Đa Minh Việt Nam

Da Minh Viet Nam

229 - 231 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM


Giáo xứ Lộc Bình (Lạng Sơn): 12 em Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức và 8 em Rước Lễ Lần Đầu
Chúa nhật, ngày 18.7.2016, Giáo xứ Lộc Bình, giáo xứ dòng Đa Minh phụ trách duy nhất ở Giáo phận Lạng Sơn, vùng địa đầu tổ quốc; vui mừng có thêm 8 em xưng tội Rước lễ lần đầu, 12 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Giáo xứ Lộc Bình cách Tòa Giám Mục ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 30.07.2016
“Ông Gioan nói với vua: Ngài không được phép lấy bà ấy” (Mt 14,4). Như Mẹ: Ông Gioan đến để làm chứng cho sự thật và ông thi hành chức vụ ngôn sứ của mình cách triệt để, cho dù phải chịu chống đối hay thiệt thân. Quả thật, gương lành của ông Gioan ...
HĐGDĐMVN phúng viếng Ông Cố Cha nguyên giám tỉnh Giuse Nguyễn Cao Luật OP
HĐGDĐMVN phúng viếng Ông Cố Cha nguyên giám tỉnh Giuse Nguyễn Cao Luật OP Lúc 18g00 ngày 28/07/2012, Cha PX. Đào Trung Hiệu OP, Tổng Đặc trách HĐGDĐMVN, cùng đại diện BPV/HĐ Tỉnh và đại diện BPV/HĐ Giáo phận Sài ...
Người Tôi Tá Chúa
Lễ Hiện Xuống đầu tiên, sứ mạng đầu tiên mà Chúa Thánh Thần đề nghị và đã được chấp nhận! Sự ưng thuận đầu tiên đủ trọn vẹn để cho Ngôi Lời có thể làm người, để mầu nhiệm nhập thể được thực hiện, để Thiên Chúa có thể “ra đời”: đó là ngày “Truyền ...
Chúa Nhật Tuần 18 TN – C: “Giàu Có” Nhờ Biết Cho Đi
“Anh em phải coi chừng… không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm đâu.” (Lc 12,15) Suy niệm: Oprah Winfrey là nữ hoàng truyền hình của Mỹ, cũng là nữ hoàng từ thiện của nhiều chương trình, nhất là tặng học bổng cho các trẻ em, ...
Bất tuân dân sự – Kỳ 1: Chính phủ tốt nhất là chính phủ cai trị ít nhất
Lời người dịch: “Civil Disobedience”, bài luận nổi tiếng nhất của Henry David Thoreau (1817-1862), nhà văn và nhà tư tưởng Mỹ, ra đời sau khi ông bị giam một đêm trong tù vì khước từ đóng thuế để phản đối cuộc Chiến tranh Mexico và chế độ nô lệ đang ...
40 Ngày Chay Thánh với Thánh Gioan Phaolô II