Thánh Lễ Nhận Sứ Vụ Chánh Xứ Giáo Xứ Minh Đức - Tổng Giáo Phận Sài Gòn
Thánh Lễ Nhận Sứ Vụ Chánh Xứ Giáo Xứ Minh Đức - Tổng Giáo Phận Sài Gòn

/ 8816 / Minh Đức
WĐM (04 – 05 – 2015): Vào lúc 17g30, ngày 03 - 05 - 2015, tại Giáo xứ Minh Đức, Giáo hạt Thủ Thiêm, TGP. Sài Gòn, Cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình, OP. đã chủ sự thánh lễ tạ ơn và công bố văn thư của Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc bổ nhiệm Tân ...