Học Viện Đa Minh: Chuyến Đi “Chia Sẻ Tình Thương, Nối Kết Tình Người”
Học Viện Đa Minh: Chuyến Đi “Chia Sẻ Tình Thương, Nối Kết Tình Người”

/ 1719 / Bác ái xã hội
Người nghèo khó thường dễ bị loại trừ và dễ bị tổn thương. Họ rất cần đến sự giúp đỡ và chia sẻ của mọi người. Đức Giêsu luôn bày tỏ tấm lòng cảm thông, yêu thương đặc biệt với những người nghèo khó, bé mọn. Ngài luôn đỡ nâng, trợ giúp và mang lại ...