30/10/2014 -

Thần Học Online

1651

“Lòng kính sợ Đức Chúa là tuyệt đỉnh của khôn ngoan, mang lại bình an và sức khoẻ dồi dào.” (Hc 1, 18).

Sách thi phú bao gồm sách Gióp, Thánh vịnh, Châm ngôn, Giảng viên, Diễm ca, Khôn ngoan, Huấn ca.
Các sách Thi phú cũng gọi là các sách Khôn ngoan.
Theo Kinh thánh, sự khôn ngoan đích thực đến từ Thiên Chúa.
Ngoài ra, khôn ngoan là:
 - nghệ thuật sống có từ kinh nghiệm của cuộc sống hằng ngày;
- sự kính sợ Thiên Chúa;
- môn trường sống để cho Thiên Chúa hiện diện.

 
114.864864865135.135135135250