02/02/2022 -

Chia sẻ tin mừng

1761
Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa. (Lc 2,22)
Suy niệm: Việc dâng người con đầu lòng cho kết hợp với việc thanh tẩy sản phụ (x. Xh 13,2.11-16; Lv 12,2-8) là  việc làm theo luật Mô-sê, nhưng cụ Si-mê-on, được Thánh Thần soi sáng, lại thốt lên: “Mắt tôi đã thấy ơn Người cứu độ” (Lc 2,30). Ông thấy một người nữ được gìn giữ khỏi mắc tội tổ tông truyền dâng Đấng vô tội là trẻ thơ Giê-su lên Thiên Chúa. Và ông còn thấy tiền ảnh của cuộc Thương Khó: cũng người nữ ấy đứng dưới chân thập giá dâng cũng Người Con ấy, “Đấng xoá bỏ tội trần gian”, làm hy lễ đền tội nhân loại, để ứng nghiệm lời tiên tri của ông ngày hôm nay: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”
Mời Bạn: Lễ dâng Chúa trong đền thánh cũng là ngày Mồng Hai Tết kính nhớ ông bà tổ tiên, một dịp thuận tiện để bạn ý thức việc hiếu kính tổ tiên đưa dẫn chúng ta về tới cội nguồn đích thực là Thiên Chúa, nguồn mạch mọi ơn lành. Hiệp với lễ dâng tuyệt hảo là chính Đức Giê-su, Con yêu dấu của Chúa, mời bạn dâng chính mình, gia đình, mọi người bạn sẽ gặp gỡ, mọi việc bạn dự định và những gì xảy đến với bạn trong năm mới này, để xin ơn kiên trì tín thác vào Chúa và nhiệt thành loan báo Chúa cho tha nhân.
Sống Lời Chúa: Gẫm thứ tư mùa Vui: Đức Mẹ dâng Chúa trong đền thánh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, tất cả đều là ân ban của Chúa, xin cho con biết trân quý và dâng lại cho Chúa đời sống của con để tạ ơn Chúa không ngừng. Nhất là con biết nói về Chúa cho người khác và trở nên chứng nhân của tình yêu Chúa qua đời sống mến Chúa yêu người.
114.864864865135.135135135250