Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 24.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 24.03.2017

/ 2 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ” (Mc 12,33). Như Mẹ: Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương con người như chính mình là giới răn kép, là giới răn ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 23.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 23.03.2017
/ 30 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ sẽ đổ xuống nhà kia” (Lc 11,17). Như Mẹ: Chia rẽ là một thứ vi rút lây lan trong cuộc sống con người. Ai đã tạo ra thứ vi rút này? Đó là ma quỷ. Ma quỷ rất xảo quyệt, luôn luôn tìm cách cắn xé chúng ta, ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 22.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 22.03.2017
/ 35 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê... nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17). Như Mẹ: Luật Môsê quy định những cách hành xử đối với Thiên Chúa và đối với trật tự xã hội của con người. Luật làm cho con người sống trong trật tự hài hoà. Chúa ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 21.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 21.03.2017
/ 54 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18,35). Như Mẹ: Ở đời muốn người khác tha thứ cho mình là một điều dễ; còn để tha thứ cho người khác là một điều ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 20.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 20.03.2017
/ 37 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Ông Giuse, chồng bà, là người công chính” (Mt 1,19). Như Mẹ: Thánh Giuse là gương mẫu tuyệt vời nhất cho những người làm cha và làm chồng trong gia đình. Thánh nhân đã hết lòng lo cho gia đình. Gia đình ngày nay đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật 3 - MC A, 19.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật 3 - MC A, 19.03.2017
/ 50 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật” (Ga 4,24). Như Mẹ: Thần Khí luôn luôn hoạt động trong lòng lịch sử nhân loại. Thần Khí được ví như gió, mà gió muốn thổi đâu thì thổi, không ai biết ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 18.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 18.03.2017
/ 46 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Tất cả những gì của cha đều là của con” (Lc 15,31). Như Mẹ: Thiên Chúa là người cha nhân hậu, luôn thương yêu mọi người. Tình yêu của người cha đối với con cái là không có một giới hạn nào. Dù con cái hư hỏng, người cha vẫn không trách mắng, mà ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 17.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 17.03.2017
/ 53 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi” (Mt 21,43). Như Mẹ: Bài Tin Mừng cho chúng ta biết những tá điền độc ác, hành xử một cách tàn nhẫn với các đầy tớ được ông chủ sai đi thu ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 16.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 16.03.2017
/ 45 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ” (Lc 16,25). Như Mẹ: Cuộc sống giữa người giàu và anh Ladarô nghèo khổ hoàn toàn khác nhau. Khi còn sống ở đời, người giàu được ăn sung mặc sướng, được an ủi trăm bề; còn anh Ladarô nghèo ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 15.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 15.03.2017
/ 46 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20,26). Như Mẹ: Theo quan niệm của người đời, lãnh đạo là dùng uy mà cai trị thiên hạ. Còn Chúa Giêsu thì quan niệm lãnh đạo là phục vụ. Phục vụ là một đòi hỏi đối với người môn ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 14.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 14.03.2017
/ 48 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên” (Mt 23,12). Như Mẹ: Ở đời, người ta thích tự tôn mình lên. Nhưng người môn đệ lại phải hạ mình xuống. Khiêm nhường là một đức tính rất cần thiết đối với người môn đệ của Chúa ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 13.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày:  Thứ Hai, 13.03.2017
/ 46 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36). Như Mẹ: Trong mọi thời đại, từ bi nhân hậu là một nét đẹp. Hình như thời đại ngày hôm nay, con người ta hành xử với nhau đang thiếu tình bác ái với nhau, bằng chứng là: ngày ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật 2 - MC A, 12.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật 2 - MC A, 12.03.2017
/ 46 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời” (Mt 17,2). Như Mẹ: Cuộc biến đổi hình dạng của Chúa Giêsu nên chói lọi như mặt trời nhắc cho chúng ta suy nghĩ về tương lai đời sau của chúng ta. Ngay ở đời này, ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 11.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 11.03.2017
/ 46 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi?” (Mt 5,46). Như Mẹ: Yêu thương là giới răn quan trọng nhất. Yêu thương là chu toàn lề luật Chúa. Yêu thương người yêu thương mình thì dễ, nhưng yêu thương người ghét mình thì ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 10.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 10.03.2017
/ 107 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5,20). Như Mẹ: Công chính là một đòi hỏi của Tin Mừng. Nhưng thế nào là công chính? Đối với Chúa, công chính là nhận biết Thiên Chúa là Cha và ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 09.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 09.03.2017
/ 66 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12). Như Mẹ: Cuộc sống trần gian luôn có những cám dỗ lôi kéo con người chỉ biết tìm kiếm lợi ích cho chính mình. Vì thế cuộc sống này luôn có những căng ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 08.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 08.03.2017
/ 62 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ” (Lc 11,29). Như Mẹ: Chúa Giêsu đánh giá con người thời đại của Ngài là thế hệ gian ác. Tại sao? Bởi vì Ngài đến để mang niềm vui và hy vọng cho họ, nhưng họ lại không đón nhận Ngài. Họ không đón ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 07.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 07.03.2017
/ 70 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển” (Mt 6,9). Như Mẹ: Danh Chúa là chính Chúa. Danh thánh Chúa trổi vượt trên mọi danh hiệu trên trần gian này. Việc biết và yêu mến danh Cha là điều mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong kinh Lạy Cha. Chúng ta được ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 22.08.2015
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 22.08.2015
/ 728 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Như Mẹ: Chúng ta không thể hiểu được đường lối của Thiên Chúa. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã thực hiện muôn điều kỳ diệu. Hôm nay, Thiên Chúa làm một việc trọng đại cho Mẹ ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 18.06.2014
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 18.06.2014
/ 1030 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Khi làm việc lành phúc đức,... chớ có phô trương cho thiên hạ thấy” (Mt 6,1). Như Mẹ: Qua đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta khi làm việc bác ái, đừng chỉ mong tìm lời khen ngợi, sự ca tụng của người đời. Hãy làm tất cả những việc ...