Thứ Ba Tuần 5 MC: Thập Giá Tình Yêu
Thứ Ba Tuần 5 MC: Thập Giá Tình Yêu

/ 16 / Chia sẻ tin mừng
“Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ nhận biết là Tôi Hằng Hữu.” (Ga 8,28) Suy niệm: “Thập giá là cửa sổ sâu thẳm nhất, thật sự nhất, chắc chắn nhất trong trái tim và tính cách của Thiên Chúa hằng sống và yêu thương” (Nhà ...
Thứ Hai Tuần 5 MC: Xét Mình Trước Khi Kết Án
Thứ Hai Tuần 5 MC: Xét Mình Trước Khi Kết Án
/ 27 / Chia sẻ tin mừng
“Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” (Ga 8,7) Suy niệm: “Ta giống nhau về việc sai lỗi, nhưng không bao giờ giống nhau về sự chấp nhận” (Nhà văn Mỹ A. Liccione). Các kinh sư và người Pha-ri-sêu đã cầm đá trong tay, sẵn ...
Chúa Nhật Tuần 5 MC – A : Sẽ Không Bao Giờ Phải Chết!
Chúa Nhật Tuần 5 MC – A : Sẽ Không Bao Giờ Phải Chết!
/ 0 / Chia sẻ tin mừng
“Thầy là sự sống lại và là sự sống... Chị có tin thế không?” (Ga 11,26) Suy niệm: Chúa Giê-su làm cho anh La-da-rô. Tất cả câu chuyện rất phong phú về tình tiết và súc tích về nội dung này kết tinh ở sứ điệp mà Đức Giê-su trao cho cô Mác-ta: ...
Thứ Bảy Tuần 4 MC: Bạn Có Thái Độ Nào?
Thứ Bảy Tuần 4 MC: Bạn Có Thái Độ Nào?
/ 52 / Chia sẻ tin mừng
“Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.” (Ga 7,53) Suy niệm: Đứng trước Đức Giê-su, người ta có nhiều cách đáp lại khác nhau. Nghe lời giảng của Ngài, có nhiều người nhìn nhận Ngài là Đấng Ki-tô, hay là một ngôn sứ; nhưng cũng có lắm kẻ không tin vì ...
Thứ Sáu Tuần 4 MC: Cái Giá Của Việc Biết Thiên Chúa
Thứ Sáu Tuần 4 MC: Cái Giá Của Việc Biết Thiên Chúa
/ 41 / Chia sẻ tin mừng
“Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.” (Ga 7,29) Suy niệm: Nhiều người Do thái không bao giờ nhìn nhận Chúa Giê-su là sứ giả từ Thiên Chúa mà đến, một phần vì lý lịch nghèo nàn của Ngài, phần khác ...
Thứ Năm Tuần 4 MC: Việc Làm Là Lời Chứng
Thứ Năm Tuần 4 MC: Việc Làm Là Lời Chứng
/ 32 / Chia sẻ tin mừng
“Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.” (Ga 5,36) Suy niệm: Có những người Hồi giáo thuộc lòng kinh Co-ran. Có những anh em Tin Lành thuộc cả số câu, số đoạn trong Kinh Thánh. Những người Do thái cũng thuộc Thánh ...
Thứ Tư Tuần 4 MC: Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hoà
Thứ Tư Tuần 4 MC: Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hoà
/ 38 / Chia sẻ tin mừng
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Ngài thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,28) Suy niệm: Quan niệm đông phương nhìn vũ trụ nhân sinh theo nguyên lý tam tài: phải có đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” mới bảo ...
Thứ Ba Tuần 4 MC: Sống Luật Yêu Thương
Thứ Ba Tuần 4 MC: Sống Luật Yêu Thương
/ 46 / Chia sẻ tin mừng
Anh ta đi nói với người Do thái biết chính Chúa Giê-su là người đã chữa cho anh ta lành bệnh. Vì thế người Do thái gây sự với Chúa Giê-su, vì Người đã làm như thế trong ngày Sa-bát. (Ga 5,16) Suy niệm: Không phải một lần mà rất nhiều lần, người ...
Thứ Hai Tuần 4 MC: Xin Thêm Ơn Đức Tin
Thứ Hai Tuần 4 MC: Xin Thêm Ơn Đức Tin
/ 37 / Chia sẻ tin mừng
Đức Giê-su bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. (Ga 4,50) Suy niệm: Không ít người, ngay cả các Ki-tô hữu đã hoài nghi, không biết niềm tin mà Kinh Thánh nói, có thật sự đem lại gì trong thực tế ...
