08/05/2022 -

Thư viện video

7045
Ban Truyền thông Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam xin trân trọng giới thiệu đến quý khán thính giả của Truyền thông Đa Minh phim tư liệu về cuộc đời và sứ vụ của linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh, OP. nhân dịp lễ giỗ 100 ngày của ngài (29/01 - 08/05/2022)
Nội dung phim là tiếng nói chính thức của Dòng về một người anh em đã qua đời. 
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những cá nhân hay tập thể sử dụng lại nội dung phim tư liệu này mà không được sự đồng ý của chúng tôi. 
114.864864865135.135135135250