC
: Sinh Lợi Cho Nước Chúa
Thứ Sáu Tuần 2 MC
: Sinh Lợi Cho Nước Chúa
/ 30 / Chia sẻ tin mừng
800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...