02/05/2017 -

Tản mạn, giải trí

1689

Trong những việc đạo đức tôn kính Đức Mẹ, ngoài những kinh nguyện cổ truyền như: Kinh Trông cậy, kinh Kính mừng, kinh Truyền tin, kinh Lạy Nữ vương, kinh Hãy nhớ,… còn có các hình thức khác, chẳng hạn: ngày thứ bảy, Áo Đức Mẹ, hành hương về đền thánh Đức Mẹ.

Với số báo này, chúng ta cùng tìm hiểu một hình thức đạo đức tôn kính Đức Mẹ rất quen thuộc: Tháng Đức Mẹ.

1/ Tính ra trong năm có tới bốn tháng dâng kính Đức Mẹ: tháng 5 – tục gọi là tháng hoa, tháng 8 – kính Trái tim Mẹ, tháng 9 – kính bảy sự đau đớn Đức Mẹ, tháng 10 – tháng Mân côi.

2/ Thế kỉ VI, nơi vài tu sĩ bên Ai cập có thói quen dành ra một tháng để kính Đức Mẹ. Vào mùa Giáng sinh, các tu sĩ này không những tổ chức các lễ nghi mừng biến cố Chúa ra đời song còn dành thời gian từ 10 tháng 12 đến 8 tháng Giêng để kỉ niệm những biến cố của Đức Mẹ.

3/ Nhiều nơi tại châu Âu, tháng 5 trùng với mùa xuân nên diễn ra nhiều lễ hội, trong đó có hội hoa để tôn vinh cái đẹp. Nhằm thánh hóa những phong tục này, các tín hữu muốn hướng những tâm tình lên đức Trinh nữ với vẻ đẹp tâm hồn, không vướng tì ố của tội. Chân phước Henri Susô, dòng Đaminh đã trồng hoa trong nhà dòng vào tháng 4 để có hoa kết triều thiên cho Đức Mẹ vào tháng 5. Trong tháng hoa, ngoài việc dâng lên Đức Mẹ những bó hoa thiên nhiên, tín hữu còn được mời gọi dâng các bó hoa thiêng là các việc lành nhân đức. Vào thế kỉ XIX, đức Piô VII đã khuyến khích việc cử hành tháng 5 dâng kính Đức Maria để ghi nhớ việc được trả về Rôma (5/1814) sau thời gian bị Napoleon giam cầm ở Paris.

4/ Tháng 8 và tháng 9. Tục lệ này chưa được phổ thông lắm. Cũng như tháng Mân côi, tháng này cũng bắt đầu bằng một lễ kính Đức Mẹ rồi kéo ra cả tháng. Lễ kính Mẫu tâm Đức Maria (trước đây kính 22/8), lễ kính Bảy sự đau đớn Đức Bà (15/9) lúc đầu do các cha dòng Tôi tớ Đức Mẹ cổ động.

5/ Tháng Mân côi. Phụng vụ kính Đức Mẹ Mân côi được đức Piô V thành lập năm 1573 để kỉ niệm biến cố Lepantô (7/10/1571). Họa theo tục đã có vào tháng 5, các tu sĩ cũng muốn dâng tháng 10 (tháng của mùa gặt hái bên châu Âu) cho Đức Maria, mời Mẹ đến chia sẻ niềm vui sau những ngày lam lũ làm việc. Các tu sĩ Đaminh quảng bá việc chuẩn bị lễ Mân côi với 15 ngày thứ bảy trước đó và kéo dài ra suốt tháng. Thay vì dâng hoa như tháng 5, việc đạo đức chính trong tháng 10 để tôn kính Đức Mẹ là lần chuỗi Mân côi.

Kết luận: Với lòng đạo đức và qua các tháng kính Đức Mẹ, mỗi Kitô hữu cùng nhau học hỏi nơi Đức Maria – Vầng trăng tuyệt vời, để từ đó theo chân Mẹ thưa “Xin vâng” trước Chúa, cho dù gặp thử thách gian truân.

Trần Văn

biên soan theo: Vầng trăng tuyệt vời

của Phan Tấn Thành

114.864864865135.135135135250