Đa Minh Việt Nam

Da Minh Viet Nam

229 - 231 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

Gia Đình Đa Minh Tại Brazil:
Chuyến kinh lý của cha BTTQ Bruno Cadoré đến Tỉnh dòng Brazil, từ 15-30/4/2015.   Cha BTTQ Bruno Cadoré và cha Javier Pose, phụ tá vùng Châu Mỹ Latin và vùng Caribê đã thực hiện chuyến kinh lý đến Tỉnh dòng thánh Bartolomeo de las Casas, ...
Tân Chánh Xứ Giáo Xứ Khoái Đồng – Giáo Phận Bùi Chu : Cha Giuse Nguyễn Cao Huấn, OP.
Thứ Tư, ngày 06.05.2015, tại thánh đường giáo xứ Khoái Đồng, giáo phận Bùi Chu đã diễn ra thánh lễ Tạ ơn và nghi thức nhậm chức Tân chánh xứ của cha Giuse Nguyễn Cao Huấn, OP. Hiện diện trong thánh lễ Tạ ơn và nhận nhiệm sở của Cha Tân Chánh xứ ...
Lần Chuỗi mỗi Ngày: Thứ Hai, 25.05.2015
“Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được” (Mc 10,27). Như Mẹ: Dù giàu hay nghèo, nhưng chúng ta  biết nhận ra rằng Thiên Chúa làm nên mọi sự, thì chúng ...
Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh giáo phận Bắc Ninh bầu cử Ban Phục vụ nhiệm kỳ 2015 - 2019
Lúc 08giờ00 Ngày 12/5/2015 – Tại nhà giáo xứ Phương Mao, Huynh đoàn giáo phận Bắc Ninh đã tiến hành Bầu cử Ban Phục vụ nhiệm kỳ 2015 – 2019 Khóa IV. Trước sự chứng kiến của: - Cha Cosma Hoàng Thanh Quốc, OP. Đặc trách Huynh đoàn giáo phận Bắc ...
Đức Thánh Cha Chủ Sự Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Lm. Giuse Trần Đức Anh, OP. VATICAN. ĐTC mời gọi các tín hữu cởi mở đón nhận các hồng ân của Chúa Thánh Linh, và để cho các hồng ân ấy triển nở qua các hoa trái trong cuộc sống bác ái cụ thể, chống lại tội lỗi, thực thi các công trình công lý và ...
Thứ Ba Tuần 8 TN: Từ Bỏ Mọi Sự Để Theo Chúa
  Th. Phi-líp-phê Nê-ri, linh mục Mc 10,28-31     Ông Phê-rô thưa Chúa Giê-su: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” (Mc 10,28) Suy niệm: Bỏ mọi sự là điều kiện phải có để đi theo Chúa, chứ không ...
Canh Tân Đời Sống Đức Tin
Kinh cầu nhẹ gõ cửa hồn, Trần gian dục vọng bồn chồn tâm linh, Bao nhiêu thệ ước ân tình, Chúa thương xin để an bình tin yêu.[1] Chúng ta đang sống trong năm Phúc Âm Hoá đời sống giáo xứ và cộng đoàn. Đây là cơ hội thuận tiện, là “chặng dừng ...
40 Ngày Chay Thánh với Thánh Gioan Phaolô II