17/07/2015 -

Thần Học Online

1888

“Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng.” (1Cr 13,1).

Các thư của thánh Phaolô gồm 13 thư, được xếp theo thứ tự dài ngắn.

Lần lượt như sau:

– 6 thư đầu: Rm, 1Cr, 2Cr, Gl, Ep, Pl, 

– 7 thư còn lại: Cl, 1Tx, 2Tx, 1Tm, 2Tm, Tt, Plm.

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu các thư Ep, Pl, và 7 thư còn lại.114.864864865135.135135135250