08/09/2014 -

Thánh Tâm

7239

Trong tâm tình cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa, mừng 60 năm thành lập Giáo xứ và bế mạc Năm Thánh Hồng Ân, Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Tâm chúng con kính mời Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ, Quý Ân Nhân và Quý Khách đến hiệp dâng Thánh lễ...114.864864865135.135135135250