“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Bảy, 16.12.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Bảy, 16.12.2017

/ 38 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Sáu, 15.12.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Sáu, 15.12.2017
/ 71 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Năm, 14.12.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Năm, 14.12.2017
/ 82 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Tư, 13.12.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Tư, 13.12.2017
/ 53 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Ba, 12.12.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Ba, 12.12.2017
/ 55 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Hai, 11.12.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Hai, 11.12.2017
/ 61 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Chúa Nhật 2 MV B, 10.12.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Chúa Nhật 2 MV B, 10.12.2017
/ 46 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Bảy, 09.12.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Bảy, 09.12.2017
/ 65 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Sáu, 08.12.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Sáu, 08.12.2017
/ 63 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Năm đầu tháng, 07.12.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Năm đầu tháng, 07.12.2017
/ 71 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Tư, 06.12.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Tư, 06.12.2017
/ 66 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Ba, 05.12.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Ba, 05.12.2017
/ 73 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Hai, 04.12.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Hai, 04.12.2017
/ 67 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Chúa Nhật I MV B, 03.12.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Chúa Nhật I MV B, 03.12.2017
/ 80 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Bảy đầu tháng, 02.12.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”:  Thứ Bảy đầu tháng, 02.12.2017
/ 67 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Sáu đầu tháng, 01.12.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Sáu đầu tháng, 01.12.2017
/ 41 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Năm, 30.11.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Năm, 30.11.2017
/ 89 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Lập tức các ông bỏ chài lưới mà đi theo Người” (Mt 4,20). Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA Như Mẹ: Các ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Tư, 29.11.2017
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Tư, 29.11.2017
/ 69 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu” (Lc 21,19). Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 22.08.2015
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 22.08.2015
/ 962 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Như Mẹ: Chúng ta không thể hiểu được đường lối của Thiên Chúa. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã thực hiện muôn điều kỳ diệu. Hôm nay, Thiên Chúa làm một việc trọng đại cho Mẹ ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 18.06.2014
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 18.06.2014
/ 1279 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Khi làm việc lành phúc đức,... chớ có phô trương cho thiên hạ thấy” (Mt 6,1). Như Mẹ: Qua đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta khi làm việc bác ái, đừng chỉ mong tìm lời khen ngợi, sự ca tụng của người đời. Hãy làm tất cả những việc ...