Giáo Xứ Đa Minh - Ba Chuông: Chương Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay Năm 2015
Giáo Xứ Đa Minh - Ba Chuông: Chương Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay Năm 2015

/ 7003 / Ba Chuông
Để chuẩn bị sốt sáng mừng Chúa Phục Sinh, xin gửi đến ông bà anh chị em chương trình tĩnh tâm Mùa Chay 2015. ...
Giáo xứ Đa Minh - Ba Chuông: Tết Sớm Với Các Bệnh Nhân Và Các Cụ Neo Đơn
Giáo xứ Đa Minh - Ba Chuông: Tết Sớm Với Các Bệnh Nhân Và Các Cụ Neo Đơn
/ 2375 / Ba Chuông
Theo thông lệ hàng năm, cứ mỗi dịp xuân về, giáo xứ Đa Minh Ba Chuông có tổ chức chương trình viếng thăm và tặng quà tết cho các cụ già yếu, những người neo đơn, các bệnh nhân, những gia đình khó khăn, không phân biệt là người Công giáo hay ...
Giáo Xứ Ba Chuông
Giáo Xứ Ba Chuông
/ 2188 / Ba Chuông
...