Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 30.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 30.03.2017

/ 28 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Chúa Giêsu nói: “Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ” (Ga 5,34). Như Mẹ: Chúa Giêsu đã trả lời cho người Do Thái rằng Người không cần một lời chứng nào của phàm nhân. Người làm ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 29.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 29.03.2017
/ 39 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Đức Giêsu nói: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc” (Ga 5,17). Như Mẹ: Lao động là một phương thế để thánh hoá bản thân. Lao động làm cho con người có giá trị. Chúa Giêsu cho biết Chúa Cha làm việc, Chúa Giêsu cũng làm việc. ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 28.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày:  Thứ Ba, 28.03.2017
/ 45 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Đức Giêsu bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi” (Ga 5,4). Như Mẹ: Cuộc đời là một hành trình lên đường, để đi cho đến đích. Đích của đời người là cái chết. Chết như một dấu chấm hết của một đời người. Chúng ta tin Chúa là Chúa của sự sống, khi ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 27.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 27.03.2017
/ 48 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Đức Giêsu nói: “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu” (Ga 4,48). Như Mẹ: Trong cuộc sống hằng ngày, bao nhiêu sự xảy ra xung quanh chúng ta. Mỗi một việc xảy ra xung quanh mà chúng ta không thể hiểu được, đó như là ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật 4 - MC A, 26.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật 4 - MC A, 26.03.2017
/ 35 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Đức Giêsu nói: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù” (Ga 9,39). Như Mẹ: Chúa Giêsu là ánh sáng của trần gian. Người đến trần gian để chiếu soi thế gian này. Ai tin nhận Người ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 25.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 25.03.2017
/ 45 / Suy niệm Kinh Mân Côi
LỄ TRUYỀN TIN                               Lc 1,26-38 “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 24.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 24.03.2017
/ 51 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ” (Mc 12,33). Như Mẹ: Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương con người như chính mình là giới răn kép, là giới răn ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 23.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 23.03.2017
/ 54 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ sẽ đổ xuống nhà kia” (Lc 11,17). Như Mẹ: Chia rẽ là một thứ vi rút lây lan trong cuộc sống con người. Ai đã tạo ra thứ vi rút này? Đó là ma quỷ. Ma quỷ rất xảo quyệt, luôn luôn tìm cách cắn xé chúng ta, ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 22.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 22.03.2017
/ 55 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê... nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17). Như Mẹ: Luật Môsê quy định những cách hành xử đối với Thiên Chúa và đối với trật tự xã hội của con người. Luật làm cho con người sống trong trật tự hài hoà. Chúa ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 21.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 21.03.2017
/ 65 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18,35). Như Mẹ: Ở đời muốn người khác tha thứ cho mình là một điều dễ; còn để tha thứ cho người khác là một điều ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 20.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 20.03.2017
/ 44 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Ông Giuse, chồng bà, là người công chính” (Mt 1,19). Như Mẹ: Thánh Giuse là gương mẫu tuyệt vời nhất cho những người làm cha và làm chồng trong gia đình. Thánh nhân đã hết lòng lo cho gia đình. Gia đình ngày nay đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật 3 - MC A, 19.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật 3 - MC A, 19.03.2017
/ 58 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật” (Ga 4,24). Như Mẹ: Thần Khí luôn luôn hoạt động trong lòng lịch sử nhân loại. Thần Khí được ví như gió, mà gió muốn thổi đâu thì thổi, không ai biết ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 18.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 18.03.2017
/ 53 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Tất cả những gì của cha đều là của con” (Lc 15,31). Như Mẹ: Thiên Chúa là người cha nhân hậu, luôn thương yêu mọi người. Tình yêu của người cha đối với con cái là không có một giới hạn nào. Dù con cái hư hỏng, người cha vẫn không trách mắng, mà ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 17.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 17.03.2017
/ 62 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi” (Mt 21,43). Như Mẹ: Bài Tin Mừng cho chúng ta biết những tá điền độc ác, hành xử một cách tàn nhẫn với các đầy tớ được ông chủ sai đi thu ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 16.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 16.03.2017
/ 57 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ” (Lc 16,25). Như Mẹ: Cuộc sống giữa người giàu và anh Ladarô nghèo khổ hoàn toàn khác nhau. Khi còn sống ở đời, người giàu được ăn sung mặc sướng, được an ủi trăm bề; còn anh Ladarô nghèo ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 15.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 15.03.2017
/ 53 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20,26). Như Mẹ: Theo quan niệm của người đời, lãnh đạo là dùng uy mà cai trị thiên hạ. Còn Chúa Giêsu thì quan niệm lãnh đạo là phục vụ. Phục vụ là một đòi hỏi đối với người môn ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 14.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 14.03.2017
/ 58 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên” (Mt 23,12). Như Mẹ: Ở đời, người ta thích tự tôn mình lên. Nhưng người môn đệ lại phải hạ mình xuống. Khiêm nhường là một đức tính rất cần thiết đối với người môn đệ của Chúa ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 13.03.2017
Lần Chuỗi Mỗi Ngày:  Thứ Hai, 13.03.2017
/ 57 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36). Như Mẹ: Trong mọi thời đại, từ bi nhân hậu là một nét đẹp. Hình như thời đại ngày hôm nay, con người ta hành xử với nhau đang thiếu tình bác ái với nhau, bằng chứng là: ngày ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 22.08.2015
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 22.08.2015
/ 734 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Như Mẹ: Chúng ta không thể hiểu được đường lối của Thiên Chúa. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã thực hiện muôn điều kỳ diệu. Hôm nay, Thiên Chúa làm một việc trọng đại cho Mẹ ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 18.06.2014
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 18.06.2014
/ 1037 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Khi làm việc lành phúc đức,... chớ có phô trương cho thiên hạ thấy” (Mt 6,1). Như Mẹ: Qua đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta khi làm việc bác ái, đừng chỉ mong tìm lời khen ngợi, sự ca tụng của người đời. Hãy làm tất cả những việc ...