Chúa Nhật II Thường Niên (Năm A)
Chúa Nhật II Thường Niên (Năm A)

/ 2 / Chia sẻ tin mừng
Tin mừng: Ga 1, 24-39 Hôm sau, ông Gioan thấy ĐưĐây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính NgươĐấng tôi đã nói tơăươđến sau tôi, vì có trươ Tôi đã không biết Ngươưng đ ...
Chúa Nhật Tuần 2 TN – A: Giới Thiệu Đấng Cứu Thế
Chúa Nhật Tuần 2 TN – A: Giới Thiệu Đấng Cứu Thế
/ 2 / Chia sẻ tin mừng
  “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” (Ga 1,29) Suy niệm: Người ta thường cảm phục những con người biết liều chết cứu người, xả thân vì quốc gia, dân tộc. Thế nhưng có một Đấng đã xả thân gánh hết tội lỗi cho nhân loại mà ...
Thứ Bảy Tuần 1 TN: Hiện Diện Cho Tội Nhân
Thứ Bảy Tuần 1 TN: Hiện Diện Cho Tội Nhân
/ 9 / Chia sẻ tin mừng
Bắt đầu tuần lễ Hiệp Nhất Kitô hữu Mc 2,13-17     “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mc 2,16-17) Suy niệm: Thiên Chúa làm người hiện diện ...
Thứ Sáu Tuần 1 TN: Tình Bạn Nơi Kitô Hữu
Thứ Sáu Tuần 1 TN: Tình Bạn Nơi Kitô Hữu
/ 20 / Chia sẻ tin mừng
Họ dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Chúa ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. (Mc 2,4) Suy niệm: Thế giới hôm nay có nhiều con người bị thương tích trong tâm hồn và thể xác, nhiều người chán chường, muốn bỏ cuộc trước ...
Thứ Năm Tuần 1 TN: Nỗi Khao Khát Tột Cùng
Thứ Năm Tuần 1 TN: Nỗi Khao Khát Tột Cùng
/ 17 / Chia sẻ tin mừng
Có một người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quì xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi.” (Mc 1,40-41) Suy niệm: Theo luật Mô-sê, ai bị ...
Thứ Tư Tuần 1 TN: Một Ngày Ở Caphácnaum
Thứ Tư Tuần 1 TN: Một Ngày Ở Caphácnaum
/ 36 / Chia sẻ tin mừng
Ra khỏi hội đường Đức Giêsu chữa bệnh,… chiều đến Người chữa những người bị quỷ ám… rồi sáng sớm, thức dậy Người đi cầu nguyện…” (Mc 1,29-39) Suy niệm: Chúng ta nhìn ngắm Chúa Giêsu trong một ngày hoạt động trong Ca-phác-na-um: Ngài giảng dạy tại ...
Thứ Ba Tuần 1 TN: Ưu Tiên Tái Truyền Giáo
Thứ Ba Tuần 1 TN: Ưu Tiên Tái Truyền Giáo
/ 41 / Chia sẻ tin mừng
Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sabát, Người vào hội đường giảng dạy. (Mc 1,21) Suy niệm: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”: Rao giảng Tin Mừng là một việc khẩn cấp không những phải làm ngay mà còn ...
Thứ Hai Tuần 1 TN: Tin Và Đi Theo
Thứ Hai Tuần 1 TN: Tin Và Đi Theo
/ 22 / Chia sẻ tin mừng
“Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” “…Các anh hãy theo Tôi, Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. (Mc 1,15-18) Suy niệm: Tin Mừng Chúa Giêsu là một con đường đòi hỏi người ...
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
/ 85 / Chia sẻ tin mừng
Tin Mừng: Mt 3, 13-17 13 Bấy giờ, Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. 14 Nhưng ông một mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài ...
Chúa Nhật Tuần 1 TN – A: Ngài Đưa Tôi Lên Cao
Chúa Nhật Tuần 1 TN – A: Ngài Đưa Tôi Lên Cao
/ 29 / Chia sẻ tin mừng
Chúa Giêsu chịu phép rửa Mt 3,13-17     Bấy giờ Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Gio-đan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói : “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến ...
Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh: Thoát Khỏi Cái Bóng Của Chính Mình
Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh: Thoát Khỏi Cái Bóng Của Chính Mình
/ 53 / Chia sẻ tin mừng
“Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.” (Ga 3,30) Suy niệm: Có một người nọ muốn thoát khỏi cái bóng của mình… Nhưng càng trốn thì cái bóng càng đeo đuổi anh. Anh lăn lộn trên đất, anh đâm xuống nước, dù anh đi đâu, dù anh làm gì, cái bóng ...
Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh: Khi Đức Kitô Muốn
Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh: Khi Đức Kitô Muốn
/ 30 / Chia sẻ tin mừng
Có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi.” Lập tức chứng phong hủi biến khỏi anh. (Lc ...
Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh: Để Lời Chúa Nên Ứng Nghiệm
Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh: Để Lời Chúa Nên Ứng Nghiệm
/ 72 / Chia sẻ tin mừng
Người ta trao cho Đức Giêsu cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: “Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi công bố Tin Mừng cho người nghèo hèn.” (Lc 4,17-18) Suy niệm: Đọc xong đoạn sách ...
Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh: Hãy Tin Vào Thầy
Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh: Hãy Tin Vào Thầy
/ 46 / Chia sẻ tin mừng
  “Cứ an tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mc 6,50) Suy niệm: Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng muốn tôn Đức Giêsu lên làm vua (x. Ga 6,15). Ngài “lập tức” bắt các môn đệ xuống thuyền sang bờ bên kia, còn Ngài giải tán đám đông. Chúa Giêsu ...
Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh: Thầy Trò Chạnh Lòng Thương
Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh: Thầy Trò Chạnh Lòng Thương
/ 55 / Chia sẻ tin mừng
Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt.  (Mc 6,34a) Suy niệm: Vừa ra khỏi thuyền, Đức Giêsu đã nhìn thấy “một đám người rất đông”, một đám người nheo nhóc, lếch thếch, đang chờ đợi ...
Thứ Hai Sau Lễ Hiễn Linh: Thông Phần Sứ Vụ Chúa Kitô
Thứ Hai Sau Lễ Hiễn Linh: Thông Phần Sứ Vụ Chúa Kitô
/ 42 / Chia sẻ tin mừng
Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết  mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. (Mt 4,23) Suy niệm: Khi Gioan Tẩy giả bị cầm tù, Chúa Giêsu bắt đầu thi hành sứ vụ công khai ...
Chúa Nhật Chúa Hiển Linh (Năm A)
Chúa Nhật Chúa Hiển Linh (Năm A)
/ 42 / Chia sẻ tin mừng
Tin Mừng: Mt 2, 1-12 1Khi Đức Giêsu ra đời tại Bê-lem, miền Giu- ...
Chúa Nhật – Chúa Hiển Linh – A: Đi Theo Đường Lối Chúa
Chúa Nhật – Chúa Hiển Linh – A: Đi Theo Đường Lối Chúa
/ 33 / Chia sẻ tin mừng
Sau đó, [các nhà chiêm tinh] được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên họ đã đi lối khác mà về xứ mình. (Mt 2,12) Suy niệm: Các nhà chiêm tinh, nhờ quan sát dấu chỉ của ngôi sao lạ, dò dẫm con đường tìm đến để bái lạy vị Vua mới sinh, ...
Thứ Bảy Đầu Tháng Trước Lễ Hiển Linh: Gặp Gỡ Đấng Mêsia
Thứ Bảy Đầu Tháng Trước Lễ Hiển Linh: Gặp Gỡ Đấng Mêsia
/ 27 / Chia sẻ tin mừng
“Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia,” nghĩa là Đấng Kitô. (Ga 1, 41) Suy niệm: “Gặp gỡ Đức Kitô” là bài ca rất quen thuộc trong các buổi sinh hoạt đoàn thể, thiếu nhi giáo lý. Lời ca diễn tả những ơn phúc quí giá nhận được từ kinh nghiệm gặp Chúa Giêsu: ...
Thứ Sáu Đầu Tháng Trước Lễ Hiển Linh: Đây Là Chiên Thiên Chúa!
Thứ Sáu Đầu Tháng Trước Lễ Hiển Linh: Đây Là Chiên Thiên Chúa!
/ 34 / Chia sẻ tin mừng
Thánh Danh Chúa Giêsu Ga 1,29-34     Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” (Ga 1,29) Suy niệm: Sau khi làm phép rửa cho Đức Giêsu, ngày hôm sau, Gioan Tẩy ...