27/01/2022 -

Chia sẻ tin mừng

184
“Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường?... Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.” (Mc 4,21.24)
Suy niệm: Chúng ta có thể kết nối hình ảnh cây đèn chiếu sáng và cái đấu đựng thóc để diễn đạt giáo huấn của bài Tin mừng hôm nay như sau: “đấu” tình yêu ta dành cho Chúa và tha nhân làm cho “đèn” đức tin cháy sáng. Không tình yêu mọi sự ra tối tăm! Tình yêu chứa đựng trong chiếc đấu càng nhiều, mạnh mẽ thì giá trị đức tin chiếu sáng càng cao, lan tỏa. Giá trị đức tin càng cao, lan tỏa, thì càng thu hút người khác đặt vấn đề, tìm hiểu về Thiên Chúa, hay nỗ lực sống theo những giá trị của Tin Mừng như ta đã sống. Lòng yêu mến đem lại hiệu quả vô song: người sống đời bác ái như mẫu gương, như đèn cháy sáng và đương nhiên, Thiên Chúa được vinh danh.
Mời Bạn: Người ta khám phá ra “kho” đức tin của bạn qua việc nhận ra bạn thực hành các nhân đức Ki-tô giáo như thế nào. Nếu làm vì tình yêu Chúa và tha nhân, bạn chính là chiếc đèn tỏ rạng ngay giữa ban ngày. Quan trọng hơn, bạn sẽ được Chúa đong lại cho mình những đấu “đã dằn, đã lắc mà đổ vào vạt áo của bạn.” Lâu nay niềm tin của bạn đang đặt trên giá cao hay bị che khuất dưới cái “thúng” ích kỷ hay “gầm giường” an thân?
Sống Lời Chúa: Tôi tập sống, làm việc vì ý ngay lành, không tìm hư danh, tư lợi cho mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là ngọn đèn tỏa sáng cho người đương thời, cũng như rất nhiều người qua mọi thời đại. Xin dạy con biết sống quảng đại như Chúa quảng đại với con. Xin dạy con biết cho đi cách vô vị lợi theo mẫu gương của Chúa. Amen.

 
114.864864865135.135135135250