Các Tân Phụ Tá Đặc Trách Huynh Đoàn Bắc Ninh và Long Xuyên
Các Tân Phụ Tá Đặc Trách Huynh Đoàn Bắc Ninh và Long Xuyên

/ 2667 / Tài liệu huynh đoàn Đa Minh
Anh chị em Huynh đoàn Đa Minh thân mến. Do nhu cầu Huynh đoàn và theo Quy chế Huynh đoàn các số 211-213, chúng tôi đã làm đơn thỉnh nguyện ngày 30-7-2019. Cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa OP, qua văn thư ngày 5-9-2019, đã giới thiệu đến các Giám ...
Hạnh tích 38 Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Gia đình Đa Minh
Hạnh tích 38 Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Gia đình Đa Minh
/ 6909 / Tài liệu huynh đoàn Đa Minh
Trong danh sách 117 Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, có 38 vị thuộc Gia đình Đaminh, gồm: 6 Giám mục Tây Ban Nha OP 16 Linh mục Đaminh OP (gồm 5 Tây Ban Nha, 11 Việt Nam) 3 Linh mục Huynh đoàn (TOP, 1 Pháp, 2 Việt) 6 Thày giảng Huynh đoàn (TG, TOP) ...
Giới thiệu tiểu sử bốn vị Giáo Hoàng thuộc Dòng Đa Minh
Giới thiệu tiểu sử bốn vị Giáo Hoàng thuộc Dòng Đa Minh
/ 4890 / Tài liệu huynh đoàn Đa Minh
Trong bầu khí kỷ niệm 800 năm Dòng được thánh lập, xin giới thiệu tiểu sử bốn vị giáo hoàng thuộc dòng Đa Minh theo thời gian. Gồm một hiển thánh, hai chân phước và một đấng đáng kính.   1. Chân phước Innocentê V : giáo hoàng dòng Đaminh ...
Sống Mầu Nhiệm Mân Côi tổng hợp
Sống Mầu Nhiệm Mân Côi tổng hợp
/ 7693 / Tài liệu huynh đoàn Đa Minh
Sống Mầu Nhiệm Mân Côi tổng hợp Sống mầu nhiệm Mân Côi – Linh mục Phanxicô X. Đào Trung Hiệu op. Chân Lý 2008. Chúa Giêsu và Đức Maria, Hiệu quả, ý nguyện, và sống đức ái qua Kinh Mân Côi trong Kinh Mân Côi. ...
Mười lăm ngày với thánh Đa Minh (trọn tập)
Mười lăm ngày với thánh Đa Minh (trọn tập)
/ 4192 / Tài liệu huynh đoàn Đa Minh
  Cha Alain Quilici là một tu sỹ Đa Minh. Ngoài các chức vụ trong Dòng, ngài thi hành tác vụ giảng thuyết qua việc đồng hành thiêng liêng trong môi trường sinh viên, giáo xứ và các phương tiện truyền thông. Tác phẩm 15 ngày với thánh Đa Minh ...
Hành Trang Tinh Thần Dòng Đa Minh (trọn tập)
Hành Trang Tinh Thần Dòng Đa Minh (trọn tập)
/ 5603 / Tài liệu huynh đoàn Đa Minh
Xin giới thiệu với anh chị em Huynh đoàn Đa Minh nội dung tổng hợp cuốn “Hành Trang Tinh Thần Dòng”, do cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn OP biên soạn. Tài liệu gồm 9 chương, tổng số 54 bài suy niệm ngắn về cha thánh Đa Minh và Tinh thần Dòng. Xin được ...