09/08/2021 -

Đa Minh Việt Nam

7793
Hòa trong bầu khí hân hoan với toàn thể anh em chị em gia đình Đa Minh trên toàn thế giới của ngày đại lễ mừng kính thánh tổ phụ Đa Minh (08/8/2021), Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam hôm nay vui mừng vì có thêm 13 anh em tuyên khấn trọng thể.
Do bối cảnh dịch bệnh Covid-19, thế nên thánh lễ chỉ diễn ra trong nội vi Tu viện.

Sau phần công bố Tin Mừng, cha Giám sư Sinh viên Phêrô Nguyễn Thế Truyền, OP. giới thiệu quý thầy xin tuyên khấn trọng thể. Tiếp đó, các thầy phủ phục để tỏ bày ý nguyện của mình, qua việc “xin lòng thương xót của Chúa và của anh em”.

Trong bài giảng, cha Giuse Phan Tấn Thành, OP. đã chia sẻ đề tài “Praedicator gratiae” (giảng thuyết ân sủng). Với đề tài này, cha Giuse khai triển ba phần chính: (1) Gratia praedicationis: ân sủng giảng thuyết; (2) Praedicatio gratiae: rao giảng ân sủng; (3) Praedicator gratiae, praedicator gratiosus: nhà giảng thuyết có duyên. Với bài chia sẻ này, cha Giuse cùng với anh em ôn lại ơn gọi Đa Minh, cũng như gửi đến 13 anh em khấn sinh lời chúc mừng và lời nhắn gửi sâu xa. Dù trong bối cảnh thế nào chăng nữa, hãy nắm chặt tay Chúa, hãy tin tưởng vào tình yêu và ân sủng của Người. Chúng ta trở nên người Đa Minh tốt lành không do chỉ sức ta, nhưng chúng ta cần ân sủng Thiên Chúa. Như thánh Phaolô nói: “Tôi có là gì, cũng là nhờ ân sủng của Thiên Chúa, và ân sủng Người ban cho tôi đã không vô hiệu; trái lại tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả các người khác, nhưng không phải là tôi, mà là ân sủng Thiên Chúa cùng với tôi” (1Cr 15,10).

(Bài Giảng Của Cha Phan Tấn Thành Dành Riêng Cho 13 Tân Khấn Sinh | Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam (daminhvn.net)


Sau bài chia sẻ của cha Giuse là Nghi thức Tuyên khấn. Đầu tiên, các khấn sinh tiến lên cung thánh và phủ phục. Sau đó, quý cha cùng với quý thầy Tu viện hát Kinh Cầu Các Thánh xin Thiên Chúa đoái thương quý thầy sắp tuyên khấn. Tiếp theo, từng anh em khấn sinh tiến đến, đặt tay trên Sách Hiến Pháp và Chỉ Thị để tuyên khấn. Sau khi các anh em đã nói lên lời tuyên khấn trọng thể của mình, quý cha đại diện Tỉnh Dòng tiến đến, ôm và cầu chúc bình an cho các anh em tân khấn sinh, như dấu chỉ của tình hiệp thông và tình huynh đệ Đa Minh.

Cùng với tu viện Rất thánh Mân Côi, hàng trăm anh em trong Tỉnh dòng cũng hướng về tu viện để hiệp thông, cầu nguyện và chúc mừng 13 tân khấn sinh. Mặc dù hoàn cảnh giãn cách xã hội ngăn cản anh em tới hiện diện, nhưng tình hiệp thông huynh đệ và nhất là lời cầu nguyện, thư, thoại chúc mừng đã thể hiện sự liên đới của anh em trong mọi hoàn cảnh.
Cùng với 13 tân khấn sinh, đến nay Tỉnh dòng có tổng cộng 325 tu sĩ khấn trọng, trong đó có Giám mục, linh mục, anh em tư giáo và tu huynh.

Danh sách 13 tân khấn sinh
 1. Đa Minh Nguyễn Ngọc Tuấn
 2. Giuse Nguyễn Trung Thành
 3. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Chiến
 4. Giuse Trần Quang Phúc
 5. Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Tuấn
 6. Gioan Baotixita Nguyễn Văn Ninh
 7. Giuse Trương Văn Tân
 8. Phaolô Nguyễn Hùng Mạnh
 9. Gioan Baotixita Đoàn Hải Nam
 10. Giuse Đinh Thành Công
 11. Giuse Phan Văn Thảo
 12. Giuse Phạm Thái Dương
 13. Râymunđô Lê Hoài Thanh
114.864864865135.135135135250