“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Năm, 24.05.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Năm, 24.05.2018

/ 35 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục” (Mc 9,44). Như Mẹ: Đứng trước cám dỗ, chúng ta phải có thái độ dứt khoát và can đảm thì mới vượt thắng được, như lời dạy của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Tư, 23.05.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Tư, 23.05.2018
/ 118 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Chúng con thấy có người lấy danh Chúa mà trừ quỷ” (Mc 9,38). Như Mẹ: Có nhiều người, tuy chưa biết Chúa, nhưng vẫn sống tử tế theo lương tâm. Như thế, một cách nào đó, họ là người tín hữu vô danh. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết rằng có người ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Ba, 22.05.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Ba, 22.05.2018
/ 36 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người phục vụ mọi người”  (Mc 9,35b). Như Mẹ: Quyền lực, danh vọng và địa vị luôn có sức hấp dẫn con người. Con người thường có khuynh hướng thích “làm chủ hơn làm tớ, làm lớn hơn làm nhỏ”. Đối với Chúa ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Hai – Tuần 7 TN, 21.05.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Hai – Tuần 7 TN, 21.05.2018
/ 43 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Mọi sự đều có thể đối với người tin” (Mc 9,23). Như Mẹ: Điều kiện để được Chúa Giêsu chữa lành chính là lòng tin. Đức tin có một mãnh lực rất lớn. Có thể nói có đức tin là có tất cả, mất đức tin là không có gì. Trước khi chữa bệnh cho ai, Chúa ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Chúa Nhật, 20.05.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Chúa Nhật, 20.05.2018
/ 45 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22). Như Mẹ: Chúa Thánh Thần đã được ban xuống trên các môn đệ để giúp các ngài tiếp tục công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần không ngừng hướng dẫn con thuyền Giáo Hội tiến về cùng đích của ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Bảy, 19.05.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Bảy, 19.05.2018
/ 53 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Chúa Giêsu nói với ông Phêrô: “Phần anh, anh hãy theo Thầy” (Ga 21,22). Như Mẹ: Được làm môn đệ Chúa Giêsu là một diễm phúc. Ông Phêrô đã theo Chúa Giêsu từ lâu, nhưng hôm nay, ông vẫn như muốn so bì với ông Gioan. Chúa Giêsu đã phải nhắc ông là: ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Sáu, 18.05.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Sáu, 18.05.2018
/ 45 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,17). Như Mẹ: Trước khi trao quyền lãnh đạo Giáo Hội cho ông Phêrô, Chúa Giêsu đã ba lần hỏi ông về một điều duy nhất: “con có yêu mến Thầy không?”. Điều này cho ta thấy tình yêu là cốt lõi ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Năm, 17.05.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Năm, 17.05.2018
/ 63 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Con ở trong họ và Cha ở trong con để họ được hoàn toàn nên một” (Ga 17,23). Như Mẹ: Chúa Giêsu khao khát cho tất cả môn đệ được nên một trong tình yêu của Chúa như chính Người với Chúa Cha là một. Việc hiệp nhất trong Giáo Hội là điều rất quan ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Tư, 16.05.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Tư, 16.05.2018
/ 56 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ” (Ga 17,17). Như Mẹ: Chúa Giêsu trao gửi tất cả những người môn đệ cho Chúa Cha gìn giữ và dẫn họ bước đi trong sự thật, trong ánh sáng của Tin Mừng. Chúa Giêsu đã lo lắng cho cuộc sống của những người môn đệ ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Ba, 15.05.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Ba, 15.05.2018
/ 57 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Sự sống đời đời là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô” (Ga 17,3). Như Mẹ: Không ai đến được với Chúa Cha, mà không qua Chúa Giêsu. Không ai đến được với Chúa Giêsu, nếu Chúa Cha không ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Hai 5, 14.05.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Hai 5, 14.05.2018
/ 52 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,10). Như Mẹ: Điều răn của Chúa là giới luật yêu thương. Ai yêu thương thì chu toàn lề luật. Như vậy, ai giữ điều răn của Chúa thì đương nhiên ở trong tình ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Chúa Nhật 7 PS – Năm B, 13.05.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Chúa Nhật 7 PS – Năm B, 13.05.2018
/ 63 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án” (Mc 16,16). Như Mẹ: Phép rửa là cửa ngõ dẫn chúng ta vào đời sống làm con Thiên Chúa trong lòng Giáo Hội. Phép rửa cần thiết cho ơn cứu độ của chúng ta. Rất nhiều ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Bảy, 12.05.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Bảy, 12.05.2018
/ 58 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy” (Ga 16,23). Như Mẹ: Chúa Cha là Đấng giàu lòng quảng đại và hay thương xót. Chúa Giêsu dạy các môn đệ nhân danh Người ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Sáu, 11.05.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Sáu, 11.05.2018
/ 81 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Bây giờ các con buồn… nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, lòng các con sẽ vui mừng” (Ga 16,22). Như Mẹ: Trong ánh sáng phục sinh của Đức Kitô, cùng với niềm xác tín rằng “qua đau khổ mới đến được vinh quang”, mỗi Kitô hữu chúng ta được mời gọi đón nhận ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Năm, 10.05.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Năm, 10.05.2018
/ 63 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16,20b). Như Mẹ: Khoảng cách giữa buồn sầu-vui mừng, tối tăm-ánh sáng, cái chết-sự sống rất xa, nhưng cũng rất thực tế. Nếu không quy hướng cuộc đời về với Đấng ban ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Tư, 09.05.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Tư, 09.05.2018
/ 68 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Khi Thần Chân Lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật” (Ga 16,13). Như Mẹ: Với sự yếu kém của mình, chúng ta khó lòng mà hiểu được những giáo huấn của Chúa Giêsu, và càng khó khăn hơn khi sống như Người đã sống. Thiên Chúa không bao giờ bỏ ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Ba, 08.05.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Ba, 08.05.2018
/ 73 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Nếu Thầy không đi thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con” (Ga 16,7). Như Mẹ: Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã không còn trực tiếp dạy dỗ, dẫn dắt các môn đệ của mình nữa. Người trở về và sai Đấng Phù Trợ, là Chúa Thánh Thần, ngự xuống. Chính Chúa ...
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Hai, 07.05.2018
“Lần Chuỗi Mỗi Ngày”: Thứ Hai, 07.05.2018
/ 84 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Khi Đấng Bảo Trợ đến,... Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy” (Ga 15,26). Như Mẹ: Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ được Chúa Giêsu sai đến với các môn đệ. Chính Thánh Thần ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 22.08.2015
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 22.08.2015
/ 1099 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Như Mẹ: Chúng ta không thể hiểu được đường lối của Thiên Chúa. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã thực hiện muôn điều kỳ diệu. Hôm nay, Thiên Chúa làm một việc trọng đại cho Mẹ ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 18.06.2014
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 18.06.2014
/ 1433 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Khi làm việc lành phúc đức,... chớ có phô trương cho thiên hạ thấy” (Mt 6,1). Như Mẹ: Qua đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta khi làm việc bác ái, đừng chỉ mong tìm lời khen ngợi, sự ca tụng của người đời. Hãy làm tất cả những việc ...