06/04/2021 -

Tin mừng

205

Trong chương trình cứu độ con người, Thiên Chúa đã nhiều lần ưu ái đặt giới phụ nữ ở một vị thế ưu tiên và nổi bật. Chẳng hạn như trong biến cố Chúa Giêsu phục sinh, ta thấy, giới phụ nữ là người đầu tiên đã “đón nhận Tin Mừng” và đi “loan báo Tin Mừng”.

Với mầu nhiệm Nhập thể: Thiên Chúa đã tuyển chọn và trao cho người nữ đầu tiên, là Đức Maria cưu mang và hạ sinh Con Chúa. Đức Maria đã đón nhận “Tin Mừng nhập thể” trong niềm hân hoan, rồi đã “vội vã lên đường” đi loan Tin Mừng ấy cho người chị họ Êlisabét. Trong mầu nhiệm cứu chuộc, giới đầu tiên đón nhận và loan báo Tin Chúa Phục sinh cho các môn đệ, là bà Maria Mađalêna và một số bà khác (Mt 27,55-56.61; Ga 20,11-18).

Có thể nói, giới nữ không cần chứng cứ, sẳn sàng đón nhận Tin Mng bằng sự khiêm hạ, cưu mang” Tin Mừng bằng sự trân trọng, loan báo Tin Mừng bằng sự mau mắn và trách nhiệm.

Chẳng hạn, bà Maria Mađalêna, một người có quá khứ tội lỗi, bà đã hoán cải rồi được Chúa tha thứ (Lc 7,36-50). Với lòng yêu mến Đức Giêsu, bà đã: can đảm đi viếng mộ Chúa từ sáng sớm; rồi vội vã ra khỏi mồ, vừa sợ hãi, vừa hớn hở vui mừng chạy báo tin Chúa đã sống lại (Mt 28,8). Ngôn ngữ của Mađalêna là ngôn ngữ của tình yêu, ngôn ngữ của trực giác, của cảm nghiệm, không cần lý luận chứng minh, nhưng vẫn xác tín vào Chúa sống lại. Vì thế, bà vội vã loan truyền Tin vui Phục sinh cho các môn đệ.

Như vậy, Đức Kitô đã sống lại thật, với trực giác mạnh mẽ, tình yêu chân thành và lòng trung tín bền bỉ, bà Maria Mađalêna và các bà khác đã tin, rồi trở nên chứng nhân cho Chúa Phục sinh. Hiệu quả lời chứng của họ thật lớn lao nơi các môn đệ, cho Hội Thánh và cho đức tin mỗi Kitô hữu chúng ta. Tuy rằng, Bà Maria Mađalêna muốn níu giữ Đấng Phục sinh cho riêng mình, nhưng Người bảo: “thôi, đừng giữ Thầy lại,” (Ga 20,17). Niềm vui gặp gỡ Chúa Phục sinh không phải chỉ để giữ cho riêng ai, nhưng cần phải chia sẻ, cần loan báo cho mọi người. Đó cũng chính là sứ mạng của mỗi chúng ta.

Tóm lại,  Đức Kitô Phục Sinh là một biến cố trọng đại. Các phụ nữ bị coi là thua kém trong xã hội Do-thái lúc bấy giờ, lại được là những chứng nhân đầu tiên, và đóng vai trò quan trọng trong việc loan báo Chúa sống lại. Họ được chính Đấng Phục Sinh hiện ra và trao sứ mệnh loan Tin Vui phục sinh cho các môn đệ, họ trở thành môn đệ của các tông đồ. Trong khi những người đàn ông khác: như lính canh mồ, giới lãnh đạo ra sức đánh tráo dư luận, các môn đệ thân tín tỏ ra bị động, nghi ngờ thì các bà lại lên tiếng. Việc Đấng Phục Sinh ưu ái hiện ra và trao sứ vụ cho các bà là phần thưởng Người dành cho những tâm hồn yêu mến Người. Tin Mừng Phục Sinh không là của riêng ai mà là của mọi người, nam lẫn nữ, những ai biết thao thức tìm kiếm, tin tưởng và sống niềm tin này.

Jos STho, OP.

114.864864865135.135135135250