25/01/2022 -

Chia sẻ tin mừng

190
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15b)
Suy niệm: Rao giảng Tin Mừng không chỉ là lời kêu mời, lệnh truyền của Chúa Giê-su, nhưng còn là niềm vui của người môn đệ. Lệnh truyền, niềm vui ấy xác định bản chất của người Ki-tô hữu: loan báo Tin Mừng. Điều đó có nghĩa là một người chỉ thực sự xứng danh là Ki-tô hữu, là môn đệ của Chúa Ki-tô, khi người ấy biết cố gắng sống làm sao để các giá trị của Tin Mừng được tỏa sáng trong mọi chọn lựa, quyết định của mình. Chính thánh Phao-lô, vị Tông đồ dân ngoại, người hoạt động không mệt mỏi để đem Tin Mừng đến cho mọi người, cũng đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đời sống chứng tá ấy khi nói rằng “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16).
Mời Bạn: Dù là ai đi nữa, bạn và tôi có cùng một ơn gọi: làm chứng nhân cho Chúa Ki-tô. Để sống tư cách chứng nhân và loan báo Tin Mừng, ta không cần đi khắp nơi như thánh Phao-lô, nhưng chỉ cần cố gắng chu toàn cách tốt nhất các công việc bổn phận hằng ngày nơi gia đình, tích cực tham gia các công việc của cộng đoàn. Nếu các công việc bình thường và nhỏ bé đó được làm với tất cả lòng mến yêu và khát khao để Chúa được vinh danh hơn, bạn và tôi cũng đã góp phần không nhỏ vào việc làm sáng lên Tin Mừng của Chúa trong gia đình và khu xóm nơi chúng ta hiện diện.
Sống Lời Chúa: Bạn hãy chu toàn một cách tốt nhất các việc bổn phận mỗi ngày với ước mong làm vinh danh Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm lòng mến để chúng con biết làm chứng cho Chúa trong mỗi chọn lựa, lời nói việc làm, để Tin Mừng của Chúa được loan báo cho mọi loài thọ tạo. Amen.
114.864864865135.135135135250