Đa Minh Việt Nam

Da Minh Viet Nam

229 - 231 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

Một Cuộc Phiêu Lưu Tại Baghdad
Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. (Tv 23,1). Đây là một câu thánh vịnh thật đẹp và có ý nghĩa sâu sắc đối với tôi. Đây không phải là một lời cầu nguyện đơn giản hay một lời thánh vịnh thỉnh thoảng lướt qua trong tâm trí, nhưng là ...
Tân Chánh Xứ Giáo Xứ Khoái Đồng – Giáo Phận Bùi Chu : Cha Giuse Nguyễn Cao Huấn, OP.
Thứ Tư, ngày 06.05.2015, tại thánh đường giáo xứ Khoái Đồng, giáo phận Bùi Chu đã diễn ra thánh lễ Tạ ơn và nghi thức nhậm chức Tân chánh xứ của cha Giuse Nguyễn Cao Huấn, OP. Hiện diện trong thánh lễ Tạ ơn và nhận nhiệm sở của Cha Tân Chánh xứ ...
Lần Chuỗi mỗi Ngày: Chúa Nhật, 24.05.2015
“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). Như Mẹ: Chúa Giêsu về trời, Chúa hứa ban Chúa Thánh Thần xuống trên các tông đồ. Người tông đồ là người được Chúa Giêsu sai đi. Khi lãnh nhận Phép Rửa, chúng ta trở thành tông đồ, trở ...
Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh giáo phận Bắc Ninh bầu cử Ban Phục vụ nhiệm kỳ 2015 - 2019
Lúc 08giờ00 Ngày 12/5/2015 – Tại nhà giáo xứ Phương Mao, Huynh đoàn giáo phận Bắc Ninh đã tiến hành Bầu cử Ban Phục vụ nhiệm kỳ 2015 – 2019 Khóa IV. Trước sự chứng kiến của: - Cha Cosma Hoàng Thanh Quốc, OP. Đặc trách Huynh đoàn giáo phận Bắc ...
“Một Ngọn Lửa Bùng Cháy Mạnh Hơn” - Suy Niệm Mỗi Ngày Với Đức Giáo Hoàng, Ngày 24 tháng 5
Bạn có thể vui mừng vì một kinh nghiệm tuyệt vời trong việc gặp gỡ Chúa Giêsu… Nhưng kinh nghiệm của cuộc gặp gỡ này không thể bị khóa lại chỉ trong cuộc đời bạn hay trong một nhóm nhỏ nơi giáo xứ của bạn, trong hành động của bạn hay cộng đoàn của ...
Thứ Hai Tuần 8 TN: Tôi Phải Làm Gì?
Khi ấy, Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Mc 10,17) Suy niệm: Sống, phải có mục đích! Muốn mục đích thì phải ...
Canh Tân Đời Sống Đức Tin
Kinh cầu nhẹ gõ cửa hồn, Trần gian dục vọng bồn chồn tâm linh, Bao nhiêu thệ ước ân tình, Chúa thương xin để an bình tin yêu.[1] Chúng ta đang sống trong năm Phúc Âm Hoá đời sống giáo xứ và cộng đoàn. Đây là cơ hội thuận tiện, là “chặng dừng ...
40 Ngày Chay Thánh với Thánh Gioan Phaolô II