05/07/2015 -

Thần Học Online

3369

“Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giê-su đã sống lại. Và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng.” (Cv 4, 33).

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các sách Công vụ tông đồ, các thư của thánh Phaolô và các thư khác, cuối cùng là sách Khải huyền


 

114.864864865135.135135135250