Ý Nghĩa Của
Ý Nghĩa Của "Capitulum" Trong Các Dòng Tu

/ 446 / Chuyên đề
I. Từ ngữ: Capitulum II. Phân loại A. Capitulum canonicorum B. Capitulum trong các dòng tu: 1) Đan viện / Tu viện: phụng vụ; thú lỗi; bàn việc 2) Tỉnh dòng / miền dòng 3) Toàn dòng III. Ý nghĩa   ...
Giữ Gìn Tên Gọi Chữ ''Cái'' Tiếng Việt!!!
Giữ Gìn Tên Gọi Chữ ''Cái'' Tiếng Việt!!!
/ 635 / Chuyên đề
Tôi xin tuần tự trình bày cách gọi SAI TÊN của chữ CÁI Quốc Ngữ và cách PHÁT ÂM chính xác mỗi mẫu tự ấy và xin mạo muội nêu lên thiển ý của mình. I- Cách phát âm sai Cách các cháu ở Việt Nam gọi TÊN hầu hết các mẫu tự CÁI tiếng Việt như thế này: ...
“Gia Đình Ở Châu Âu” (Phần 2)
“Gia Đình Ở Châu Âu” (Phần 2)
/ 489 / Chuyên đề
Bài chia sẻ của cha Timothy Radcliffe, nguyên Bề trên tổng quyền Dòng Đa Minh, về tình hình gia đình ở châu Âu hiện tại, Vài ngày trước khi công bố tông huấn hậu thượng hội đồng “Amoris Laetitia” về gia đình của Đức giáo hoàng ...
“Gia Đình Ở Châu Âu” (Phần 1)
“Gia Đình Ở Châu Âu” (Phần 1)
/ 824 / Chuyên đề
Bài chia sẻ của cha Timothy Radcliffe, nguyên Bề trên tổng quyền Dòng Đa Minh, về tình hình gia đình ở châu Âu hiện tại, Vài ngày trước khi công bố tông huấn hậu thượng hội đồng “Amoris Laetitia” về gia đình của Đức giáo hoàng Phanxicô.   (Phần ...
“Xây Dựng Một Định Hướng Trong Việc Sống - Suy Niệm - Giảng Dạy Giáo Lý Tại Việt Nam” : Lm. Nguyễn Văn Am, SDB.
“Xây Dựng Một Định Hướng Trong Việc Sống - Suy Niệm - Giảng Dạy Giáo Lý Tại Việt Nam” : Lm. Nguyễn Văn Am, SDB.
/ 758 / Chuyên đề
BÀI TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI GIÁO LÝ TOÀN QUỐC MỘT SUY TƯ THẦN HỌC NHẰM GÓP PHẦN XÂY DỰNG MỘT ĐỊNH HƯỚNG TRONG VIỆC SỐNG-SUY NIỆM-GIẢNG DẠY GIÁO LÝ TẠI VN TRONG VÒNG XOÁY TỤC HÓA HÔM NAY Trước khi chia sẻ với anh chị em, xin cho tôi khẳng định với ...
Vấn đề tự do tín ngưỡng theo dòng lịch sử
Vấn đề tự do tín ngưỡng theo dòng lịch sử
/ 807 / Chuyên đề
Bao dung (Tolerance) , thực khó mà lột được hết ý nghĩa của từ này. Các từ điển Anh Pháp Việt thường liệt kê những từ tương đương như sau: sự chấp nhận, dung nạp, khoan dung, dung thứ, chịu đựng. Có lẽ tiếng cuối cùng này sát với nguyên ngữ hơn cả. ...
Dịch lại làm gì ?
Dịch lại làm gì ?
/ 1106 / Chuyên đề
Có người quan tâm đến Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ (NPD/CGKPV) nên đặt câu hỏi : Sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ đã dịch xong, toàn bộ Kinh Thánh cũng vậy, nay anh chị em làm gì ? Và khi nghe trả lời là đang dịch lại Kinh Thánh thì tỏ vẻ ngạc ...