Đa Minh Việt Nam

Da Minh Viet Nam

229 - 231 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM


Giáo xứ Lộc Bình (Lạng Sơn): 12 em Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức và 8 em Rước Lễ Lần Đầu
Chúa nhật, ngày 18.7.2016, Giáo xứ Lộc Bình, giáo xứ dòng Đa Minh phụ trách duy nhất ở Giáo phận Lạng Sơn, vùng địa đầu tổ quốc; vui mừng có thêm 8 em xưng tội Rước lễ lần đầu, 12 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Giáo xứ Lộc Bình cách Tòa Giám Mục ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 29.07.2016
“Con tin Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống” (Ga 11,27). Như Mẹ: Thiên Chúa sẵn sàng chia sẻ vui buồn với chúng ta trong tất cả mọi biến cố của cuộc đời, nếu chúng ta mời Ngài đến và tin vào sự hiện diện của Ngài. Thiên Chúa đó đã trở thành ...
HĐGDĐMVN phúng viếng Ông Cố Cha nguyên giám tỉnh Giuse Nguyễn Cao Luật OP
HĐGDĐMVN phúng viếng Ông Cố Cha nguyên giám tỉnh Giuse Nguyễn Cao Luật OP Lúc 18g00 ngày 28/07/2012, Cha PX. Đào Trung Hiệu OP, Tổng Đặc trách HĐGDĐMVN, cùng đại diện BPV/HĐ Tỉnh và đại diện BPV/HĐ Giáo phận Sài ...
Người Tôi Tá Chúa
Lễ Hiện Xuống đầu tiên, sứ mạng đầu tiên mà Chúa Thánh Thần đề nghị và đã được chấp nhận! Sự ưng thuận đầu tiên đủ trọn vẹn để cho Ngôi Lời có thể làm người, để mầu nhiệm nhập thể được thực hiện, để Thiên Chúa có thể “ra đời”: đó là ngày “Truyền ...
Thứ Bảy Tuần 17 TN: Thắng Quả Tim Yếu Nhược
  Hêrôđê nói: “Đó chính là ông Gioan Tẩy Giả từ cõi chết sống lại.” (Mt 14,2) Suy niệm: Cuộc đời của Hêrôđê bắt đầu trượt dài từ ngày vua dụ dỗ em dâu mình ở Rôma. Để cưới người em dâu Hêrôđia, vua đã thẳng tay ly dị người vợ đang chung ...
Bất tuân dân sự – Kỳ 1: Chính phủ tốt nhất là chính phủ cai trị ít nhất
Lời người dịch: “Civil Disobedience”, bài luận nổi tiếng nhất của Henry David Thoreau (1817-1862), nhà văn và nhà tư tưởng Mỹ, ra đời sau khi ông bị giam một đêm trong tù vì khước từ đóng thuế để phản đối cuộc Chiến tranh Mexico và chế độ nô lệ đang ...
40 Ngày Chay Thánh với Thánh Gioan Phaolô II