26/01/2022 -

Chia sẻ tin mừng

209
Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.” (Lc 10,3)
Suy niệm: “Mọi tín hữu được mời gọi đến với sự thánh thiện và sứ mạng truyền giáo” (Đức Gioan-Phaolô II). Qua bí tích Thánh Tẩy, người Ki-tô hữu được mời gọi nên thánh. Cũng qua bí tích này, người Ki-tô hữu được giao phó sứ mạng loan báo Tin Mừng Nước Trời cho người lân cận. Như vậy, đời sống thánh thiện của người Ki-tô hữu được liên kết chặt chẽ với sứ mạng loan báo Tin Mừng. Không ai nên thánh cho riêng mình hay giữ đạo để một mình mình được cứu độ, nhưng sống đạo với ý hướng truyền giáo. Tuy nhiên, đây là một sứ mạng vô cùng khó khăn vì Đức Giê-su sai ta loan báo Tin Mừng như “chiên giữa bầy sói,” giữa những quyền lực chống đối, các đối xử bất công, những ác ý với Tin Mừng.
Mời Bạn: Dòng đời ngược xuôi, ơn gọi làm “chiên giữa bầy sói” hôm nay đặt bạn trước một thách đố lớn lao và liên lỉ: Bạn còn muốn mình là chiên trong đoàn chiên của Đức Ki-tô nữa không? hay bạn đang “đổi màu” để “đi với bụt mặc áo cà-sa, đi với ma mặc áo giấy”? Lối sống thực dụng và tương đối có làm bạn “thỏa hiệp” với “sói” không?
Chia sẻ: Làm thế nào để đứng vững hầu sống đạo và truyền giáo, khi phải chiến đấu giữa bầy sói mỗi ngày?
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ tìm một phương thế giới thiệu Đức Giê-su và Tin Mừng của Ngài cho một người bạn hay người láng giềng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con ý thức rằng Chúa mời gọi chúng con nên thánh và trở thành thợ gặt cho Nước Trời. Xin ban Thánh Thần sức mạnh để chúng con can đảm sống và làm chứng cho Danh Chúa. Amen.
114.864864865135.135135135250