Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 19.03.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 19.03.2019

/ 18 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy” (Mt 1,24). Như Mẹ: Ngay từ giai đoạn đầu của công trình cứu độ, thánh Giuse đã được Thiên Chúa kêu mời cộng tác qua việc đảm nhận trách nhiệm cha nuôi của Chúa Giêsu. Với đời sống khiêm nhường, đơn sơ và tin ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 18.03.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 18.03.2019
/ 26 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ” (Lc 6,36). Như Mẹ: Đây là lời mời gọi nên thánh mà Thiên Chúa muốn gửi đến tất cả chúng ta. Thiên Chúa là Đấng nhân từ giàu lòng thương xót. Ngài muốn chúng ta cũng hãy sống như Ngài để góp ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật 2 MC – Năm C, 17.03.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật 2 MC – Năm C, 17.03.2019
/ 23 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Đang lúc Chúa Giêsu cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác...” (Lc 9,29). Như Mẹ: Việc Chúa Giêsu biến hình trên núi giống như một sự kiện quan trọng củng cố đức tin của các tông đồ, đồng thời cũng là dịp giúp các tông đồ chuẩn bị bước sang một ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 16.03.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 16.03.2019
/ 37 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Như Mẹ: Chúa kêu gọi chúng ta nên hoàn thiện theo như lời dạy: Yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình. Điều này xem ra quá khó với chúng ta là những người ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 15.03.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 15.03.2019
/ 36 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Hãy đi làm hòa với người anh em trước khi đến đây dâng lễ vật” (Mt 5,24). Như Mẹ: Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta nhìn lại tâm tình của mình dành cho Chúa: Có xuất phát từ lòng mến và sự bình an thật sự hay không? Chúa không cần hình thức, Chúa ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 14.03.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 14.03.2019
/ 37 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Hễ ai xin thì nhận được” (Mt 7,7). Như Mẹ: Chúa hứa chắc chắn rằng xin là được, nhưng là xin với lòng chân thành, với lòng tin và lòng kiên trì. Thiên Chúa là Đấng toàn năng, nên Người thấu rõ những nhu cầu của chúng ta. Tuy nhiên, Người chờ đợi ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 13.03.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 13.03.2019
/ 42 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Thế hệ gian ác này sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna”  (Lc 11,29). Như Mẹ: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sám hối và chạy đến với lòng thương xót Chúa với tất cả lòng khiêm nhường và thành khẩn. Khi đó chúng ta sẽ nhận ra ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 12.03.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 12.03.2019
/ 45 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Lạy Cha chúng con ở trên trời” (Mt 6,10). Như Mẹ: Lời kinh mà Chúa Giêsu dạy các môn đệ thật ngắn gọn, đơn sơ nhưng đó chính là tất cả những gì Thiên Chúa muốn nghe khi chúng ta cầu nguyện cùng Người, và đó cũng là khuôn mẫu cho tất cả lời cầu ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 11.03.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 11.03.2019
/ 39 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Người sẽ tách biệt họ như mục tử tách biệt chiên và dê” (Mt 25,32). Như Mẹ: Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết cách để được vào Nước Trời, đó là sống và thực hành giới luật yêu thương một cách trọn vẹn: Yêu thương tha nhân là yêu thương chính Chúa. ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật 1 MC – Năm C,10.03.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật 1 MC – Năm C,10.03.2019
/ 51 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người” (Lc 4,8). Như Mẹ: Thiên Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng dựng nên muôn vật muôn loài. Vì thế, mọi loài phải suy phục kính tôn Thiên Chúa trên hết mọi sự là điều thật ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 09.03.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 09.03.2019
/ 69 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Anh hãy theo tôi” (Lc 5,27). Như Mẹ: Được Chúa Giêsu kêu gọi, ông Lêvi từ một người thu thuế tội lỗi đã trở thành tông đồ của Chúa. Điều này trước tiên phát xuất từ tình thương Chúa dành cho ông, nhưng cũng phải kể đến sự cộng tác của ông. Ông đã ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 08.03.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 08.03.2019
/ 56 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ” (Mt 9,15). Như Mẹ: Chúa Giêsu đến là khai mở một thời đại mới. Người mang lại một tinh thần sống đạo mới là mến Chúa với con tim vui tươi. Nhưng người Do Thái không chấp ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 07.03.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 07.03.2019
/ 43 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Lc 9,23). Như Mẹ: Chúa Giêsu đưa ra một tiêu chuẩn cho các môn đệ và những ai muốn dấn thân vào công việc loan báo Tin Mừng - một khi đã quyết tâm theo Chúa thì phải từ bỏ chính ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư – Lễ Tro,06.03.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày:  Thứ Tư – Lễ Tro,06.03.2019
/ 110 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Khi ăn chay, anh em đừng làm ra vẻ rầu rĩ như bọn đạo đức giả” (Mt 6,16). Như Mẹ: Chúa Giêsu không muốn các môn đệ rơi vào thói giả hình cùng lối sống khoe khoang và tự mãn như người Pharisêu. Người mời gọi chúng ta sống kín đáo và thầm lặng khi ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 05.03.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 05.03.2019
/ 56 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy” (Mc 10,28). Như Mẹ: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta từ bỏ tất cả mọi thứ ở đời này không phải là để được nhà cửa, danh vọng hay địa vị gấp trăm, nhưng Người muốn chúng ta luôn hướng đời sống của mình đến một giá trị ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 04.03.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày:  Thứ Hai, 04.03.2019
/ 69 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp” (Mc 10,17). Như Mẹ: Chúa muốn chúng ta bước theo Chúa với tâm hồn thanh thoát, không bị nô lệ bởi của cải vật chất. Câu trả lời của Chúa Giêsu cho chàng thanh niên cũng ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật 8 TN – Năm C, 03.03.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật 8 TN – Năm C, 03.03.2019
/ 63 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ...” (Lc 6,42). Như Mẹ: Người đời thường lên án những thói xấu của người khác, trong khi lại không nhận ra những lỗi lầm của mình; thấy rõ cái rác bé tí trong mắt người anh em, nhưng lại không ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy Đầu Tháng, 02.03.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày:  Thứ Bảy Đầu Tháng, 02.03.2019
/ 43 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ thì sẽ không được vào” (Mc 10,15). Như Mẹ: Chúa Giêsu dạy chúng ta biết được tiêu chuẩn để được vào Nước Trời là phải có tâm hồn đơn sơ, chân thành và thánh thiện như trẻ thơ. Và Người cũng mời gọi ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 22.08.2015
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 22.08.2015
/ 1314 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Như Mẹ: Chúng ta không thể hiểu được đường lối của Thiên Chúa. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã thực hiện muôn điều kỳ diệu. Hôm nay, Thiên Chúa làm một việc trọng đại cho Mẹ ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 18.06.2014
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 18.06.2014
/ 1658 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Khi làm việc lành phúc đức,... chớ có phô trương cho thiên hạ thấy” (Mt 6,1). Như Mẹ: Qua đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta khi làm việc bác ái, đừng chỉ mong tìm lời khen ngợi, sự ca tụng của người đời. Hãy làm tất cả những việc ...