Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 19.01.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 19.01.2019

/ 17 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Anh hãy theo tôi! Ông đứng dậy đi theo Người” (Mc 2,14). Như Mẹ: Theo Chúa là một hành trình cả đời người. Không thể theo Chúa nửa vời! Theo Chúa cần có thái độ dứt khoát. Nhiều người tín hữu theo Chúa một cách can đảm, từ bỏ tất cả. Những người ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 18.01.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 18.01.2019
/ 21 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Người ta đem đến cho Chúa Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng” (Mc 2,3). Như Mẹ: Con người cần có sự đồng tâm, đoàn kết và tương trợ lẫn nhau giữa người khỏe mạnh và lành lặn với người đau yếu và tật nguyền. Đó là tinh thần của Tin Mừng. ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 17.01.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 17.01.2019
/ 32 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Vì anh đã được sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết” (Mc 1,44). Như Mẹ: Chúa Giêsu đã chữa lành người phong hủi theo lời anh cầu xin. Chúa ban phát tình thương xót đối với anh, đồng thời cũng dạy cho anh ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 16.01.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 16.01.2019
/ 32 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Người lại gần, cầm lấy tay mà đỡ dậy, cơn sốt dứt ngay” (Mc 1,31). Như Mẹ: Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương trước nỗi đau khổ, bệnh tật, vất vả và thiếu thốn của con người. Chúa đã ra sức cứu chữa. Tình thương của Chúa bao trùm tất cả, nhất là ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 15.01.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 15.01.2019
/ 38 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền” (Mc 1,22). Như Mẹ: Có thế lực lôi kéo chúng ta làm nhiều điều xấu chống lại Thiên Chúa. Hãy tỉnh thức trước những trò lừa dối này. Hãy vững tin vào Chúa Giêsu và quyền năng của Người. Hãy lắng nghe và ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 14.01.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 14.01.2019
/ 34 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Các anh hãy theo tôi” (Mc 1,17). Như Mẹ: Mỗi người Kitô hữu đều được mời gọi lên đường cùng Chúa Giêsu. Ngài mời ta đi theo chính con đường của Ngài, gắn bó với Ngài, và nhận Ngài là nền tảng và tất cả của cuộc sống mình. Ngài mời chúng ta vác ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật, 13.01.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật, 13.01.2019
/ 30 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con” (Lc 3,22). Như Mẹ: Chúa Giêsu đã làm Chúa Cha rất hài lòng bởi vì Chúa Giêsu luôn làm theo ý Chúa Cha. Chúa Giêsu đã sống hết mình vì tình yêu để cứu nhân loại. Cứu nhân loại ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 12.01.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 12.01.2019
/ 34 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi” (Ga 3,30). Như Mẹ: Sứ vụ dọn đường cho Đấng Cứu Thế đã hoàn tất, ông Gioan Tẩy Giả vui mừng chấp nhận lu mờ để cho Chúa Giêsu nổi bật lên. Ông chấp nhận rút lui để mở rộng con đường cho Đấng Cứu Thế ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 11.01.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 11.01.2019
/ 34 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Lc 5,12b). Như Mẹ: Với niềm tin tưởng vào Lòng thương xót Chúa, người bệnh phong đã được chữa cho sạch. Chúa đã mở cho anh một con đường sống và giúp anh hòa nhập với cuộc sống, phục ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 10.01.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày:   Thứ Năm, 10.01.2019
/ 35 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4,21). Như Mẹ: Chúa Giêsu luôn ưu tiên cho việc cầu nguyện và đọc Sách Thánh để gặp gỡ Chúa Cha. Tất cả những gì chép trong Sách Thánh đều đã được thể hiện nơi Người. Đọc Sách Thánh, tham ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 09.01.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 09.01.2019
/ 41 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Các môn đệ “cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu phép lạ bánh hoá nhiều: lòng các ông còn chai đá!” (Mc 6,51-52). Như Mẹ: Đi theo Chúa Giêsu, các môn đệ đã chứng kiến nhiều phép lạ lớn lao Chúa làm như hoá bánh ra nhiều, nhưng các ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 08.01.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 08.01.2019
/ 53 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Chính anh em hãy cho họ ăn đi” (Mc 6,37a). Như Mẹ: Chúa làm phép lạ hóa bánh để biểu lộ Lòng Thương Xót trước đám đông dân chúng. Như các Tông đồ đã đóng góp năm chiếc bánh và hai con cá của mình vào phép lạ hoá bánh ra nhiều, mỗi người Kitô hữu ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 07.01.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 07.01.2019
/ 54 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Đức Giêsu đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân” (Mt 4,23). Như Mẹ: Chúa Giêsu đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Và trong khi đi giảng, Người ra tay cứu chữa những người bệnh hoạn tật nguyền chạy ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật Hiển Linh, 06.01.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật Hiển Linh, 06.01.2019
/ 64 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là Bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người” (Mt 2,11). Như Mẹ: Ngôi Hai Thiên Chúa đã tự hạ sinh làm con cái loài người, trở nên một con người thực sự và dùng chính mạng sống của mình để mặc khải mầu nhiệm cứu ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 05.01.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 05.01.2019
/ 34 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“…Tôi đã thấy anh rồi…” (Ga 1,48). Như Mẹ: Chúa là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn trong tâm hồn con người. Hôm nay, Chúa lại nhắc cho chúng ta điều đó. Chúng ta hãy nhớ rằng trong mọi suy nghĩ và việc làm của chúng ta, Chúa đều thấy cả. Vì thế hãy ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 04.01.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 04.01.2019
/ 51 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu” (Ga 1,37). Như Mẹ: Hướng dẫn và làm cho sự thật được sáng tỏ là nhiệm vụ của người thầy, nhưng nhìn nhận và lựa chọn sự thật là nhiệm vụ của đệ tử. Chúa mời gọi chúng ta can đảm từ bỏ điều xấu, ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 03.01.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 03.01.2019
/ 31 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29). Như Mẹ: Có nhiều cách để làm chứng cho Chúa. Ông Gioan đã dùng lời nói và cuộc đời của mình để làm chứng cho Chúa Giêsu. Còn chúng ta, chúng ta đã làm chứng cho Chúa bằng ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 02.01.2019
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 02.01.2019
/ 25 / Suy niệm Kinh Mân Côi
Ông Gioan nói: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa” (Ga 1,23). Như Mẹ: Hoang địa là nơi thanh vắng. Một âm thanh vang lên trong hoang địa thì chẳng là gì cả! Ông Gioan Tiền Hô tự cho mình là một tiếng kêu trong hoang địa, tiếng kêu ấy không được ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 22.08.2015
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 22.08.2015
/ 1266 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Như Mẹ: Chúng ta không thể hiểu được đường lối của Thiên Chúa. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã thực hiện muôn điều kỳ diệu. Hôm nay, Thiên Chúa làm một việc trọng đại cho Mẹ ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 18.06.2014
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 18.06.2014
/ 1607 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Khi làm việc lành phúc đức,... chớ có phô trương cho thiên hạ thấy” (Mt 6,1). Như Mẹ: Qua đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta khi làm việc bác ái, đừng chỉ mong tìm lời khen ngợi, sự ca tụng của người đời. Hãy làm tất cả những việc ...