05/03/2016 -

Yên Phú

2796
Nhà thờ Yên Phú (Gp. Hưng Hoá) sẽ được Đức Giám Mục Gioan Maria Vũ Tất chủ sự nghi thức thánh hiến vào ngày 19 tháng 3 năm 2016, sau 5 năm xây dựng.
Cha Giuse Nguyễn Kim Cương, OP., trưởng cộng đoàn Đa Minh Việt Nam tại Hưng Hoá tha thiết: "Đây là thành quả đầu tiên của anh em Đa Minh tại miền núi này, sau 10 năm hiện diện. Kính mời anh em và các ân thân nhân cùng dâng lời tạ ơn và hiệp dâng Thánh lễ đặc biệt này!"
Yên Phú, giáo xứ mới, là nơi quy tụ 4 sắc dân: Kinh, Nùng, Tày, Cao Lan,... với những nét văn hoá đặc biệt. Một ngôi Thánh đường là nơi quy tụ trong 1 niềm tin duy nhất, đó là nỗ lực tạo dựng mối dây liên kết trong Chúa, không chỉ bởi sự bền bỉ của anh em Đa Minh hiện diện nơi đây, mà là sự hiệp thông đặc biệt trong Chúa Thánh Thần.
Xin cộng đoàn cùng hiệp lời tạ ơn và tiếp tục nâng đỡ !


 
114.864864865135.135135135250