Mẹ Là Suối Mát
Mẹ Là Suối Mát

/ 45 / Tài liệu Kinh Mân Côi
Tháng hoa về nghe mà yêu sao câu hát: “Mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang. Mẹ là trăng thanh đêm về chiếu sáng mênh mang.” (Ca dao Mẹ dịu hiền). Dù có hát hay nghe lời này tôi chỉ thấy say mê, chứ không cảm nhận hoặc lý giải được tại sao ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Ba, 04.04.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Ba, 04.04.2017
/ 173 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 8,23). Như Mẹ: Thế gian là nơi tạm bợ, mọi sự trong thế gian này rồi sẽ qua đi. Thiên Chúa là Đấng siêu việt, vượt trên mọi sự và không hề thay đổi. Chúa Giêsu là Thiên ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Hai, 03.04.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Hai, 03.04.2017
/ 134 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8,7). Như Mẹ: Cần phân biệt tội lỗi và con người có tội. Tội lỗi là điều cần lên án; còn người có tội thì lại cần được cảm thông và tha thứ. Những người kinh sư và người Pharisêu ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Chúa Nhật 5 – MC A, 02.04.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Chúa Nhật 5 – MC A, 02.04.2017
/ 102 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Ladarô, bạn của chúng ta, đang yên giấc; ... Thầy đi đánh thức anh ấy đây” (Ga 11,11). Như Mẹ: Nhiều người ngày nay đang ngủ mê trong tội lỗi, hoặc đang ngủ mê trong những toan tính làm giàu bất chấp mọi thứ. Thức tỉnh khỏi những u mê tội lỗi và ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Bảy đầu tháng, 01.04.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Bảy đầu tháng, 01.04.2017
/ 123 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Ông Nicôđêmô nói: “Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không” (Ga 7,51). Như Mẹ: Thông thường luật quy định để kết án ai đó là tội nhân thì phải qua xét xử. Chưa xét xử, thì không thể quy kết ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 31.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 31.03.2017
/ 82 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Chúa Giêsu nói: “Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi” (Ga 7,29). Như Mẹ: Có ai biết được Chúa Cha? Không ai cả! Tại sao, bởi vì Người là Đấng cao siêu. Chỉ Người đến từ trên cao mới biết được Chúa ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 30.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 30.03.2017
/ 89 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Chúa Giêsu nói: “Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ” (Ga 5,34). Như Mẹ: Chúa Giêsu đã trả lời cho người Do Thái rằng Người không cần một lời chứng nào của phàm nhân. Người làm ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 29.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 29.03.2017
/ 87 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Đức Giêsu nói: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc” (Ga 5,17). Như Mẹ: Lao động là một phương thế để thánh hoá bản thân. Lao động làm cho con người có giá trị. Chúa Giêsu cho biết Chúa Cha làm việc, Chúa Giêsu cũng làm việc. ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 28.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày:  Thứ Ba, 28.03.2017
/ 91 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Đức Giêsu bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi” (Ga 5,4). Như Mẹ: Cuộc đời là một hành trình lên đường, để đi cho đến đích. Đích của đời người là cái chết. Chết như một dấu chấm hết của một đời người. Chúng ta tin Chúa là Chúa của sự sống, khi ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 27.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 27.03.2017
/ 84 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Đức Giêsu nói: “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu” (Ga 4,48). Như Mẹ: Trong cuộc sống hằng ngày, bao nhiêu sự xảy ra xung quanh chúng ta. Mỗi một việc xảy ra xung quanh mà chúng ta không thể hiểu được, đó như là ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật 4 - MC A, 26.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật 4 - MC A, 26.03.2017
/ 76 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Đức Giêsu nói: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù” (Ga 9,39). Như Mẹ: Chúa Giêsu là ánh sáng của trần gian. Người đến trần gian để chiếu soi thế gian này. Ai tin nhận Người ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 25.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 25.03.2017
/ 88 / Suy niệm Kinh Mân Côi
LỄ TRUYỀN TIN                               Lc 1,26-38 “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 24.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 24.03.2017
/ 87 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ” (Mc 12,33). Như Mẹ: Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương con người như chính mình là giới răn kép, là giới răn ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 23.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 23.03.2017
/ 91 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ sẽ đổ xuống nhà kia” (Lc 11,17). Như Mẹ: Chia rẽ là một thứ vi rút lây lan trong cuộc sống con người. Ai đã tạo ra thứ vi rút này? Đó là ma quỷ. Ma quỷ rất xảo quyệt, luôn luôn tìm cách cắn xé chúng ta, ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 22.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 22.03.2017
/ 90 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê... nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17). Như Mẹ: Luật Môsê quy định những cách hành xử đối với Thiên Chúa và đối với trật tự xã hội của con người. Luật làm cho con người sống trong trật tự hài hoà. Chúa ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 21.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 21.03.2017
/ 96 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18,35). Như Mẹ: Ở đời muốn người khác tha thứ cho mình là một điều dễ; còn để tha thứ cho người khác là một điều ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 20.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 20.03.2017
/ 74 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Ông Giuse, chồng bà, là người công chính” (Mt 1,19). Như Mẹ: Thánh Giuse là gương mẫu tuyệt vời nhất cho những người làm cha và làm chồng trong gia đình. Thánh nhân đã hết lòng lo cho gia đình. Gia đình ngày nay đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật 3 - MC A, 19.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật 3 - MC A, 19.03.2017
/ 100 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật” (Ga 4,24). Như Mẹ: Thần Khí luôn luôn hoạt động trong lòng lịch sử nhân loại. Thần Khí được ví như gió, mà gió muốn thổi đâu thì thổi, không ai biết ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 22.08.2015
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 22.08.2015
/ 770 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Như Mẹ: Chúng ta không thể hiểu được đường lối của Thiên Chúa. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã thực hiện muôn điều kỳ diệu. Hôm nay, Thiên Chúa làm một việc trọng đại cho Mẹ ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 18.06.2014
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 18.06.2014
/ 1075 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Khi làm việc lành phúc đức,... chớ có phô trương cho thiên hạ thấy” (Mt 6,1). Như Mẹ: Qua đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta khi làm việc bác ái, đừng chỉ mong tìm lời khen ngợi, sự ca tụng của người đời. Hãy làm tất cả những việc ...