23/07/2013 -

Thơ

1581

 


 


CON YÊU


 


 


altCon yêu người trần gian


Bằng trái tim vội vàng


Nên âm thầm đau khổ


Gặp bao nỗi trái ngang.


 


Con yêu thú vui trần


Nhưng đời là phù vân


Bởi lòng đầy cám dỗ


Nên gặp bao sai lầm.


 


Từ khi biết Giê-su


Chúa yêu con vô cùng


Chúa yêu hết người thế


Đã chết vì yêu thương.


 


Con xin ngước mắt lên


Nhìn bóng Chúa nhân hiền


Nguyện xin làm nghĩa tử


Yêu Chúa đến muôn niên.


 


Được Chúa yêu thương con


Đau khổ sẽ không còn


Cuộc đời là hạnh phúc


Ôi diễm phúc đời con.


 


                THANH HÀ 

114.864864865135.135135135250