29/01/2022 -

Chia sẻ tin mừng

182
Một trận cuồng phong nổi lên… Chúa Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi…” (Mc 4,37-38)
Suy niệm: Chúa Giê-su và các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia, nghĩa là rời bỏ miền đất Do thái để sang miền đất của dân ngoại. Đây thực sự là một cuộc hành trình mang tính biểu tượng: truyền giáo cho lương dân. Và tất cả các sự kiện kết lại thành một chuỗi các biểu tượng: trận cuồng phong, tượng trưng cho thế lực sự dữ tìm cách chống phá; Chúa Giê-su ngủ tượng trưng cho cái chết của Người trên thập giá và việc Ngài dường như thất bại trong công cuộc cứu thế; việc Chúa Giê-su thức dậy dẹp yên sóng gió nói lên biến cố Chúa Phục sinh tiêu diệt tội lỗi và sự chết đến muôn đời.
Mời Bạn: Sống tại thế này chúng ta vẫn như đang trên con thuyền ra khơi. Chuyến hải trình cuộc đời của chúng ta lắm lúc như vắng bóng Thiên Chúa, hay nói đúng hơn Ngài hiện diện mà là đang ngủ, để mặc chúng ta chèo chống với phong ba bão táp. Đó thực ra là những dịp thử thách lòng tin cậy mến của chúng ta. Mỗi khi cảm thấy bị bơ vơ trên biển đời sóng gió như thế, mời bạn cùng với thánh Phao-lô xác tín rằng ơn Chúa đủ cho tôi, và Ngài không để tôi chịu thử thách quá sức mình, và Ngài sẽ ra tay cứu giúp mỗi khi chúng ta chạy đến kêu cầu Ngài.
Chia sẻ về một lần bạn cảm thấy Thiên Chúa vắng bóng trong cuộc đời mình.
Sống Lời Chúa: Mỗi khi gặp gian nan thử thách, bạn dâng lên Chúa một lời nguyện trong tâm tình tín thác vào Ngài.
Cầu nguyện: Đọc ba kinh Tin, Cậy, Mến.
114.864864865135.135135135250