23/03/2024 -

Bác ái xã hội

203
 
  • Chia sẻ 100 phần quà cho anh chị em đang gặp khó khăn ( mỗi phần: 250.000đ)
  • Địa điểm : Gx Phước Bình – Hạt Long Thành – Gp Xuân Lộc
  • Thời gian : 17:00 Thứ Sáu, ngày 22/03/2024 
TT NHU YẾU PHẨM SL/kg ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 Gạo 1000 15,000 15,000,000
 
2 Dầu ăn An Long 1lit 100 29,200 2,920,000
 
3 Bột ngọt Vedan 400g 80 24,000 1,920,000
 
4 Bột ngọt Aji-ngon 400g 20 25,500 510,000
 
5 Nước tương Nhất ca 100 17,000 1,700,000
 
6 Đường XK 100 25,000 2,500,000
 
7 Túi nilong 30Pe gai 2 29,000 58,000
Tổng cộng                                                      24,550,000 đ
 
 
Thay lời cho quý ông bà anh chị em Gx Phước Bình, chúng tôi chân thành tri ân:
  1. Quý ân nhân đã hỗ trợ cho việc bác ái
  2. Lm. Giuse Nguyễn Trọng Đại, OP. - Cha xứ Gx Phước Bình - Gp Xuân Lộc
Ban Bác ái Tỉnh Dòng
 
114.864864865135.135135135250