25/10/2014 -

Thần Học Online

7318

“Nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta. Vì toàn cõi đất đều là của Ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh.” (Xh 19, 6)

Phần đầu của Cựu ước gồm bộ Ngũ thư và cách sách Lịch sử

- Ngũ thư: 5 cuốn đầu tiên của bộ Kinh thánh làm thành một khối, gồm cách sách Sáng thế, Xuất hành, Lêvi, Dân số và Đệ nhị luật.

- Lịch sử: chia thành 2 cụm.

Cụm thứ nhất gồm 6 sách lịch sử: Giôsua, Thủ lãnh, 1 và 2 Samuen, 1 và 2 các Vua

 

114.864864865135.135135135250