30/01/2022 -

Chia sẻ tin mừng

242
“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý  vị vừa nghe.” (Lc 4,21)
Suy niệm: “Kinh Thánh dạy ta cách sống tốt lành nhất, cách chịu đựng cao quý nhất, và  cách chết an bình nhất” (Flavel). Muốn được vậy, ta phải siêng năng đọc Kinh Thánh. Khi đọc, thỉnh thoảng dừng lại suy nghĩ điều mình đọc, để Lời ấy thấm vào cơ thể bằng cách “ở lại” với Lời ấy, suy đi nghĩ lại từng lời từng chữ, xem xét ý nghĩ Lời dưới mọi góc cạnh, rồi đem áp dụng trong mọi tình huống của cuộc sống mỗi ngày, cho đến khi Lời trở thành một thành phần của ta. Nói cách khác, chỉ khi nào Lời Kinh Thánh được ứng nghiệm trong cuộc đời ta, Lời ấy mới đem lại sự thay đổi tích cực và thật sự cho cuộc sống. Ta đọc Kinh Thánh không phải chỉ để biết thông tin, những gì Chúa đã thực hiện, nhưng còn để biến đổi đời mình.
Mời Bạn: “Rốt cuộc, mục tiêu của việc học tập Kinh Thánh là đời sống được biến đổi cùng với mối tương quan sâu xa, bền vững với Chúa Giê-su Ki-tô” (K. Arthur). Có thể bạn đã đọc Kinh Thánh nhiều lần, suy niệm bao đoạn Tin Mừng, nhưng đời bạn vẫn chưa chuyển biến nhiều lắm. Vấn đề nằm ở chỗ các Lời Kinh Thánh ấy mới chỉ lay động tâm trí, làm xao xuyến quả tim, nhưng chưa được ứng nghiệm trong đời thường của bạn. Bạn sẽ làm gì để thay đổi?
Sống Lời Chúa: Tôi chọn một câu Tin Mừng và để câu ấy được ứng nghiệm hôm nay trong sinh hoạt của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa làm ứng nghiệm lời ngôn sứ tiên báo qua ba năm nhiệt thành thi hành sứ vụ. Xin giúp con không chỉ hài lòng với việc siêng năng đọc, sốt sắng suy gẫm Lời Chúa, nhưng còn can đảm đem Lời ấy vào cuộc đời, trong chính lối ứng xử, sinh hoạt của mình mỗi ngày. Amen.
114.864864865135.135135135250