19/01/2022 -

Chia sẻ tin mừng

143
“Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” (Mc 3,4)
Suy niệm: Chúa Giê-su gặp một người bại tay tại hội đường nhằm vào ngày sa-bát. Nếu Ngài chào hỏi rồi hẹn gặp anh ta vào hôm sau thì có lẽ mọi việc sẽ diễn ra êm thắm, không xảy ra xung đột với những người đang rình rập tìm cớ để tố cáo Ngài. Nhưng không, Ngài mời anh ra đứng giữa, đặt ra câu hỏi, một câu hỏi xoáy vào nguyên tắc luân lý cơ bản mà nhóm Pha-ri-sêu và Hê-rô-đê đang cố nhắm mắt làm ngơ: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng hay giết đi?” Rồi trước các con mắt soi mói của họ, Chúa Giê-su lựa chọn “điều lành” và “cứu sống”, Ngài đã chữa lành cho người bệnh ngay lúc đó, dù phải trả giá bằng sự an toàn của tính mạng mình khi họ họp nhau bàn tính để tìm cách giết Ngài.
Mời Bạn: Là Ki-tô hữu là bước theo Chúa Ki-tô, là chọn lựa “làm điều lành” là “cứu sống” thay vì giết chết. Đây là một chọn lựa nghiêm túc, không chỉ là đồng ý trên lý thuyết, mà phải thể hiện trong hành động, trong cách sống, cách ứng xử hằng ngày của mình. Lắm khi để sống trung thực với điều mình tin, họ phải can đảm lội ngược dòng, chấp nhận thua thiệt, hay bị người khác chê bai, khinh miệt.
Sống Lời Chúa: Trước các quyết định quan trọng trong đời, tôi luôn cầu nguyện xin Chúa soi sáng giúp tôi nhận biết và làm theo thánh ý Chúa muốn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con vẫn biết theo Chúa là đi con đường hẹp nhưng xin ban cho con tinh thần can đảm và kiên trì để bước đi theo Chúa, tin tưởng rằng Chúa đang dẫn con đi trong ánh sáng chân lý để đạt tới hạnh phúc và niềm vui vĩnh cửu. Amen.
114.864864865135.135135135250