24/01/2022 -

Chia sẻ tin mừng

186
Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.” (Mc 3,29)
Suy niệm: Ngày 26/10/1946 trong sứ điệp bằng radio gởi các thành phần tham dự Đại hội giáo lý toàn quốc tại Hoa Kỳ, Đức thánh cha Piô XII nói: “Có lẽ tội lớn nhất của thế giới hôm nay là con người đánh mất cảm thức về tội lỗi.” Trong Cựu Ước, cảm thức nhạy bén về tội lỗi đã làm vua Đa-vít trăn trở “vâng con biết tội mình đã phạm” (Tv 50,5). Xem ra lời của Đức Piô XII vẫn còn nguyên giá trị cho thời đại hôm nay. Có vẻ khi xã hội càng phát triển về mặt vật chất, con người càng bị lóa mắt bởi ánh sáng trần đời và chủ nghĩa cá nhân, không còn quan tâm đến tội lỗi. Chúng ta biết rằng, khi con người mất cảm thức về tội lỗi, con người cũng đánh mất căn tính đích thực của mình. Hậu quả là con người mất luôn cảm nhận về Thiên Chúa. Tội phạm đến Thánh Thần là vậy, không thấy mình có tội thì đâu cần đến ơn tha thứ.
Mời Bạn: Trong đời sống hằng ngày, chúng mình có thói quen kêu cầu Chúa Thánh Thần trước mỗi công việc. Bạn có thường xuyên nhìn lại đời sống để thấy tội mình đã phạm, xin ơn tha thứ trong Bí tích Hoà giải không?
Chia sẻ: Đứng trước một sai phạm, Bạn có thấy trách nhiệm của mình hay chỉ tìm cách đổ thừa cho người khác?
Sống Lời Chúa: Chúa Thánh Thần vẫn luôn hoạt động trong thế giới hôm nay, hãy để tên Ngài được đứng hàng đầu trong mọi hoạt động.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa là Đấng soi sáng cho con trên đường về quê trời. Xin đừng để con quên lãng Chúa, nhưng cho con luôn nghe tiếng Chúa vang trong lòng mà hoán cải trở về với Chúa. Amen.
114.864864865135.135135135250