Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 29.05.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 29.05.2017

/ 5 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33). Như Mẹ: Chúa Giêsu về cùng Chúa Cha, còn chúng ta thì còn phải ở lại trần gian. Ở trần gian này, chúng ta phải gian nan khốn khó nhiều, nhưng ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật 7 – PS A, 28.05.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật 7 – PS A, 28.05.2017
/ 24 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19). Như Mẹ: Trước khi về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu đã sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng và làm phép rửa nhân danh ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 27.05.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 27.05.2017
/ 48 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy” (Ga 16,23). Như Mẹ: Chúa Giêsu dạy chúng ta phải cầu xin Cha nhân danh Người. Chúng ta thường xin mà không được, vì chúng ta xin điều không hợp ý Cha, và chúng ta xin ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 26.05.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 26.05.2017
/ 56 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Bây giờ các con buồn… nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, lòng các con sẽ vui mừng” (Ga 16,22). Như Mẹ: Trong ánh sáng phục sinh của Đức Kitô, cùng với niềm xác tín rằng “qua đau khổ mới đến được vinh quang”, mỗi Kitô hữu chúng ta được mời gọi đón nhận ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 25.05.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 25.05.2017
/ 44 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16,20). Như Mẹ: Khoảng cách giữa buồn sầu-vui mừng, tối tăm-ánh sáng, cái chết-sự sống rất xa, nhưng cũng rất thực tế. Nếu chúng ta không qui hướng cuộc đời và mọi biến cố về sự sống đời đời mà Chúa ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 24.05.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 24.05.2017
/ 39 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13). Như Mẹ: Sự thật toàn vẹn là gì? Sự thật toàn vẹn là nhận biết Chúa Cha và nhận biết Chúa Kitô là Đấng mà Chúa Cha sai đến. Nhờ nhận biết sự thật này, chúng ta mới ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 23.05.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 23.05.2017
/ 51 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Nếu Thầy không đi thì Đấng phù trợ sẽ không đến với các con” (Ga 16,7). Như Mẹ: Sau khi về trời, Chúa Giêsu không còn trực tiếp dạy dỗ, dẫn dắt các môn đệ của mình nữa. Người trở về và sai Đấng Phù Trợ, là Chúa Thánh Thần, ngự xuống. Chính Chúa ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 22.05.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 22.05.2017
/ 58 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha” (Ga 15,26). Như Mẹ: Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ của chúng ta. Người là Thần Khí sự thật. Chúa Giêsu hứa sẽ ban Chúa ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật 6 – PS A, 21.05.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật 6 – PS A, 21.05.2017
/ 47 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,16). Như Mẹ: Chúa Giêsu sắp về với Chúa Cha. Trước khi về cùng Cha, Chúa Giêsu đã hứa ban cho các môn đệ một Đấng Bảo Trợ để ở với các ông ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 20.05.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 20.05.2017
/ 53 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (Ga 15,18). Như Mẹ: Sống trong thế gian, người môn đệ thường bị thế gian ghét. Trước đó, thế gian cũng đã ghét Thầy Giêsu. Tại sao lại thế? Bởi vì Chúa Giêsu thường lên án ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 19.05.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 19.05.2017
/ 40 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16). Như Mẹ: Được làm con cái của Chúa là một vinh phúc cho chúng ta. Không phải chúng ta đã chọn Chúa, nhưng chính Chúa đã chọn chúng ta làm con cái của Ngài trong Giáo Hội. ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 18.05.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 18.05.2017
/ 54 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Nếu anh em giữ điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,10). Như Mẹ: Điều kiện để được ở lại trong Chúa là “anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Như vậy, Chúa dạy chúng ta trước hết phải ở lại ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 17.05.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 17.05.2017
/ 76 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4). Như Mẹ: Khi người ta yêu nhau thì người ta thích ở bên nhau và thích nghĩ về nhau. Ai yêu Chúa Giêsu thì cũng thích ở lại trong Người. Chúa yêu thương chúng ta, nên Chúa thích ở lại ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 16.05.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 16.05.2017
/ 60 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha truyền dạy” (Ga 14,31). Như Mẹ: Chúa Giêsu dạy các môn đệ về cách yêu mến Thiên Chúa. Yêu mến Thiên Chúa trước tiên là tuân giữ và sống như lời Ngài truyền dạy, rồi đáp lại tình yêu ấy bằng sự dấn ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 15.05.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 15.05.2017
/ 68 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Đấng bảo trợ là Thánh Thần… Đấng ấy sẽ dạy anh em mọi điều” (Ga 14,26). Như Mẹ: Thiên Chúa không bao giờ để mặc chúng ta trước những vấn đề vượt quá giới hạn của mình. Người luôn bên cạnh và hướng dẫn chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần. Chỉ khi nào sống ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật 5 – PS A, 14.05.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật 5 – PS A, 14.05.2017
/ 52 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy” (Ga 14,11). Như Mẹ: Tương quan giữa Chúa Cha và Chúa Giêsu là rất mật thiết. Nói theo kiểu Việt là: hai mà một, một mà hai: Chúa Giêsu ở trong Chúa Cha, Chúa Cha ở trong Chúa ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 13.05.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 13.05.2017
/ 64 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Anh em biết Thầy… anh em sẽ biết Cha Thầy” (Ga 14,7). Như Mẹ: Đức Giêsu đã đến và mặc khải cho chúng ta được biết Thiên Chúa qua lời nói, hành động của Người. Một khi chúng ta tin nhận Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót thì chúng ta cũng tin ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 12.05.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 12.05.2017
/ 59 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14,1). Như Mẹ: Chúa Giêsu mời gọi mỗi người hãy tin vào Thiên Chúa, nhất là tin vào ơn cứu độ mà Người mang đến cho nhân loại. Không phải tin nơi đầu môi chót lưỡi nhưng tin bằng cả tâm hồn, cả trái tim ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 22.08.2015
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 22.08.2015
/ 801 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Như Mẹ: Chúng ta không thể hiểu được đường lối của Thiên Chúa. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã thực hiện muôn điều kỳ diệu. Hôm nay, Thiên Chúa làm một việc trọng đại cho Mẹ ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 18.06.2014
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 18.06.2014
/ 1104 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Khi làm việc lành phúc đức,... chớ có phô trương cho thiên hạ thấy” (Mt 6,1). Như Mẹ: Qua đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta khi làm việc bác ái, đừng chỉ mong tìm lời khen ngợi, sự ca tụng của người đời. Hãy làm tất cả những việc ...