“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Ba, 17.01.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Ba, 17.01.2017

/ 2 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Ngày Sabát được tạo ra cho loài người chứ không phải loài người cho ngày Sabát” (Mc 2,28). Như Mẹ: Những người Pharisêu sống dựa vào luật. Họ coi luật là tiêu chuẩn để xét đoán người khác hơn là lợi ích của tha nhân. Ngược lại, Chúa Giêsu xem ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Hai, 16.01.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Hai, 16.01.2017
/ 22 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Tại sao môn đệ ông không ăn chay?” (Mc 2,18) Như Mẹ: Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường hay rơi vào tình trạng so sánh, so sánh giữa mình với người khác, so sánh để chỉ trích. Đó là một căn nguyên dẫn đến việc ganh ghét, đố kỵ và tranh ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Chúa Nhật – Tuần 2 TN A, 15.01.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Chúa Nhật – Tuần 2 TN A, 15.01.2017
/ 6 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29). Như Mẹ: Để có nhiều người biết đến Chúa thì cần phải có người rao giảng về Chúa. Người tín hữu không chỉ rao giảng bằng lời nói mà nhất là rao giảng bằng chính những gương sáng của ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Bảy, 14.01.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Bảy, 14.01.2017
/ 8 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2,17). Như Mẹ: Nhiều người cảm thấy rằng để sống công chính trong thời đại hôm nay là một việc rất khó. Quả thật, nếu xét rộng ra thì tất cả loài người đều là tội nhân ...
Sứ Điệp Và Các Phép Lạ Fatima
Sứ Điệp Và Các Phép Lạ Fatima
/ 19 / Tài liệu Kinh Mân Côi
Sứ điệp của Ðức Maria và các phép lạ Fatima, Thiên Chúa muốn nói cho nhân loại biết rằng Người vẫn luôn hiện diện và đồng hành với họ, nhất là Người hằng yêu thương họ và muốn chỉ cho họ con đường dẫn tới sự sống chân thật. Lời mời gọi của Mẹ ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Sáu, 13.01.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Sáu, 13.01.2017
/ 5 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Này con, tội con được tha rồi” (Mc 2,5). Như Mẹ: Người bại liệt tìm đến Chúa Giêsu với hy vọng được Người cứu chữa. Chúa Giêsu nói với anh ta rằng tội của anh đã được tha trước khi nói anh đứng dậy, vác chõng và đi về nhà. Điều này chứng tỏ Người ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 12.01.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 12.01.2017
/ 81 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Tôi muốn, anh hãy được sạch” (Mc 1,41). Như Mẹ: Chúng ta đều là tội nhân trước mặt Chúa. Dù chúng ta có phản bội, có bất xứng thì Chúa vẫn luôn thứ tha và đón nhận. Dù chúng ta có dơ bẩn đến đâu thì Chúa cũng có cách để làm sạch, có điều là chúng ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Tư, 11.01.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Tư, 11.01.2017
/ 3 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài” (Mc 1,31). Như Mẹ: Chúa Giêsu cầm lấy tay của bệnh nhân cho chúng ta thấy Chúa thật gần gũi với con người, nhất là những người đau khổ và bệnh tật. Cử chỉ của Chúa ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Ba - Tuần 1 TN, 10.01.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Ba - Tuần 1 TN, 10.01.2017
/ 3 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền” (Mc 1,22). Như Mẹ: Thông thường người có chức quyền thì có tiếng nói. Chức quyền càng cao thì tiếng nói càng có trọng lượng. Mặc dù, Đức Giêsu đã ẩn dấu địa vị cao quý của mình, nhưng lời của Ngài vẫn đầy ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Hai, 09.01.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Hai, 09.01.2017
/ 3 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Chịu phép rửa xong, Đức Giêsu thấy Thần Khí Thiên Chúa đến ngự trên Ngài” (Mt 3,16). Như Mẹ: Thời bấy giờ rất nhiều người đến dòng sông Giođan chịu phép rửa bởi ông Gioan để tỏ lòng sám hối ăn năn. Với vai trò là người đi trước dọn đường, ông ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Chúa Nhật, 08.01.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Chúa Nhật, 08.01.2017
