27/01/2015 -

Thần Học Online

3805
Tin Mừng Matthêu, Máccô, Luca có rất nhiều điểm giống nhau; đồng thời 3 cuốn này lại khác với Tin Mừng Gioan.
Ba cuốn Tin Mừng Matthêu, Máccô, Luca đều trình bày hoạt động của Chúa Giêsu theo một khuôn khổ giống nhau. Các đoạn văn nhiều khi cùng theo một thứ tự, và cũng có những chi tiết giống nhau.
Chính vì thế ba cuốn Tin Mừng này có thể xếp thành 3 cột để nhìn một lượt có thể thấy ngay chỗ giống nhau và khác nhau, nên được gọi là các Tin Mừng Nhất Lãm.
 
114.864864865135.135135135250