08/02/2017 -

Tiếng nói Đức giáo hoàng

2352
Theo Đức Thánh Cha Phanxicô, để thực sự biết Chúa Giêsu thì giáo lý thôi chưa đủ, mà chúng ta còn cần phải cầu nguyện và phụng thờ Thiên Chúa để nhận ra mình là kẻ tội lỗi. Đó là điều ngài đã giảng trong Thánh Lễ sáng thứ Năm vừa qua trong nhà nguyện của nhà trọ thánh Matta.

Những suy tư này của Đức Phanxicô trong bài giảng lễ bắt nguồn từ thư thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô, trong đó vị thánh tông đồ đã cầu nguyện cho họ được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí và Đức Kitô sẽ ngự trong tâm hồn họ.

Ghi nhận rằng thánh Phaolô đã nói về việc lao mình vào trong biển cả mênh mông là Chúa Kitô, Đức Phanxicô đã đặt câu hỏi cho cộng đoàn rằng “làm thế nào để chúng ta có thể biết được Chúa Kitô, làm thế nào để chúng ta hiểu được tình yêu của Ngài, tình yêu vượt trội hơn cả trí hiểu của chúng ta?”

“Chúa Kitô hiện diện trong Tin Mừng và chúng ta biết Ngài nhờ đọc Tin Mừng. Và tất cả chúng ta đều làm như vậy, ít nhất là chúng ta nghe Tin Mừng khi tham dự Thánh Lễ. Và việc học giáo lý dạy cho chúng ta Chúa Kitô là ai. Nhưng điều này chưa đủ. Để hiểu được Chúa Giêsu Kitô một cách toàn diện, đầu tiên chúng ta phải hình thành thói quen cầu nguyện, như thánh Phaolô: “Lạy Cha, xin gửi cho con Thần Khí để biết Chúa Giêsu.”

Nhưng để thực sự biết Chúa Kitô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chỉ lời cầu nguyện thôi chưa đủ và như thánh Phaolô nói, ngoài việc cầu nguyện thì ngài còn “phụng thờ mầu nhiệm này” là điều vượt trên cả trí hiểu của chúng ta và trong tinh thần thờ phượng hay tôn thờ này, ngài xin Thiên Chúa ban ơn.

“Không có thói quen cầu nguyện để cầu nguyện trong thinh lặng và chúc tụng thì chúng ta không thể biết Chúa. Nếu tôi không nhầm, tôi tin rằng lời cầu nguyện của sự chúc tụng này ít được chúng ta biết đến nhất và ít được chúng ta thực hiện nhất. Cho phép tôi được nói điều này, hãy dành thời gian đối diện với Chúa, đối diện với màu nhiện của Chúa Giêsu Kitô. Thờ lạy Ngài. Ở đó trong thinh lặng, sự thinh lặng của sự chúc tụng. Ngài là Đấng Cứu Thế và tôi thờ lạy Ngài.”

Đức Phanxicô còn chia sẻ rằng điều kiện thứ ba để biết Chúa Giêsu là biết chính mình để có được thói quen tự mô tả bản thân là người tội lỗi.

“Chúng ta không thể thờ phượng Thiên Chúa mà không kết tội chính mình. Mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô tựa như biển cả thăm thẳm và bao la. Để hòa mình vào đó thì cần phải thực hiện những điều sau đây. Thứ nhất là cầu nguyện: ‘Lạy Cha, xin gửi cho con Thần Khí để biết Chúa Giêsu.’ Thứ hai là phụng thờ mầu nhiệm, đi vào mầu nhiệm và thờ phượng Ngài. Và thứ ba, tự kết tội mình. ‘Con là một người có môi miệng ô uế.’ Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn huệ mà thánh Phaolô đã khẩn cầu cho các tín hữu Êphêsô, là ơn nhận biết Chúa Kitô.

Chuyển dịch: Hà An (Nhóm dịch Mai Khôi)
http://radiovaticana.va
114.864864865135.135135135250