/ 3 / Suy niệm Kinh Mân Côi
họ mừng rỡ vô cùng” (Mt 2,10). Như Mẹ: Các nhà đạo sĩ đã có một khao khát tìm đến Đấng làm chủ mọi thụ tạo. Họ dựa vào dấu của ngôi sao lạ mà tìm đến với Chúa Hài Nhi. Và khi họ gặp thấy Chúa Hài Nhi Giêsu thì họ mừng rỡ vô cùng, điều này được ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Bảy đầu tháng, 07.01.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Bảy đầu tháng, 07.01.2017
/ 3 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5). Như Mẹ: Mẹ Maria luôn lắng nghe Lời Chúa, rồi đem ra thực hành. Mẹ đã sống trọn vẹn thánh ý Chúa trong suốt cả cuộc đời. Vì vậy, Mẹ cũng muốn mời gọi, không chỉ các gia nhân trong bài Tin Mừng hôm ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu đầu tháng, 06.01.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu đầu tháng, 06.01.2017
/ 23 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con” (Mc 1,11). Như Mẹ: Chúa Giêsu là Đấng vô tội, nhưng đã xuống dòng sông Giođan để ông Gioan làm phép rửa. Ngài làm điều này để thánh hóa dòng sông và đồng thời làm gương cho chúng ta. Trong biến cố ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm đầu tháng,05.01.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm đầu tháng,05.01.2017
/ 22 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Cứ đến mà xem” (Ga 1,46). Như Mẹ: Con người ngày nay cần những chứng nhân hơn những thầy dạy. Nếu họ cần thầy dạy, thì những thầy dạy đó phải là những chứng nhân. Gương sáng sẽ là những lời giảng hùng hồn nhất. Qua những việc làm tốt lành của mỗi ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 04.01.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 04.01.2017
/ 172 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia” (Ga 1,41). Như Mẹ: Ông Gioan Tẩy Giả đã nhận ra Chúa, là “Chiên Thiên Chúa”, Đấng xoá tội trần gian. Và ông đã giới thiệu Chúa cho hai môn đệ của mình. Việc giới thiệu này đã mang lại kết quả là hai người môn đệ của ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 03.01.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 03.01.2017
/ 109 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,29). Như Mẹ: Gioan Tẩy Giả đã tận dụng cơ hội tốt để giới thiệu Chúa Giêsu cho các đồ đệ của mình. Đối với những người đã được rửa tội, việc giới thiệu Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa -Đấng xoá tội trần gian - không ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 02.01.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 02.01.2017
/ 71 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người” (Ga 1,27). Như Mẹ: Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường có khuynh hướng thích được người khác tôn trọng, đề cao và khen bản thân mình. Còn thánh Gioan hôm nay thì làm ngược lại, ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật, 01.01.2017.
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật, 01.01.2017.
/ 67 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bêlem” (Lc 2,16). Như Mẹ: Trình thuật đoạn Tin Mừng của ngày hôm nay dùng các động từ để mô tả hình ảnh người chăn chiên: “hối hả ra đi”, “kể lại”, “ra về”, “vừa đi vừa ca tụng Chúa”. Các người chăn chiên đã ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 22.08.2015
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 22.08.2015
/ 670 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Như Mẹ: Chúng ta không thể hiểu được đường lối của Thiên Chúa. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã thực hiện muôn điều kỳ diệu. Hôm nay, Thiên Chúa làm một việc trọng đại cho Mẹ ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 18.06.2014
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 18.06.2014
/ 974 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Khi làm việc lành phúc đức,... chớ có phô trương cho thiên hạ thấy” (Mt 6,1). Như Mẹ: Qua đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta khi làm việc bác ái, đừng chỉ mong tìm lời khen ngợi, sự ca tụng của người đời. Hãy làm tất cả những việc ...