Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 14.11.2018
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 14.11.2018

/ 16 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?” (Lc 17,17). Như Mẹ: Tâm tình tạ ơn không chỉ là nét đẹp của đời sống nhân văn mà con là giá trị cao quý của tâm tình đức tin: Chúa Giêsu đánh giá cao lòng biết ơn qua biến cố ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 13.11.2018
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 13.11.2018
/ 20 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10). Như Mẹ: Mỗi người chúng ta đều là đầy tớ của Chúa. Hãy để Ngài làm việc nơi mình. Hãy để Ngài sử dụng mình vào công việc của Ngài. Thiên Chúa luôn biểu ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 12.11.2018
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 12.11.2018
/ 21 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận thì hãy tha cho nó” (Lc 17,3). Như Mẹ: Chúng ta phải biết sửa dạy lẫn nhau, góp sức xây dựng với nhau trong yêu thương quảng đại. Cuộc sống thường ngày không tránh ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật 32 TN – Năm B, 11.11.2018
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật 32 TN – Năm B, 11.11.2018
/ 30 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết” (Mc 12,43). Như Mẹ: Chúa Giêsu từng nói: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 12,7). Hôm nay, Chúa cho chúng ta thấy rõ thế nào là lòng nhân ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 10.11.2018
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 10.11.2018
/ 26 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16,13). Như Mẹ: Thiên Chúa muốn chúng ta không để mình quỵ lụy dưới sức mạnh của đồng tiền, vốn làm tăng dục vọng ham muốn và làm điên đảo bao người. Trái lại, Người mời gọi chúng ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 09.11.2018
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 09.11.2018
/ 20 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán” (Ga 2,16). Như Mẹ: Đền thờ là nơi thánh thiêng, là nơi Thiên Chúa ngự. Nơi đây, mọi người được mời gọi, quy tụ lại để gặp gỡ, tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa. Mỗi người là một đền thờ, và mỗi gia đình cũng ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 08.11.2018
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 08.11.2018
/ 28 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối” (Lc 15,10). Như Mẹ: Thiên Chúa đầy lòng yêu thương và nhân hậu. Người hiện thân qua người con yêu dấu là Đức Giêsu Kitô để tìm kiếm chúng ta. Ngài sẵn sàng đón nhận ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 07.11.2018
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 07.11.2018
/ 30 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,27). Như Mẹ: Bài học của người làm môn đệ Chúa Giêsu là hãy vác thập giá đi theo Ngài. Ngài không chỉ mời gọi môn đệ vác thập giá, nhưng chính Ngài đã vác thập giá ...
Thánh Maximilianô Kônbê, Hiệp sĩ Kinh Mân Côi (1894-1941)
Thánh Maximilianô Kônbê, Hiệp sĩ Kinh Mân Côi (1894-1941)
/ 65 / Chứng từ
Thánh Maximilianô Kônbê sinh tại Zdunska Wola, Ba Lan và là tu sĩ Dòng Phanxicô. Khi còn rất trẻ, Maximilianô đã có bằng tiến sĩ Triết học và Thần học từ các trường đại học giáo hoàng tại Rôma. Trong thời gian học tập ở Rôma, thánh nhân rất lo lắng ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 6.11.2018
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 6.11.2018
/ 18 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa” (Lc 14,15). Như Mẹ: Hạnh phúc Nước Trời được Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người, không phân biệt ai. Nếu chúng ta nhận ra ân ban quý báu này, mỗi người hãy luôn sẵn sàng tham dự vào bàn tiệc vui của ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 05.11.2018
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 05.11.2018
/ 16 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù” (Lc 14,13). Như Mẹ: Lòng bác ái thương người không chỉ giới hạn trong gia đình, hàng xóm láng giềng nhưng phải mở rộng ra với tất cả mọi người, nhất là những người nghèo ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật 31 TN – Năm B, 04.11.2018
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật 31 TN – Năm B, 04.11.2018
/ 13 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Điều răn hàng đầu là: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi” (Mc 12,30). Như Mẹ: Thiên Chúa là Đấng dựng nên mọi loài mọi vật, hay nói cách khác, Thiên Chúa là Cha của mọi loài ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy Đầu Tháng, 03.11.2018
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy Đầu Tháng, 03.11.2018
/ 10 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14,11). Như Mẹ: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn nói đến thái độ khiêm nhường. Sự khiêm nhường là sự nhận biết con người thật của mình. Nhận biết con người thật mới ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu Đầu Tháng, 02.11.2018
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu Đầu Tháng, 02.11.2018
/ 11 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,40). Như Mẹ: Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã mặc khải cho chúng ta một phương cách để có ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm Đầu Tháng, 01.11.2018
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm Đầu Tháng, 01.11.2018
/ 23 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em trên trời thật lớn lao” (Mt 5,12a). Như Mẹ: Mẹ Maria và các thánh đã chọn con đường bát phúc của Tin Mừng. Họ là những người mang đủ khuôn mặt: nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, khao khát, xót ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 31.10.2018
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 31.10.2018
/ 59 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp” (Lc 13,24). Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay nói đến viễn tượng ngày cánh chung được sánh ví như một Tiệc Cưới. Muôn dân từ khắp bốn phương đều được mời tham dự. Nhưng muốn vào phải qua cửa hẹp, nghĩa là đã tin nhận Đức ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 30.10.2018
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 30.10.2018
/ 56 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì?” (Lc 13,20). Như Mẹ: Nước Trời dành cho tất cả mọi người và ai cũng có phần trở thành công dân Nước ấy. Chúa luôn chờ đón con cái Chúa được chung hưởng hạnh phúc với Ngài. Chúa loan báo về quê hương đích ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 29.10.2018
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 29.10.2018
/ 52 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Bà đã được giải thoát” (Lc 13,12). Như Mẹ: Đức Giêsu giáo huấn chúng ta về ý nghĩa đích thật của lề luật là để phục vụ con người. Luật bác ái phải là luật ưu tiên. Tình yêu đối với Thiên Chúa phải được thể hiện ngang qua tình yêu đối với con người. ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 22.08.2015
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 22.08.2015
/ 1227 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Như Mẹ: Chúng ta không thể hiểu được đường lối của Thiên Chúa. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã thực hiện muôn điều kỳ diệu. Hôm nay, Thiên Chúa làm một việc trọng đại cho Mẹ ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 18.06.2014
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 18.06.2014
/ 1564 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Khi làm việc lành phúc đức,... chớ có phô trương cho thiên hạ thấy” (Mt 6,1). Như Mẹ: Qua đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta khi làm việc bác ái, đừng chỉ mong tìm lời khen ngợi, sự ca tụng của người đời. Hãy làm tất cả những việc ...