“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Ba, 25.09.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Ba, 25.09.2018

/ 50 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Đức Giêsu nói: "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành" (Lc 8,21). Như Mẹ: Chúa Giêsu coi những người luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa giống như mẹ và anh em của mình. Đây cũng là phẩm chất cần phải ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Hai, 24.09.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Hai, 24.09.2018
/ 48 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Đặt đèn trên đế, để những ai đi vào đều thấy sự sáng” (Lc 8,16). Như Mẹ: Ánh sáng là một trong những thứ rất cần thiết cho sự sống của các loài vật trong vũ trụ. Hôm nay Chúa Giêsu cũng tha thiết kêu gọi chúng ta hãy trở thành ánh sáng, không chỉ ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Chúa Nhật 25 TN – Năm B, 23.09.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Chúa Nhật 25 TN – Năm B, 23.09.2018
/ 43 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9,35). Như Mẹ: Thông thường người ta thích làm người lãnh đạo, nghĩa là thích ăn trên ngồi trước. Còn Chúa Giêsu lại dạy chúng ta sống khiêm nhường và có ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Bảy, 22.09.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Bảy, 22.09.2018
/ 57 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Người gieo giống đi ra gieo giống của mình” (Lc 8,5). Như Mẹ: Từ "ra đi" cho ta suy tư: Ngôi Lời của Thiên Chúa ra đi từ cung lòng Thiên Chúa Cha, đi gieo Lời. Lời được gieo vào lòng chúng ta một cách quảng đại dù chúng ta có ý thức hay không. ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Sáu, 21.09.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Sáu, 21.09.2018
/ 53 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Anh hãy theo tôi! Ông Mátthêu đứng dậy       đi theo Đức Giêsu” (Mt 9,9). Như Mẹ: Là người thu thuế, ông Mátthêu được  coi là một kẻ tội lỗi. Chúa Giêsu đã kêu gọi ông và biến ông trở nên người loan báo Tin ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Năm, 20.09.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Năm, 20.09.2018
/ 57 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Tội chị rất nhiều nhưng đã được tha rồi, vì chị đã yêu mến nhiều” (Lc 7,47). Như Mẹ: Người phụ nữ trong bài Tin Mừng hôm nay đã nhận ra sự cần thiết của việc sám hối. Không quan tâm đến lời dị nghị của người khác, chị đã biết tội mình và đã đến ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Tư, 19.09.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Tư, 19.09.2018
/ 43 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi “ (Lc 7,34). Như Mẹ: Chúa Giêsu giống con người về mọi phương diện, ngoại trừ tội lỗi. Chúa đến ở giữa con người, cảm thông với nỗi khổ đau và vất vả của con người. Chúa đồng bàn với ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Ba, 18.09.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Ba, 18.09.2018
/ 57 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: ‘Bà đừng khóc nữa!’” (Lc 7,13). Như Mẹ: Chúa Giêsu đã cho một người chết sống lại, một việc làm xuất phát từ lòng nhân từ và thương xót, đồng thời cũng chứng tỏ sức mạnh quyền năng của Thiên Chúa. Người ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Hai, 17.09.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Hai, 17.09.2018
/ 60 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Xin Ngài nói một lời thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh” (Lc 7,7). Như Mẹ: Viên đại đội trưởng trong bài Tin Mừng hôm nay có lòng yêu thương người nô lệ của mình, đồng thời cũng rất tin tưởng vào quyền năng của Chúa Giêsu. Ông chỉ dám xin Chúa nói ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Chúa Nhật 24 TN – Năm B, 16.09.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Chúa Nhật 24 TN – Năm B, 16.09.2018
/ 42 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mc 8,29). Như Mẹ: Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người là một nhân vật lịch sử làm cho người ta đặt câu hỏi nhiều nhất: Người là ai? Mỗi người tuỳ vào khả năng hiểu biết và lòng tin của mình để có một câu trả ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Bảy, 15.09.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Bảy, 15.09.2018
/ 58 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người...” (Ga 19,25). Như Mẹ: Để cứu độ con người, Chúa đã cho Con Một đến, mang lấy thân phận con người cùng với những hệ lụy của nó. Người Con đó đã chịu đóng đinh, chịu đau đớn ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Sáu, 14.09.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Sáu, 14.09.2018
/ 46 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Con Người đến thế gian để đem Ơn Cứu Độ” (Ga 3,17). Như Mẹ: Chúng ta đều có tội. Tội lỗi ngày càng nhiều hơn và trầm trọng hơn. Chúa có thể trừng phạt con người vì tội lỗi của họ, nhưng không, Chúa đã và sẽ không phạt. Tình yêu của Thiên Chúa lớn ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Năm, 13.09.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Năm, 13.09.2018
/ 55 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại” (Lc 6,38). Như Mẹ: Thiên Chúa đã tự trao hiến chính mình cho nhân loại qua Con Một yêu dấu. Đó là tình yêu đi bước trước, tình yêu chủ động. Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta có ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Tư, 12.09.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Tư, 12.09.2018
/ 41 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Phúc cho anh em...” Như Mẹ: Các mối phúc thật là bản hiến chương Nước Trời. “Các mối phúc” là những điều có vẻ như đi ngược lại với những suy nghĩ của người đời. Quả thật, trong thời đại này, để sống các mối phúc rất khó. Nhưng có khó thì mới có ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Ba, 11.09.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Ba, 11.09.2018
/ 63 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Đức Giêsu ra núi cầu nguyện, đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa” (Lc 6,12). Như Mẹ: Trước khi làm bất cứ việc gì, Chúa Giêsu đều dành nhiều thời gian cầu nguyện với Chúa Cha để biết thánh ý của Người. Hôm nay, Chúa Giêsu thức suốt đêm cầu ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Hai, 10.09.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Hai, 10.09.2018
/ 62 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt” (Lc 6,9). Như Mẹ: Lương tâm luôn mách bảo con người làm lành lánh dữ. Chúng ta biết lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa trong mỗi người. Làm điều lành là điều cần thiết ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Chúa Nhật 23 TN – Năm B, 09.09.2018
Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Chúa Nhật 23 TN – Năm B, 09.09.2018
/ 62 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được” (Mc 7,37). Như Mẹ: Câm và điếc là hai căn bệnh thường đi đôi với nhau. Có người không nói được, nhưng lại ra hiệu chính xác giúp người ta hiểu được. Cũng có người không nghe được, nhưng lại sẵn ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Bảy, 08.09.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Bảy, 08.09.2018
/ 50 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen" (Mt 1,23). Như Mẹ: Một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai, đó là điều đã được tiên báo từ trong Cựu Ước. Theo kế hoạch của Thiên ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 22.08.2015
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 22.08.2015
/ 1186 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Như Mẹ: Chúng ta không thể hiểu được đường lối của Thiên Chúa. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã thực hiện muôn điều kỳ diệu. Hôm nay, Thiên Chúa làm một việc trọng đại cho Mẹ ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 18.06.2014
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 18.06.2014
/ 1526 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Khi làm việc lành phúc đức,... chớ có phô trương cho thiên hạ thấy” (Mt 6,1). Như Mẹ: Qua đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta khi làm việc bác ái, đừng chỉ mong tìm lời khen ngợi, sự ca tụng của người đời. Hãy làm tất cả những việc ...