20/06/2014 -

Thư viện hình ảnh

15143

Ban Truyền Thông Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Kể từ ngày 02-06-2014, Cha Giacôbê Vũ Văn Hanh, OP. đã ra đi vĩnh viễn trên đất Thailand, và vào lúc 19g45' ngày 19-06-2014, sau 17 ngày, Cha đã về đến quê hương đất mẹ trong sự chờ đón của Anh Em Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam và rất nhiều anh chị em thân hữu của Cha.

Cha đã gặp lại Anh Em và thân hữu lúc 20g20' trong lời kinh nguyện trước khi về nơi Cha sẽ yên vị tại Tu viện - Đền Thánh Martino Hố Nai.

Đoàn xe đưa Cha rời khỏi Sân Bay Tân Sơn Nhất lúc 20g35' và sau 01g00', Cha đã về đến Tu viện Martino trong sự nức nở tiếc thương của Anh Em Đa Minh, Bà Cố và gia quyến, cùng các anh chị em tín hữu.

Ngay sau đó, lúc 21g45', Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ cùng tất cả cộng đoàn cùng dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha, do Cha Vinhsơn Phạm Xuân Hưng, OP., đại diện Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam chủ tế.

Ngày 20-06-2014, Anh Em Đa Minh và mọi người khắp nơi sẽ về kính viếng Cha.

Và vào lúc 08g30' ngày 21-06-2014, Thánh lễ an táng và nghi thức vĩnh biệt Cha về với lòng đất mẹ sẽ được cử hành. Cha Giacôbê sẽ được an nghỉ nơi các Anh Em Đa Minh đã ra đi trước, trong sự đợi chờ ngày vinh hiển quang lâm.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria, Thánh Giacôbê và Thánh phụ Đa Minh, sớm đưa Cha hưởng ánh vinh quang muôn đời.
114.864864865135.135135135250