Chúa Nhật Tuần 4 MC – A: Thiên Chúa Là Ánh Sáng
Chúa Nhật Tuần 4 MC – A: Thiên Chúa Là Ánh Sáng
/ 43 / Chia sẻ tin mừng
“Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian.” (Ga 9,5) Suy niệm: Volta, người sáng chế ra pin Volta năm 1880, và cũng năm đó, Edison, người hoàn thiện phát minh bóng đèn tròn đốt bằng dây tóc trong chân không để đưa vào sản xuất hàng ...
Thứ Bảy Tuần 3 MC: Để Được Tha Thứ Và Nhậm Lời
Thứ Bảy Tuần 3 MC: Để Được Tha Thứ Và Nhậm Lời
/ 86 / Chia sẻ tin mừng
Người thu thuế đứng đàng xa, vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” (Lc 18,13) Suy niệm: Tin Mừng hôm nay đề cập đến cung cách, thái độ phải có khi cầu nguyện. Đối với người Pha-ri-sêu, cầu nguyện là kể ...
Thứ Sáu Tuần 3 MC: Tình Yêu Mời Gọi Tình Yêu
Thứ Sáu Tuần 3 MC: Tình Yêu Mời Gọi Tình Yêu
/ 49 / Chia sẻ tin mừng
“Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực ngươi.” (Mc 12,29-30) Suy niệm: Một kinh sư Do Thái bối rối trước 613 khoản luật của Do Thái ...
Thứ Năm Tuần 3 MC: Nhận Ra Ý Chúa
Thứ Năm Tuần 3 MC: Nhận Ra Ý Chúa
/ 34 / Chia sẻ tin mừng
“Khi thức giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy.” (Mt 1,24a) Suy niệm: Đức Ma-ri-a đã đính hôn với thánh Giu-se nhưng ngài mang thai trước khi hai người về chung sống làm cho thánh nhân bối rối, toan lánh đi nơi khác để mặc Thiên Chúa lo liệu ...
Thứ Tư Tuần 3 MC: Đến Để Kiện Toàn
Thứ Tư Tuần 3 MC: Đến Để Kiện Toàn
/ 38 / Chia sẻ tin mừng
“Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.” (Mt 5,18) Suy niệm: Do Thái là dân tộc của giao ước, giao ước Thiên Chúa đã ký kết với họ tại núi ...
Thứ Ba Tuần 3 MC: Vì Được Thương Xót
Thứ Ba Tuần 3 MC: Vì Được Thương Xót
/ 43 / Chia sẻ tin mừng
“Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” (Mt 18,33) Suy niệm: Chúng ta thường là những kẻ phán xét tuyệt vời ...
Thứ Hai Tuần 3 MC: Gắn Bó Với Chúa
Thứ Hai Tuần 3 MC: Gắn Bó Với Chúa
/ 28 / Chia sẻ tin mừng
Họ đứng dậy lôi Người ra khỏi thành-thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. (Lc 4,29) Suy niệm: Người Do Thái có lòng tự hào dân tộc rất cao và lòng tự hào này có gốc rễ tôn giáo sâu xa. Họ ý thức mình ...
Chúa Nhật Tuần 3 MC – A : Một Câu Chuyện Truyền Giáo
Chúa Nhật Tuần 3 MC – A : Một Câu Chuyện Truyền Giáo
/ 46 / Chia sẻ tin mừng
Người phụ nữ thưa: “Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự.” Đức Giê-su nói: “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây.” (Ga 4,10) Suy niệm: Người phụ nữ Sa-ma-ri-a chưa nhận ...
Thứ Bảy Tuần 2 MC: Người Anh Ganh Tị
Thứ Bảy Tuần 2 MC: Người Anh Ganh Tị
/ 32 / Chia sẻ tin mừng
“Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.” (Lc 15,28) Suy niệm: Điều làm cho con người ta mất bác ái là ganh tị, cái làm cho con người ta dễ dàng nóng giận, soi mói chì chiết người khác cũng là ganh tị. Người anh ...
Thứ Sáu Tuần 2 MC: Dụ Ngôn Thời Khủng Bố
Thứ Sáu Tuần 2 MC: Dụ Ngôn Thời Khủng Bố
/ 46 / Chia sẻ tin mừng
“Có một gia chủ kia trồng được một vườn nho;… Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông cho đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi…” (Mt 21,33-34) Suy niệm: Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì phải gọi những người thợ làm ...
Thứ Năm Tuần 2 MC: Một Dụ Ngôn Luôn Hiện Thực
Thứ Năm Tuần 2 MC: Một Dụ Ngôn Luôn Hiện Thực
/ 30 / Chia sẻ tin mừng
“Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu…” (Lc 16,19-20) Suy niệm: Mở đầu câu chuyện người phú hộ và La-da-rô, ...