21/08/2019 -

Video

816
Clip giới thiệu cơ sở mới của Tu Xá Đa Minh, ở Houston, Texas; thuộc Phụ tỉnh Vinh Sơn Liêm, Đa Minh Việt Nam Hải ngoại, tọa lạc ngay cạnh THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG. 12505 Ann Louise Rd. Houston, TX 77086
114.864864865135.135135135250