23/01/2022 -

Chia sẻ tin mừng

163
Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận.” (Lc 4,14)
Suy niệm: Chúng ta đang sống trong tuần lễ Cầu nguyện cho sự hiệp nhất Ki-tô giáo: Chính thống - Tin lành - Anh giáo - Công giáo, cầu nguyện cho những người cùng tuyên xưng Chúa Ki-tô là Đấng Cứu thế được nên một như ước nguyện của Ngài “để họ được nên một như chúng ta là một” (Ga 17,22). Một trong những sáng kiến để đánh dấu tuần lễ này là việc Đức giáo hoàng Phan-xi-cô chọn Chúa Nhật III Thường niên là Chúa Nhật LỜI CHÚA, vừa nhắc nhớ vai trò quan trọng của Lời Hằng Sống, vừa để Lời Chúa nối kết các Ki-tô hữu thuộc các giáo hội. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta chìa khóa của hiệp nhất là hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn bạn như Chúa Giê-su đã được Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Bởi hiệp nhất là ơn từ trên cao, chứ không phải chỉ riêng tự sức con người.    
Mời Bạn: Tin Mừng hôm nay thuật lại, Chúa Giê-su THƯỜNG vào hội đường như vẫn quen làm; Ngài MỞ Sách thánh và ĐỌC. Bạn cũng hãy làm điều đó, để Chúa Nhật LỜI CHÚA có ý nghĩa và đem lại sức sống mới cho bạn. Bởi Đức Giê-su, Chúa của bạn, là Đấng đã ứng nghiệm lời Kinh thánh đã phán từ ngàn xưa.
Sống Lời Chúa: Một Giáo hội hiệp hành, các giáo hội Ki-tô hiệp nhất, khi chúng ta khích lệ nhau đọc Lời Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su! Lời  Chúa cho con sự sống đời đời. Thế nhưng, con chỉ quen đọc “Lời kinh” mà chưa đọc “Lời Chúa”. Xin cho các giáo hội Ki-tô có những sáng kiến về Lời Chúa, để chúng con được nên một với nhau, cùng làm chứng cho Chúa. Amen.
114.864864865135.135135135250