29/04/2017 -

Video

1400
"Why the only future worth building includes everyone" - "Tại sao chúng nên kiến tạo một tương lai không ai bị loại trừ", ĐTC Phanxicô nói về tình liên đới tại diễn đàn TED...

ĐTC Phanxicô đã có bài diễn thuyết video trên TED, một diễn đàn diễn thuyết có tiếng, đặt trụ sở ở Vancouver, Canada. TED là một tổ chức hội nghị của Hoa Kỳ, được điều hành bởi tổ chức phi lợi nhuận The Sapling Foundation, và từ năm 1990, đã tổ chức các hội nghị về nhiều vấn đề văn hóa, khoa học và hàn lâm.Chuyển dịch và thuyết minh: Nhóm phiên dịch Mai Khôi
114.864864865135.135135135250