15/10/2015 -

Tài liệu Kinh Mân Côi

4368

Khi bắt đầu cuộc sống công khai ở thành Caphácnaum, Chúa Kitô giảng dạy dân chúng: "Anh em hãy ăn năn đền tội vì Nước Trời đã đến gần".

Trước Chúa Kitô, thánh Gioan Tiền Hô cũng đã giảng trong hoang địa xứ Giuđêa như sau: “Anh em hãy ăn năn đền tội, vì Nước Trời đã gần.”

Tháng 10, tháng Mân Côi, cũng là tháng kỷ niệm lần cuối cùng Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Tại Fatima cũng như nhiều nơi, Đức Mẹ thường nhắn nhủ:

- Ăn năn đền tội,
- Cải thiện đời sống
- Lần chuỗi Mân Côi.

Mẹ từng nhắn nhủ:

Mẹ muốn nhân loại hãy chạy đến với Mẹ để được Mẹ săn sóc như một người mẹ lo cho con khi con lâm cảnh ngặt nghèo.

Mẹ muốn người ta tin nhận vào quyền năng của Mẹ, và tuân theo lời Mẹ chỉ dạy, nhất là thi hành 3 mệnh lệnh Fatima.

Ngày nay, hơn bao giờ hết, người ta phải triệt để tôn trọng và thực thi 3 mệnh lệnh của Mẹ chỉ dạy. Thi hành 3 mệnh lệnh Fatima, vì đó là điều cần thiết để cứu nhân loại khỏi cảnh kinh hoàng. Chỉ còn cách thực thi nghiêm chỉnh 3 mệnh lệnh Mẹ mới vượt qua những cơn thử thách hiểm nghèo.

Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Mẹ, chúng ta hãy: tích cực cổ động thực thi 3 mệnh lệnh Fatima, nhiệt tâm với việc tông đồ, và hãy cầu nguyện nhiều để mọi người trung thành với Hội Thánh.

Lạy Chúa! Chúng con xin chân thành cầu Chúa tha thứ lỗi lầm chúng con làm Chúa phiền lòng. Chúng con biết rằng, nhiều người chúng con chưa nhận ra sự lầm lạc, và ngay cả chúng con, chúng con cũng chưa nhìn thấy hết những sai sót của mình. Chúng con u mê tăm tối, thiển cận. Xin cho chúng con ơn ăn năn thống hối.

Chuỗi Mân Côi giúp chúng con tiếp cận Chúa dễ dàng hơn, do đó, dễ nhận ra sai trái. Chúng con đang trên một vòng tròn, một bên là Chúa, một bên là Satan. Nếu chúng con tiếp cận được với Chúa, sức hút Satan bị đẩy lùi, và chúng con được Chúa giữ gìn. Nếu chúng con không thoát ra khỏi vòng kiềm toả và hấp lực của Satan, chúng con sẽ bị quay cuồng trong vòng xoáy tội lỗi, đam mê bất chính, và bị đẩy lùi càng ngày càng xa Chúa. Xin giúp chúng con thoát khỏi hấp lực Satan, để được đi trong vòng tay yêu thương của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con.

114.864864865135.135135135250