Hạn Từ “Đồng Bản Thể” Trong Kinh Tin Kính
Hạn Từ “Đồng Bản Thể” Trong Kinh Tin Kính

/ 3709 / Thần Học Online
Ý nghĩa từ nguyên Trong kinh Tin Kính, khi tuyên xưng Đức Giêsu Kitô, chúng ta đọc thấy hạn từ “đồng bản thể”. Thuật ngữ này được dịch từ tiếng Latin consubstantialis và Hy lạp homoousios. Xét về mặt từ nguyên, ta có thể hiểu: Đồng nghĩa là cùng; ...
Tìm Hiểu Kinh Thánh 19: Sách Khải Huyền Và Cuộc Quang Lâm Của Chúa
Tìm Hiểu Kinh Thánh 19: Sách Khải Huyền Và Cuộc Quang Lâm Của Chúa
/ 4713 / Thần Học Online
“Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang.” (Kh ...
Tìm Hiểu Kinh Thánh 18: Thư Hípri Và Các Thư Chung
Tìm Hiểu Kinh Thánh 18: Thư Hípri Và Các Thư Chung
/ 4930 / Thần Học Online
Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ,nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.(Hr 1,1-2). Ngoài 13 thư của thánh Phaolô, chúng ta còn có thư gởi tín hữu Hípri của ...
Tìm Hiểu Kinh Thánh 17: Các Thư Thánh Phaolô – P.2
Tìm Hiểu Kinh Thánh 17: Các Thư Thánh Phaolô – P.2
/ 2831 / Thần Học Online
“Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng.” (1Cr 13,1). Các thư của thánh Phaolô gồm 13 thư, được xếp theo ...
Tìm Hiểu Kinh Thánh 17: Các thư thánh Phaolô – P.1
Tìm Hiểu Kinh Thánh 17: Các thư thánh Phaolô – P.1
/ 6748 / Thần Học Online
“Tôi là Phao-lô, tôi tớ của Đức Ki-tô Giê-su; tôi được gọi làm Tông Đồ, và dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa. Tin Mừng ấy, xưa Người đã dùng các ngôn sứ của Người mà hứa trước trong Kinh Thánh. Đó là Tin Mừng về Con của Người là Đức ...
Tìm Hiểu Kinh Thánh 16: Thánh Phaolô Trên Đường Truyền Giáo Và Các Thư Của Ngài
Tìm Hiểu Kinh Thánh 16: Thánh Phaolô Trên Đường Truyền Giáo Và Các Thư Của Ngài
/ 3512 / Thần Học Online
“Năm lần tôi bị người Do-thái đánh bốn mươi roi bớt một; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị đắm tàu; một đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi! Tôi còn hơn họ, vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, ...
Tìm Hiểu Kinh Thánh 15: Sách Công Vụ Tông Đồ và Hội Thánh Buổi Ban Đầu
Tìm Hiểu Kinh Thánh 15: Sách Công Vụ Tông Đồ và Hội Thánh Buổi Ban Đầu
/ 4141 / Thần Học Online
“Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giê-su đã sống lại. Và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng.” (Cv 4, 33). Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các sách Công vụ tông đồ, các thư của thánh ...
Tìm Hiểu Kinh Thánh 14: Tin Mừng theo thánh Gioan – Phần 1
Tìm Hiểu Kinh Thánh 14: Tin Mừng theo thánh Gioan – Phần 1
/ 5550 / Thần Học Online
“Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa” (Ga 1, 1) Tin Mừng Gioan gọi là Tin Mừng tâm linh vì giúp chúng ta hiểu ý nghĩa và chiều sâu mầu nhiệm Chúa Giêsu.   ...
Tìm Hiểu Kinh Thánh 13: Tin Mừng theo thánh Luca
Tìm Hiểu Kinh Thánh 13: Tin Mừng theo thánh Luca
/ 3994 / Thần Học Online
Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.(Lc 1, 30-32) Tin Mừng Luca ...
