Đa Minh Việt Nam

Da Minh Viet Nam

229 - 231 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

Gia Đình Đa Minh Tại Brazil:
Chuyến kinh lý của cha BTTQ Bruno Cadoré đến Tỉnh dòng Brazil, từ 15-30/4/2015.   Cha BTTQ Bruno Cadoré và cha Javier Pose, phụ tá vùng Châu Mỹ Latin và vùng Caribê đã thực hiện chuyến kinh lý đến Tỉnh dòng thánh Bartolomeo de las Casas, ...
Tân Chánh Xứ Giáo Xứ Khoái Đồng – Giáo Phận Bùi Chu : Cha Giuse Nguyễn Cao Huấn, OP.
Thứ Tư, ngày 06.05.2015, tại thánh đường giáo xứ Khoái Đồng, giáo phận Bùi Chu đã diễn ra thánh lễ Tạ ơn và nghi thức nhậm chức Tân chánh xứ của cha Giuse Nguyễn Cao Huấn, OP. Hiện diện trong thánh lễ Tạ ơn và nhận nhiệm sở của Cha Tân Chánh xứ ...
Lần Chuỗi mỗi Ngày: Thứ Ba, 26.05.2015
“Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em,... vì Thầy và vì Tin Mừng mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được... gấp trăm... (Mc 10,29-30). Như Mẹ: Thiên Chúa có lòng quảng đại vô biên, không ai bỏ mọi sự đi theo Chúa lại ...
Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh giáo phận Bắc Ninh bầu cử Ban Phục vụ nhiệm kỳ 2015 - 2019
Lúc 08giờ00 Ngày 12/5/2015 – Tại nhà giáo xứ Phương Mao, Huynh đoàn giáo phận Bắc Ninh đã tiến hành Bầu cử Ban Phục vụ nhiệm kỳ 2015 – 2019 Khóa IV. Trước sự chứng kiến của: - Cha Cosma Hoàng Thanh Quốc, OP. Đặc trách Huynh đoàn giáo phận Bắc ...
“Lời Người Làm Ấm Áp Tâm Hồn Tôi”- Suy Niệm Mỗi Ngày Với Đức Giáo Hoàng, Ngày 26 tháng 5
Khi ấy, Chúa Giêsu đã nói rằng: “Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi…” (Ga 10,29) ám chỉ đến đàn chiên của Người. Đây là điều quan trọng, đó là một mầu nhiệm sâu xa, không hề dễ hiểu. Nếu tôi cảm thấy gần Chúa Giêsu, nếu lời Người làm ấm áp tâm hồn ...
Thứ Tư Tuần 9 TN: Quyết Chọn Đường Khổ Giá
Th. Âu-tinh, giám mục Can-tơ-bơ-ri Mc 10,32-45   “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem…” (Mc 10,33) Suy niệm: “Lên Giê-ru-sa-lem” là một trong những thực hành quan trọng bậc nhất đối với người Do Thái, đặc biệt là ba dịp hành hương lớn nhất ...
Canh Tân Đời Sống Đức Tin
Kinh cầu nhẹ gõ cửa hồn, Trần gian dục vọng bồn chồn tâm linh, Bao nhiêu thệ ước ân tình, Chúa thương xin để an bình tin yêu.[1] Chúng ta đang sống trong năm Phúc Âm Hoá đời sống giáo xứ và cộng đoàn. Đây là cơ hội thuận tiện, là “chặng dừng ...
40 Ngày Chay Thánh với Thánh Gioan Phaolô II