20/07/2015 -

Thần Học Online

2934

Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ,nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.(Hr 1,1-2).

Ngoài 13 thư của thánh Phaolô, chúng ta còn có thư gởi tín hữu Hípri của một tác giả khuyết danh, và 7 lá thư của Giacôbê, Phêrô, Gioan và Giuđa, được gọi là thư chung.

 

114.864864865135.135135135250