Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam bầu Ban Phục vụ Huynh đoàn Tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2021
Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam bầu Ban Phục vụ Huynh đoàn Tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2021

/ 584 / Huynh đoàn Đa Minh
Từ chiều ngày 20/4/2017 các Thụ cử và Cử tri đến từ 12 Huynh đoàn Giáo Phận và đại diện các Liên huynh, Huynh đoàn trực thuộc đã về đông đủ tại Curia trụ sở Tỉnh dòng để chuẩn bị cho việc bầu cử được tốt đẹp. ...
HĐGDĐMVN/GP. Nha Trang: Thánh lễ công bố văn thư thành lập Huynh Đoàn Gx. Sông Pha
HĐGDĐMVN/GP. Nha Trang: Thánh lễ công bố văn thư thành lập Huynh Đoàn Gx. Sông Pha
/ 378 / Huynh đoàn Đa Minh
HĐGDĐMVN/GP. Nha Trang: Thánh lễ công bố văn thư thành lập Huynh Đoàn Gx. Sông Pha ...
Giới thiệu tân đặc trách Huynh Đoàn Đa Minh GP. Hải Phòng, GP. Đà Lạt và GP. Bùi Chu
Giới thiệu tân đặc trách Huynh Đoàn Đa Minh GP. Hải Phòng, GP. Đà Lạt và GP. Bùi Chu
/ 1388 / Huynh đoàn Đa Minh
GIỚI THIỆU TÂN ĐẶC TRÁCH HUYNH ĐOÀN HẢI PHÒNG ...
Ghi nhanh phiên họp toàn thể 2016 ngày thứ IV: Thánh lễ bế mạc
Ghi nhanh phiên họp toàn thể 2016 ngày thứ IV: Thánh lễ bế mạc
/ 831 / Huynh đoàn Đa Minh
Ghi nhanh phiên họp toàn thể 2016 ngày thứ IV: Thánh lễ bế mạc ...
Hành hương nhân dịp Phiên họp toàn thể 2016
Hành hương nhân dịp Phiên họp toàn thể 2016
/ 724 / Huynh đoàn Đa Minh
Hành hương nhân dịp Phiên họp toàn thể 2016 Vào lúc 14h chiều ngày  07.12.2016, các anh chị đại diện về họp đi hành hương Gx. Thánh Đa Minh – Ba Chuông, Trung Tâm Học Vấn Đa Minh – Gò Vấp, và nhà thờ Đức Bà – Sài Gòn. ...
Ghi nhanh phiên họp toàn thể 2016 ngày thứ III: Tổng hợp kiến nghị
Ghi nhanh phiên họp toàn thể 2016 ngày thứ III: Tổng hợp kiến nghị
/ 660 / Huynh đoàn Đa Minh
Ghi nhanh phiên họp toàn thể 2016 ngày thứ III: Tổng hợp kiến nghị ...
Ghi nhanh ngày thứ II của Phiên họp toàn thể BPV/HĐ Tỉnh
Ghi nhanh ngày thứ II của Phiên họp toàn thể BPV/HĐ Tỉnh
/ 355 / Huynh đoàn Đa Minh
Ghi nhanh ngày họp thứ II của Phiên họp toàn thể BPV/HĐ Tỉnh ...
Ghi nhanh ngày đầu tiên Phiên họp toàn thể của BPV/HĐ Tỉnh Dòng năm 2016
Ghi nhanh ngày đầu tiên Phiên họp toàn thể của BPV/HĐ Tỉnh Dòng năm 2016
/ 368 / Huynh đoàn Đa Minh
Ghi nhanh ngày đầu tiên Phiên họp toàn thể của BPV/HĐ Tỉnh Dòng năm 2016 ...
Hình ảnh chuyến hành hương về nguồn miền Bắc của Gia Đình Đa Minh
Hình ảnh chuyến hành hương về nguồn miền Bắc của Gia Đình Đa Minh
/ 917 / Huynh đoàn Đa Minh
Hình ảnh chuyến hành hương về nguồn miền Bắc của Gia Đình Đa Minh ...
Thông báo: Hỗ trợ giúp đỡ cho đồng bào bị bão lụt Miền Trung
Thông báo: Hỗ trợ giúp đỡ cho đồng bào bị bão lụt Miền Trung
/ 676 / Huynh đoàn Đa Minh
Thông báo: Hỗ trợ giúp đỡ cho đồng bào bị bão lụt Miền Trung ...
HĐGDĐMVN/Gp. Đà Lạt: Bầu cử Ban Phục Vụ nhiệm kỳ 2016- 2020 – khóa VI
HĐGDĐMVN/Gp. Đà Lạt: Bầu cử Ban Phục Vụ nhiệm kỳ 2016- 2020 – khóa VI
/ 930 / Huynh đoàn Đa Minh
HĐGDĐMVN/Gp. Đà Lạt: Bầu cử Ban Phục Vụ nhiệm kỳ 2016- 2020 – khóa VI Theo lời mời của Ban phục vụ HĐGP. Đà Lạt, đại diện ...
Giới Trẻ HĐGDĐMVN: Ngày Hội Thi Về Nguồn
Giới Trẻ HĐGDĐMVN: Ngày Hội Thi Về Nguồn
/ 884 / Huynh đoàn Đa Minh
Giới Trẻ HĐGDĐMVN: Ngày Hội Thi Về Nguồn  Mừng kỷ niệm 800 năm Dòng Đa Minh thế giới và 50 năm Tỉnh Dòng Đa Minh ...