Tìm Hiểu Kinh Thánh 12: Tin Mừng theo thánh Máccô
Tìm Hiểu Kinh Thánh 12: Tin Mừng theo thánh Máccô
/ 4411 / Thần Học Online
Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? ” Ông Phê-rô trả lời: “Thầy là Đấng Ki-tô.” Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người. (Mc 8, 29-30) Tin Mừng Máccô thường ít được biết đến, có lẽ bởi vì là cuốn ...
Tìm Hiểu Kinh Thánh 11: Tin Mừng theo thánh Matthêu
Tìm Hiểu Kinh Thánh 11: Tin Mừng theo thánh Matthêu
/ 6461 / Thần Học Online
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC KINH THÁNH CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC Bài 11: Tin Mừng theo thánh Matthêu Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta." (Mt 1, 23) ...
Tìm Hiểu Kinh Thánh 10:Tin Mừng Nhất Lãm
Tìm Hiểu Kinh Thánh 10:Tin Mừng Nhất Lãm
/ 8338 / Thần Học Online
Tin Mừng Matthêu, Máccô, Luca có rất nhiều điểm giống nhau; đồng thời 3 cuốn này lại khác với Tin Mừng Gioan. Ba cuốn Tin Mừng Matthêu, Máccô, Luca đều trình bày hoạt động của Chúa Giêsu theo một khuôn khổ giống nhau. Các đoạn văn ...
Tìm Hiểu Kinh Thánh 09: Các sách Tin Mừng
Tìm Hiểu Kinh Thánh 09: Các sách Tin Mừng
/ 3240 / Thần Học Online
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC KINH THÁNH CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC Bài 9: Các sách Tin Mừng Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.  Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy ...
Tìm Hiểu Kinh Thánh 08: Khung cảnh Tân ước
Tìm Hiểu Kinh Thánh 08: Khung cảnh Tân ước
/ 2736 / Thần Học Online
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC KINH THÁNH CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC Bài 8: Khung cảnh Tân ước “Này đất Dơ-vu-lun, và đất ...
Tìm Hiểu Kinh Thánh 07: Các Sách Ngôn Sứ - P.2
Tìm Hiểu Kinh Thánh 07: Các Sách Ngôn Sứ - P.2
/ 4690 / Thần Học Online
“Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu”. (Hs 6,6) Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu sách Đanien, Hôsê, Giôen, Amốt, và Ôvađia ...
Tìm Hiểu Kinh Thánh 07: Các Sách Ngôn Sứ - P.1
Tìm Hiểu Kinh Thánh 07: Các Sách Ngôn Sứ - P.1
/ 27289 / Thần Học Online
“Này đây, người tôi trung của Ta sẽ thành đạt, sẽ vươn cao, nổi bật, và được suy tôn đến tột cùng.” (Is 52, 13) Trong bộ Kinh thánh Kitô giáo, các ngôn sứ thường được chia thành 2 nhóm: - 4 ngôn sứ lớn: Isaia, Giêrêmia, ...
Tìm Hiểu Kinh Thánh, Bài 06: Các Sách Thi Phú
Tìm Hiểu Kinh Thánh, Bài 06: Các Sách Thi Phú
/ 2461 / Thần Học Online
“Lòng kính sợ Đức Chúa là tuyệt đỉnh của khôn ngoan, mang lại bình an và sức khoẻ dồi dào.” (Hc 1, 18). Sách thi phú bao gồm sách Gióp, Thánh vịnh, Châm ngôn, Giảng viên, Diễm ca, Khôn ngoan, Huấn ca. Các sách Thi phú cũng gọi là các sách Khôn ...
Tìm Hiểu Kinh Thánh, Bài 05: Các Sách Sử Và Truyện
Tìm Hiểu Kinh Thánh, Bài 05: Các Sách Sử Và Truyện
/ 2426 / Thần Học Online
“Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất.  Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em.”(Đnl 6, 4-5) Cụm thứ hai trong cách sách sử và truyện gồm 2 quyển Sử ...
Tìm Hiểu Kinh Thánh, Bài 04: Các Sách Ngũ Thư Và Lịch Sử
Tìm Hiểu Kinh Thánh, Bài 04: Các Sách Ngũ Thư Và Lịch Sử
/ 11848 / Thần Học Online
“Nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta. Vì toàn cõi đất đều là của Ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh.” (Xh 19, 6) Phần đầu của Cựu ...