Đa Minh Việt Nam

Da Minh Viet Nam

229 - 231 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

Gia Đình Đa Minh Tại Brazil:
Chuyến kinh lý của cha BTTQ Bruno Cadoré đến Tỉnh dòng Brazil, từ 15-30/4/2015.   Cha BTTQ Bruno Cadoré và cha Javier Pose, phụ tá vùng Châu Mỹ Latin và vùng Caribê đã thực hiện chuyến kinh lý đến Tỉnh dòng thánh Bartolomeo de las Casas, ...
Tân Chánh Xứ Giáo Xứ Khoái Đồng – Giáo Phận Bùi Chu : Cha Giuse Nguyễn Cao Huấn, OP.
Thứ Tư, ngày 06.05.2015, tại thánh đường giáo xứ Khoái Đồng, giáo phận Bùi Chu đã diễn ra thánh lễ Tạ ơn và nghi thức nhậm chức Tân chánh xứ của cha Giuse Nguyễn Cao Huấn, OP. Hiện diện trong thánh lễ Tạ ơn và nhận nhiệm sở của Cha Tân Chánh xứ ...
Lần Chuỗi mỗi Ngày: Chúa Nhật, 24.05.2015
“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). Như Mẹ: Chúa Giêsu về trời, Chúa hứa ban Chúa Thánh Thần xuống trên các tông đồ. Người tông đồ là người được Chúa Giêsu sai đi. Khi lãnh nhận Phép Rửa, chúng ta trở thành tông đồ, trở ...
Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh giáo phận Bắc Ninh bầu cử Ban Phục vụ nhiệm kỳ 2015 - 2019
Lúc 08giờ00 Ngày 12/5/2015 – Tại nhà giáo xứ Phương Mao, Huynh đoàn giáo phận Bắc Ninh đã tiến hành Bầu cử Ban Phục vụ nhiệm kỳ 2015 – 2019 Khóa IV. Trước sự chứng kiến của: - Cha Cosma Hoàng Thanh Quốc, OP. Đặc trách Huynh đoàn giáo phận Bắc ...
“Một Ngọn Lửa Bùng Cháy Mạnh Hơn” - Suy Niệm Mỗi Ngày Với Đức Giáo Hoàng, Ngày 24 tháng 5
Bạn có thể vui mừng vì một kinh nghiệm tuyệt vời trong việc gặp gỡ Chúa Giêsu… Nhưng kinh nghiệm của cuộc gặp gỡ này không thể bị khóa lại chỉ trong cuộc đời bạn hay trong một nhóm nhỏ nơi giáo xứ của bạn, trong hành động của bạn hay cộng đoàn của ...
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống B:Lạy Thánh Thần, Khấn Xin Ngự Đến
Tin Mừng:   Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!" Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ ...
Canh Tân Đời Sống Đức Tin
Kinh cầu nhẹ gõ cửa hồn, Trần gian dục vọng bồn chồn tâm linh, Bao nhiêu thệ ước ân tình, Chúa thương xin để an bình tin yêu.[1] Chúng ta đang sống trong năm Phúc Âm Hoá đời sống giáo xứ và cộng đoàn. Đây là cơ hội thuận tiện, là “chặng dừng ...
40 Ngày Chay Thánh với Thánh Gioan Phaolô II