Đa Minh Việt Nam

Da Minh Viet Nam

229 - 231 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

Gia Đình Đa Minh Tại Brazil:
Chuyến kinh lý của cha BTTQ Bruno Cadoré đến Tỉnh dòng Brazil, từ 15-30/4/2015.   Cha BTTQ Bruno Cadoré và cha Javier Pose, phụ tá vùng Châu Mỹ Latin và vùng Caribê đã thực hiện chuyến kinh lý đến Tỉnh dòng thánh Bartolomeo de las Casas, ...
Tân Chánh Xứ Giáo Xứ Khoái Đồng – Giáo Phận Bùi Chu : Cha Giuse Nguyễn Cao Huấn, OP.
Thứ Tư, ngày 06.05.2015, tại thánh đường giáo xứ Khoái Đồng, giáo phận Bùi Chu đã diễn ra thánh lễ Tạ ơn và nghi thức nhậm chức Tân chánh xứ của cha Giuse Nguyễn Cao Huấn, OP. Hiện diện trong thánh lễ Tạ ơn và nhận nhiệm sở của Cha Tân Chánh xứ ...
Lần Chuỗi mỗi Ngày: Thứ Tư, 27.05.2015
“Con Người đến, không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45). Như Mẹ: Chúa Giêsu là Vua trên tất cả các vua, nhưng lại xuống thế gian làm người, chấp nhận phục vụ con người, ...
Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh giáo phận Bắc Ninh bầu cử Ban Phục vụ nhiệm kỳ 2015 - 2019
Lúc 08giờ00 Ngày 12/5/2015 – Tại nhà giáo xứ Phương Mao, Huynh đoàn giáo phận Bắc Ninh đã tiến hành Bầu cử Ban Phục vụ nhiệm kỳ 2015 – 2019 Khóa IV. Trước sự chứng kiến của: - Cha Cosma Hoàng Thanh Quốc, OP. Đặc trách Huynh đoàn giáo phận Bắc ...
“Sự Sống Như Là Một Ân Ban”  - Suy Niệm Mỗi Ngày Với Đức Giáo Hoàng, Ngày 27 tháng 5
Chúa Giêsu đã nói rõ ràng với chúng ta: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình.” Tình yêu luôn tạo nên con đường này: là trao ban sự sống cho một người. Để sống cuộc đời như một tặng phẩm, một ...
Thứ Năm Tuần 8 TN: Biết Mình Cần Chúa
“Lạy ông Giê-su, con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi.” (Mc 10,47) Suy niệm: Anh mù này hằng ngày ngồi ăn xin nơi cửa thành Giê-ri-cô, người ta đã quá nhẵn mặt anh, cả đến cha của anh người ta cũng biết: họ gọi anh là “Ba-ti-mê, con ông Ti-mê” ...
Canh Tân Đời Sống Đức Tin
Kinh cầu nhẹ gõ cửa hồn, Trần gian dục vọng bồn chồn tâm linh, Bao nhiêu thệ ước ân tình, Chúa thương xin để an bình tin yêu.[1] Chúng ta đang sống trong năm Phúc Âm Hoá đời sống giáo xứ và cộng đoàn. Đây là cơ hội thuận tiện, là “chặng dừng ...
40 Ngày Chay Thánh với Thánh Gioan Phaolô II