31/12/2016 -

Tản mạn, giải trí

1485

Chúng ta hãy dành ra đôi phút trong ngày Lễ Kính Thánh Gia Thất để nghĩ suy, mường tượng xem làm hôn phu của Đức Maria nghĩa là gì…

Trong cương vị một nam nhi sức dài vai rộng, tôi cố gắng mường tượng ra sẽ phải đối diện với tất cả những gì mà thánh Giuse đã phải đối diện trong địa vị làm chồng của Đức Trinh Nữ. Quả thật tôi có phần “bị dội” khi đặt mình vào những cảnh huống trái ngang như thánh nhân.

Đây là 5 cảnh huống mà tôi xem xét:


1. Thánh nhân buộc phải đặt Đức Maria lên lưng lừa, dấn bước 80 dặm trên những con đường núi đá, bụi bặm để đến Bethlehem mà khai nhân khẩu. Đức Maria sắp đến ngày sanh nở, và chắc là phải mất từ 3 đến 5 ngày mới đến nơi. Đến nơi thì Đức Maria lâm bồn. Không có dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp, không điện thoại di động, không gọi số cấp cứu được, không dịch vụ y tế… tất cả phải tự lo liệu, tự xoay xở, chấm hết!


2. Đến một thành lạ không bạn bè thân thích, ngài bắt buộc phải đem Đức Maria tới trú trong một lán trại xúc vật hôi hám, dơ bẩn. Nơi đây Maria hạ sinh Con Thiên Chúa. Chắc hẳn thánh nhân cảm thấy thật bất xứng, thật quá cám cảnh cho một phận người. Lòng ngài chắc hẳn đã phải nát tan.


3. Phép lạ Đức Maria hạ sinh Chúa Con mà vẫn còn trinh khiết đã xảy ra, mẹ tròn con vuông… Thế nhưng sau đó, thánh Giuse biết được vua Hêrôđê tìm cách sát hại hài nhi. Các quý ông thân mến, hãy ngẫm thử, này quân đội được lệnh tìm kiếm con cái quý vị để giết đi. Họ đã xuất quân, lùng sục tìm kiếm bạn và gia đình của bạn…


4. Nhờ đức tin kiên vững, một niềm trông cậy Thiên Chúa, thánh nhân cứ thế bước đi, cùng gia đình chuyển đến Ai Cập. Ai Cập cách đó 300 dặm, nhưng ngài đã cùng Đức Maria và hài nhi đến đó an toàn. Ngài đã cứu không chỉ Ấu Chúa và Đức Maria thoát nạn, ngài còn giúp cho công trình cứu chuộc tất cả chúng ta được thành toàn nữa.


5. Còn một điểm sau trót nữa mà chúng ta có thể gẫm suy về con người lạ thường này nữa: Giuse người Nadarét là người duy nhất lúc sinh thời có thể chỉ Con Thiên Chúa và bảo rằng: “Đấy, cháu là con trai của tôi đấy!”. Hãy suy gẫm…

Lạy thánh cả Giuse, chúng con cám đội ơn ngài, xin ngài cầu cho tất cả chúng con cùng.

Larry Peterson
http://aleteia.org
114.864864865135.135135135250