10/07/2015 -

Thần Học Online

2168

“Năm lần tôi bị người Do-thái đánh bốn mươi roi bớt một; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị đắm tàu; một đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi! Tôi còn hơn họ, vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng.” (2Cr 11, 24-27).

Tiếp theo  các sách Công vụ tông đồ là các thư của thánh Phaolô gởi cho những giáo đoàn và những người ngài đã quan tâm chăm sóc. Đa số trong các giáo đoàn ấy là do ngài gây dựng.

 

114.864864865135.135135135250