Giới thiệu tân đặc trách HĐGDĐM.GP Phan Thiết
Giới thiệu tân đặc trách HĐGDĐM.GP Phan Thiết
/ 1236 / Huynh đoàn Đa Minh
Giới thiệu tân đặc trách HĐGDĐM.GP Phan Thiết   Anh chị em Huynh đoàn Đaminh ...
HĐGDĐMVN/GP. Cần Thơ: Viếng thăm huynh đệ
HĐGDĐMVN/GP. Cần Thơ: Viếng thăm huynh đệ
/ 842 / Huynh đoàn Đa Minh
HĐGDĐMVN/GP. Cần Thơ: Viếng thăm huynh đệ Từ ngày 01 – 02.08.2016, cha Tổng đặc trách HĐGDĐMVN Px. Đào Trung Hiệu OP và BPV/HĐ Tỉnh đã đến viếng thăm huynh đệ HĐGDĐMVN/Gp. Cần Thơ (Liên Huynh Đại Hải) và Long Xuyên. Cần Thơ và Long Xuyên lần ...
HĐGDĐMVN hành hương về nguồn: Đền thánh Tử đạo Hải Dương
HĐGDĐMVN hành hương về nguồn: Đền thánh Tử đạo Hải Dương
/ 1159 / Huynh đoàn Đa Minh
HĐGDĐMVN hành hương về nguồn: Đền thánh Tử đạo Hải Dương 2g00 chiều thứ Năm ngày 14 tháng 7 năm 2016 đoàn đến thăm Đền thánh Tử đạo Hải Dương thuộc Giáo phận Hải Phòng. Nơi đây đã là một trung tâm hành hương được nhiều người biết đến. Linh địa ...
HĐGDĐMVN hành hương về nguồn: Đền Bái Đông và Gx. Bồ Ngọc
HĐGDĐMVN hành hương về nguồn: Đền Bái Đông và Gx. Bồ Ngọc
/ 636 / Huynh đoàn Đa Minh
HĐGDĐMVN hành hương về nguồn: Đền Bái Đông và Gx. Bồ Ngọc 8g00 sáng thứ Năm ngày 14 tháng 7 năm 2016 đoàn đến viếng thăm Đền ba thánh Tử đạo Bái Đông. Bái Đông một giáo họ thuộc giáo xứ Bồ Ngọc, đây là một vùng đất truyền thống vững mạnh về đức ...
HĐGDĐMVN hành hương về nguồn: Đền Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Khoái Đồng và Tu xá Vinh Sơn Cát Đàm
HĐGDĐMVN hành hương về nguồn: Đền Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Khoái Đồng và Tu xá Vinh Sơn Cát Đàm
/ 911 / Huynh đoàn Đa Minh
HĐGDĐMVN hành hương về nguồn: Đền Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Khoái Đồng và Tu xá Vinh Sơn Cát Đàm Sau bữa trưa ở đền thánh Phú Nhai đoàn đến thành phố Nam Định: Đền Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Khoái Đồng, Vừa tới sân cha Tổng đặc trách đã giới ...
HĐGDĐMVN phúng viếng Ông Cố Cha nguyên giám tỉnh Giuse Nguyễn Cao Luật OP
HĐGDĐMVN phúng viếng Ông Cố Cha nguyên giám tỉnh Giuse Nguyễn Cao Luật OP
/ 1347 / Huynh đoàn Đa Minh
HĐGDĐMVN phúng viếng Ông Cố Cha nguyên giám tỉnh Giuse Nguyễn Cao Luật OP Lúc 18g00 ngày 28/07/2012, Cha PX. Đào Trung Hiệu OP, Tổng Đặc trách HĐGDĐMVN, cùng đại diện BPV/HĐ Tỉnh và đại diện BPV/HĐ Giáo phận Sài ...
HĐGDĐMVN/GP. Sài Gòn: Viếng thăm huynh đệ
HĐGDĐMVN/GP. Sài Gòn: Viếng thăm huynh đệ
/ 579 / Huynh đoàn Đa Minh
HĐGDĐMVN/GP. Sài Gòn: Viếng thăm huynh đệ Tiếp tục chuơng trình thăm viếng huynh đệ, 9h sáng ngày 22.07.2016, cha Tổng đặc trách HĐGDĐMVN Fx. Đào Trung Hiệu OP và BPV/HĐ Tỉnh cùng làm việc với HĐGDĐMVN/GP. Sài Gòn tại giáo xứ Thánh Đa Minh (Ba ...
HĐGDĐMVN hành hương về nguồn: Quần Phương, Quần Cống, Phú Nhai
HĐGDĐMVN hành hương về nguồn: Quần Phương, Quần Cống, Phú Nhai
/ 829 / Huynh đoàn Đa Minh
HĐGDĐMVN hành hương về nguồn: Quần Phương, Quần Cống, Phú Nhai Sau một đểm nghỉ ngơi ở Ninh Cường, 6g30 sáng 13/7/2016, phái đoàn tiếp tục hành hương đến Quần Phương, Quần Cống, Phú Nhai. ...